Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vat

vat

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 91|Likes:
Published by ha ba binh

More info:

Published by: ha ba binh on Mar 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright2005-2006Bài gi
ng 13.1Thu
ế
tr 
giá gia t
ă
ngTr 
ươ 
ng Quang Hùng 1Tài chính công
THUEÁTRÒGIAÙGIA TAÊNG(VAT)
THU
TR 
GIÁ GIA T
Ă
 NG
• Thu
ế
tr 
giá gia t
ă
ng
 – Là m
t lo
i thu
ế
gián thu
đượ 
c thu
ở 
nhi
u khâud
a vào tr 
giá gia t
ă
ng
đượ 
c t
o ra
ở 
m
i khâu . – Là m
t lo
i thu
ế
bán hàng
đượ 
c qu
n lý theo cáchm
ớ 
i. – N
ế
u qu
n lý
đ
úng, VAT mang l
i k 
ế
t qu
gi
ngnh
ư
thu
ế đơ 
n khâu. – Hi
n t
i có trên 70 qu
c gia s
d
ng thu
ế
tr 
giágia t
ă
ng.
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright2005-2006Bài gi
ng 13.1Thu
ế
tr 
giá gia t
ă
ngTr 
ươ 
ng Quang Hùng 2Tài chính công
Ư 
U VÀ NH
ƯỢ
C
Đ
I
M C
A VAT
Ư 
u
đ
i
m
 – C
ơ 
s
ở 
thu
ế
ng – Tính trung l
 p c
a thu
ế
cao. – Kh
c ph
c
đượ 
c hi
n t
ượ 
ng ch
ng thu
ế
 – Ít có
độ
ng c
ơ 
khuy
ế
n khích tr 
n thu
ế
Nh
ượ 
c
đ
i
m
 – Th
t
c b
i hoàn thu
ế
khá ph
c t
 p – Khó th
c hi
n
đố
i v
ớ 
i nh
ng n
ướ 
c mà ph
n l
ớ 
n ho
t
độ
ngkinh doanh
đượ 
c th
c hi
n b
ở 
i doanh nghi
 p nh
, h
th
ng
ế
toán không
đ
áng tin c
y
KHÁI NI
M C
Ă
 N B
 N
Tr 
giá gia t
ă
ng là gì?
 – Ph
n giá tr 
mà các
đố
i t
ượ 
ng (nhà s
n xu
t, nhà phân ph
i, nhà qu
ng cáo, nông dân…) t
o ra b
sung vào chi phí nguyên li
u ho
c hàng hoá muavào tr 
ướ 
c khi
đ
em bán hàng hoá ho
c d
ch v
m
ớ 
i. – S
chênh l
ch gi
a giá tr 
ị đầ
u ra và giá tr 
ị đầ
u vào.VA = Giá tr 
ị đầ
u ra – giá tr 
ị đầ
u vào – Thu nh
 p c
a các y
ế
u t
s
n xu
t.VA = ti
n l
ươ 
ng + ti
n lãi + ti
n thuê + l
ợ 
i nhu
n
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright2005-2006Bài gi
ng 13.1Thu
ế
tr 
giá gia t
ă
ngTr 
ươ 
ng Quang Hùng 3Tài chính công
CÁC LO
I THU
TR 
GIÁ GIA T
Ă
 NG
Ng
ườ 
i ta phân lo
i thu
ế
tr 
giá gia t
ă
ng ph
thu
c vàoc
ơ 
s
ở 
thu
ế
VAT lo
i GDP
 – T
t c
hàng hoá và d
ch v
cu
i cùng
đượ 
c s
n xu
t ratrong m
t kho
ng th
ờ 
i gian
đề
u b
ị đ
ánh thu
ế
VAT lo
i thu nh
 p
 – Thu
ế đ
ánh vào t
ng thu nh
 p tr 
ừ đ
i chi phí s
n ph
m trunggian và kh
u hao
VAT lo
i tiêu th
 – Thu
ế đ
ánh vào t
ng thu nh
 p tr 
ừ đ
i chi phí s
n ph
m trunggian tr 
ừ đ
i chi phí
đầ
u t
ư
vào máy móc, thi
ế
t b
.
CÁC LO
I THU
TR 
GIÁ GIA T
Ă
 NG
Lo
i thu
ế
tr 
giá gia t
ă
ng nào có c
ơ 
s
ở 
thu
ế
ng nh
t?
 – VAT lo
i GDP có c
ơ 
s
ở 
thu
ế
ng nh
t và VAT lo
i tiêuth
có c
ơ 
s
ở 
thu
ế
h
 p nh
t.
VAT lo
i GDP và VAT lo
i thu nh
 p làm gi
m
độ
ngc
ơ đầ
u t
ư
 vì
đ
ánh thu
ế
lên c
vi
c mua tài s
n v
n.
VAT lo
i tiêu th
là lo
i thu
ế
có c
ơ 
s
ở 
thu
ế
h
 pnh
ư
ng t
ươ 
ng
đố
i trung l
 p và ít gây ra bi
ế
n d
ng kinht
ế

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->