Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hollós László: A szabadkőművesség története

Hollós László: A szabadkőművesség története

Ratings: (0)|Views: 767|Likes:
Published by lalo5555
TARTALOM-JEGYZÉK.
Lap.
Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I. Átalános rész. (Miben áll a szabadkőművesség?) . . . . . . . . . . . . . . 5
II. Α szabadkőművesség története . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
III. A szabadkőművesség fejlődése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
IV. A mai szabadkőművesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
V. A szabadkőművesség részletes története . . . . . . . . . . . . . . . . 38
a) Anglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
b) Írland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
c) Skótia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
d) Francziaország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
e) Németország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
f) Németalföld és Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
g) Dánia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
h) Svédország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
i) Lengyelország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
j) Oroszország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
k) Sweicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1) Olaszország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
m) Spanyolország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
n) Portugallia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
o) Görög- és Törökország . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
p) Az amerikai Egyesült Államok . . . . . . . . . . . . . . . 77
q) Délamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
r) Afrika, Ázsia, Ausztrália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
VI. A szabadkőművesség Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Zárszó......................................................................................................................... 101
TARTALOM-JEGYZÉK.
Lap.
Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I. Átalános rész. (Miben áll a szabadkőművesség?) . . . . . . . . . . . . . . 5
II. Α szabadkőművesség története . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
III. A szabadkőművesség fejlődése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
IV. A mai szabadkőművesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
V. A szabadkőművesség részletes története . . . . . . . . . . . . . . . . 38
a) Anglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
b) Írland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
c) Skótia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
d) Francziaország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
e) Németország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
f) Németalföld és Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
g) Dánia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
h) Svédország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
i) Lengyelország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
j) Oroszország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
k) Sweicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1) Olaszország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
m) Spanyolország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
n) Portugallia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
o) Görög- és Törökország . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
p) Az amerikai Egyesült Államok . . . . . . . . . . . . . . . 77
q) Délamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
r) Afrika, Ázsia, Ausztrália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
VI. A szabadkőművesség Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Zárszó......................................................................................................................... 101

More info:

Published by: lalo5555 on Dec 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2011

pdf

text

original

 
 A
SZABADK 
Ő
M
Ű
VESSÉG
 
TÖRTÉNETE
 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
 
MAGYAR SZABADK 
Ő
M
Ű
VESSÉG FEJL
Ő
DÉSÉRE
ÍRTA
 
BUDAPEST,
 
SZERZ
Ő
KIADÁSA
 
1873
 
H
ollós
 
L
ászló
 
 
 EL
Ő
SZÓ.
 
E munkácskának, mely eddigelé a magyar irodalomban a legels
ő
 enemü kísérlet, sajátszer 
ű
tárgya és speziális czélja köteleségemméteszi, hogy az olvasót tájékozólag annak egynéhány sort bocsássak eléje. El kellett úgyanis készülnöm arra, hogy azok mellett, kik aszabadk 
ő
m
ű
vesség b
ő
történelmi irodalmának rövid, tájékoztatócompendiumát keresik abban, lesznek oly olvasói is e munkának, kik nem minden el
ő
ítélet nélkül, puszta kíváncsiságból, avagy er 
ő
s bírálószándékkal nyúlnak ahhoz. Megkísérlettem tehát mindannyit ki-elégíteni, és pedig az el
ő
 bbieket a történetírói h
ű
ség szorgos meg-tartása, az utóbbiakat szigorú tárgyilagosság által. Módot kívántamnyújtani arra, hogy akik jóakarattal vették kezükbe e könyvet, tar-talmának vázából kedvet nyerjenek a gazdag k 
ő
m
ű
vesi irodalomtovább tanulmányozására, — az elfogultaknak pedig arra, hogy haérveket kivannak a szabadk 
ő
m
ű
vesség intézménye ellen alkalmazni,ne ott keressék azokat, hova a szabadk 
ő
m
ű
vesség intézményének érdekellenségei ilyenek forrásaiul legtöbbször utalni szoktak. Nincse m
ű
nek külön átdolgozott kiadása a szövetséghez tartozók és nemtartozók számára, következéskép nincs mit tartaniok a nemk 
ő
m
ű
vesek-nek attól, hogy jóhiszem
ű
ségükkel bármily tekintetben visszaéléstörténhessék.
 
E m
ű
az els
ő
részében foglalt beszélgetésen kívül, mely L e s s i n gmesteri alkotású „Ernst und Falck”-ját követi, jobbára Lenning„Allgemeines Handbuch der Freimaurerei” (Leipzig, Brockhaus 1867.)és Findel „Geschichte der Freimaurerei” (Leipzig 1870) czím
ű
 terjedelmes munkái nyomán készült, követve a történeti fejl
ő
désfolyamát, de ezekét
ő
l sokban eltér 
ő
, meggy
ő
z
ő
désem szerint helyesebbfölfogással. Nem ragaszkodtam ez autorok egyikéhez sem, csak 
 
 — 4 — ott, hol históriai anyagot vettem át t
ő
lük. A szabadk 
ő
m
ű
vességczéljának egységességét
ő
l mélyen áthatva, gondosan elkerülni igyekez-tem a felekezetietesség azon szirtdarabjait, melyekbe
ő
k mély tanul-mányuk daczára is itt-ott bebotoltak. Ennyit a tárgyra nézve.
 
Ami m
ű
vem czélját illeti: az a szabadk 
ő
m
ű
vesség intézményének,mint nevezetes culturhistoriai tényez
ő
nek, alapvonalaiban megismerte-tése volt és pedig annak történelmi fejl
ő
dése nyomán. Apológiát aszabadk 
ő
m
ű
vesség létjoga, mai szükségessége mellett írni nem voltszándékom, de nem bánom, ha e m
ű
egyik vagy másik olvasójáranézve önkénytelenül a szabadk 
ő
m
ű
vesség vádiratává lesz.
 
Még egy körülményt kívánok ehelyütt megemlíteni. Azt t. i.hogy e m
ű
egészen magánjelleg
ű
fáradozás gyümölcse. Szolgáljon eztájékozásul azoknak, kik bíráló szándékkal fognak e m
ű
olvasásához.
 
Budapesten, 1873. april hó.
 
A szerz
ő
.
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Georg Weifert liked this
kalitabea liked this
kopi2 liked this
Roland Szabó liked this
yogin965 liked this
Megde liked this
madibanyasz liked this
emgk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->