Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140819

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140819

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Civitas Europica Centralis on Aug 19, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

 
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
 
Civitas Europica Centralis (CEC)
 H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2014.
 AUGUSZTUS
19.
 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
 
KK
IISSEEBBBBSSÉÉGGII 
SS
AAJJTTÓÓFFÓÓKKUUSSZZ
 
2014.
 AUGUSZTUS
19.,
 KEDD
 
B
OÉR
K
RISZTINA
 
MMaaggyyaarroorrsszzáágg
 
 
 
Mocsai Lajos
 pályázik a Testnevelési Egyetem rektori posztjára, aminek kapcsán
Schmitt Pál
 neve is szóba került (Nsz)
 Új fejezet kezd
ő
dött a Népszava és a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének életében. A Népszava már eddig is támogatta a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségét törekvéseiben, teret adott álláspontjuknak, rendszeresen beszámolt rendezvényeikr 
ő
l, céljaikról (Nszv)
 
 Az Európai Unió „évtizedes
onszenzusos rendszere” békeidő 
ben ugyan meghozta az eredményeit, de válságban nem m
űködik, ezért „el kell döntenünk, milyen Európát akarunk 
” – 
 hangoztatta hétf 
ő
n Sopronban, a Páneurópai piknik 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián
Szájer
 
József 
. A Fidesz európai parlamenti képvisel
ő
 je, az Európai Néppárt alelnöke szerint Európa jöv
ő
 jét illet
ő
en
teljes tanácstalanság uralkodik 
”, pedig a kérdés az, hogy „
csinálunk-e egy cselekv
ő 
képes  Európát 
” vagy hagyjuk a jelenlegi, sodródó állapotot, amelyben re
ális döntések születnek ugyan, de perspektíva hiányában. Emlékeztetett: a nyolcvanas évek végén az európai közösség
épp sikereinek csúcsán járt 
”, és – 
 a kontinens keleti feléhez hasonlóan
 – 
 ott sem számítottak arra, hogy a keleti blokk összeomolhat.
 Fennállt a veszélye, hogy a változások sorsa olyan irányba fordul, mint Kínában, ahol véresen verték le a Tienanmen téri tüntetést 
” – 
 tette hozzá (MNO)
 
 A második világháború után kialakult jaltai rendszer lebontásának egyik legjelent 
ő 
 sebb állomása volt a huszonöt évvel eze
ő 
tt Sopronpusztán rendezett Páneurópai Piknik 
 
 – 
 hangsúlyozta a negyedszázaddal ezel
ő
tt rendezett eseményre emlékez
ő
 hétf 
ő
i konferencián
Gulyás Gergely
 (Fidesz), az Országgy
ű
lés alelnöke.
Michael Roth
 szociáldemokrata politikus egy német
 (SPD-Außenpolitiker
Michael Roth
 im Interview
 
Ungarn geht in die falsche Richtung 
 
 – 
 a szerk.) arról beszélt, hogy Magyarország a szabadság kapuját jelentette az embereknek (MNO)
 Tíz alkotónak
 – 
 köztük négy erdélyi és egy bukovinai hagyomány
ő
rz
ő
nek
 – 
 adományozott Népm
ű
vészet Mestere-díjat a magyar
1
 A szemlében szereplő cikkek nagy része a címre kattintva megjelenik
 az MTI-hírekhez tartozó linkek egyes esetekben csak a www.mti.hu 
oldalon elvégzett egyszerű és ingyenes 
után fognak működni
 
 
 
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
 
Civitas Europica Centralis (CEC)
 H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2014.
 AUGUSZTUS
19.
 
2
kormány nevében
Balog Zoltán
, az emberi er 
ő
források minisztere vasárnap, Budapesten (Krónika)
 A kitüntetettek között van
Zsoldos Ferenc
, a Magyar  Nemzeti Tanács alelnöke is, aki a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át (Magyar Szó)
 Augusztus 19. a humanitárius világnap. Idén világszerte hetedik alkalommal tisztelegnek azok el
ő
tt, akik életüket a menekültek érdekében végzett munkára tették fel. A legfrissebb adatokból kiderül: talán még soha nem volt ennyi dolguk.
Magyarországon sem … (Origo)
 
RRoommáánniiaa
 
 
 
 Annyira ellenezte egy EMNP-s államelnök-jelölt indítását az idei választásokon
Orn Viktor 
 , hogy forrásmegvonással fenyegette meg a párto
” – 
 értesültünk nevét elhallgatni kívánó forrásunktól. A jelöltállításról a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban szerzett tudomást
Orbán
, aki hiába helyezett kilátásba anyagi szankciókat, az EMNP mégis  jelöltet állított
Szilágyi Zsolt
 alelnök személyében. Értesülésünk szerint azt követ
ő
en, hogy
Kelemen Hunor
 múlt héten találkozott a magyar kormányf 
ő
vel,
Szilágyi Zsolt
 írásban kért találkozót
Orbán Viktortól
, azonban a kérést a kormányf 
ő
 elutasította. A Transindex megkeresésére az EMNP azt állítja, hogy
Szilágyi
 nem kért találkát
Orbántól
, és így értelemszer 
ű
en a magyar kormányf 
ő
 nem
is utasíthatta el a megkeresést … (
Transindex)
 Annak örvendenénk, ha a mi álláspontjaink a mi közleményeinkb
ő
l jutnának el a közvéleményhez, reagált a Transindex megkeresésére
Izsák Balázs
, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Az SZNT elnökét annak a kapcsán kérdeztük, hogy a hétvégén az EMNP közleményben állította, hogy
Izsák Balázs
 támogatja
Szilágyi Zsolt
 EMNP alelnök államf 
ő
 jelöltségét, amit az SZNT elnöke kés
ő
 bb cáfolt.
 A mi hozzáállásunk az államelnök-választással kapcsolatban világosan meg van fogalmazva és nyilvános. Az állásfoglalásunk címe: Egymillió szavazatot az autonómiára. Szerintem nem teljesíthetetlen és remélem, hogy mindkét jelölt teljesíti is azt. Mi tíz esztend 
ő 
 alatt egyszer sem támogattunk jelölteket, mi célokat támogatunk, ugyanis mi nem párttámogatásra jöttünk létre
” – 
 mondta (Transindex)
 
Horváth Anna
, Kolozsvár alpolgármestere szerint az elmúlt néhány évben korszakváltás történt a romániai örökségvédelemben: lezárult az a közel százéves korszak, amikor szándékosan hagyták pusztulni Erdély épített örökségét, amit egy nem kívánt történelmi múlt hagyatékának tekintettek (MTI)
 
 Nem kell megijedni a román  politikusok magyarságellenes kijelentéseit 
ő 
– 
 hangsúlyozta a
Lánchíd Rádióban Hargita Megye Tanácsa és a Csíki Területi RMDSZ elnöke.
Borboly Csaba
 szerint ugyanis ezek az elnökválasztási kampány részei. A politikus pártja autonómiatervezetér 
ő
l és az ehhez benyújtott alkotmánymódosító javaslatról azt mondta: bár jelenleg nincs esélye annak, hogy ezt elfogadják, de az elmúlt 25 évben többször is volt olyan alkalom, amikor a magyarság hatékonyan tudta érvényesíteni az érdekeit (MNO)
 
 
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
 
Civitas Europica Centralis (CEC)
 H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2014.
 AUGUSZTUS
19.
 
3
"
 A kézdiszentléleki baleset óta a roma-magyar feszültségek szinte tapinthatók Székelyföldön. A témával kapcsolatos cikkekhez a székelyföldi olvasóink dühösen, gyakran nyomdafestéket nem t
ű
ő
 hangnemben, er 
ő
szakra buzdítva szólnak hozzá. Szakért
ő
ket kérdeztünk a jelenségr 
ő
l.
Horváth István
 szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója szerint két, egymástól távol es
ő
 nézet dominál a romák kapcsán: az egyik a liberális, individualista megközelítés, amelyben minden deviáns magatartást az egyénre levetítve, az egyént büntetve közelít meg. A másik pedig az emberek mindennapi tapasztalata. Ez arról szól, hogy a romák közösségként nyilvánulnak meg, ezért  például egy b
ű
ncselekmény esetén az egész közösséget elítélik (Maszol.ro)
 Kilép a Népi Mozgalom Pártjából (PMP), és függetlenként indul az
ő
szi államelnök-választáson a PMP eddigi elnökjelöltje,
Cristian Diaconescu
 (Maszol.ro)
 A Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt is gy
ű
 jti az aláírásokat államf 
ő
 jelöltje,
Szilágyi Zsolt
 számára az Erdélyi Magyar Néppárt (Maszol.ro)
 Kolozsváron szerveztek  beszélgetést az egyházi közösségépítés mikéntjeit megvitatandó (Maszol.ro)
 
 Félrevezeti az embereket az Erdélyi  Magyar Néppárt, a
Szilágyi Zsol
 jelöltségéhez szükséges aláírásokat gy
ű 
 jt 
ő 
 önkénteseik azt állítják, egyetlen magyar jelölt indul az
ő 
 szi állam
ő 
választáson
– 
 állítja szombaton kiadott közleményében az RMDSZ háromszéki területi szervezete. A Néppárt megyei vezet
ő
i cáfolták az RMDSZ állításait, és hangsúlyozták: tiszteletben tartják a választópolgárok opcióit. Az RMDSZ közleménye szerint több panasz érkezett hozzájuk, hogy az EMNP aláírásgy
ű
 jt
ő
i nem teszik nyilvánvalóvá:
Szilágyi Zsolt
 támogatását kérik, így becsapják a politikában kevésbé  jártas személyeket.
Grüman Róbert
, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezet
ő
 
elnöke felháborítónak tartja a történteket. „
Szégyenletes, hogy egy magyar politikai  párt odáig süllyedjen, hogy hazugsággal, átjátszva az embereket próbál érvényesülni
– 
 idézi szavait a közlemény (Háromszék)
 
 Az EMNP felvállalja az SZNT autonómiastatútumának képviseleté
 
 – 
 közölte
Szilágyi Zsolt
 néppárti államelnökjelölt
Izsák Balázs
 SZNT-elnökhöz írott válaszában, egyetértésér 
ő
l és támogatásáról biztosítva az autonómiaküzdelemben (Háromszék)
 Finn mintára nyolc százalékra csökkentené a nyelvhasználati küszöböt
Geréd Imre
 kolozsvári önkormányzati képvisel
ő
 (Krónika)
 Függetlenként száll harcba az államf 
ő
i tisztségért
Cristian Diaconescu
,
Traian B
ă
sescu
 államf 
ő
 tanácsadója, volt külügyminiszter, akit eredetileg az államf 
ő
höz közel álló Népi Mozgalom Párt jelölt a tisztségre, ám napirendre került a lecserélése (Krónika)
 Kilépett a Népi Mozgalom Pártjából (PMP)
Cristian
 
Diaconescu
. Döntését azzal indokolta, hogy párttársai közül egyre többen kifogásolták
Mint ismert, a kézdiszentléleki balesetben egy 37 éves szovátai motoros bukott amiatt, hogy megpróbálta elkerülni az úttesten
szabálytalanul átkelő 11 éves kislányt. A
motoros meghalt, utasa és az elgázolt kislány súlyosan megsérült, egy segíteni megállt másik motorost pedig a kislány hozzátartozói megvertek és megkéseltek. A lapokban több olyan nyilatkozat is megjelent, mely szerint az áldozat élt a baleset után, és a helyszínen
összegyűlt tömeg lincselte
meg. Ezt a Kovászna megyei ügyészség a maszol.ro-nak cáfolta, ám azóta robbanékony, romaellenes a hangulat a faluban.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->