Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makszim Gorkij - Az Igazi Kultúra

Makszim Gorkij - Az Igazi Kultúra

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Eszter Anita Tóth

More info:

Published by: Eszter Anita Tóth on Aug 19, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

 
MAXIM GORKIJ
AZ IGAZI KULTÚRA
- UJSÁGCIKKEK ÉS SZATÍRÁK -A könyvet sajtó alá rendezte:B. I. BURSZOV
 
2
TARTALOMA SÁRGA ÖRDÖG VÁROSAA SIVÁRSÁG BIRODALMA„MOB”A CSÁSZÁR, AKI MAGASAN LOBOGTATJA ZÁSZLAJÁTA KÖZTÁRSASÁG EGYIK KIRÁLYAAZ ERKÖLCSÖK ŐREAZ ÉLET URAISZÉPSÉGES FRANCIAORSZÁGNYILT LEVÉLA KÜLFÖLDI ÉLET KRÓNIKÁJÁBÓLNYUGAT-EURÓPA ORSZÁGAI A HÁBORÚ ALATTA KÖVÉREK MUZSIKÁJATILTAKOZÁS J. BECHER PERBEFOGÁSA ELLENAZ EMBERTELENSÉGRŐLVÁLASZ EGY AMERIKAI UJSÁG KÖRKÉRDÉSÉREA BURZSOÁ SAJTÓRÓLAZ OKOSOKRÓLA VÉNEKRŐLA CINIZMUSRÓLA TÖRTÉNELEM LOGIKÁJAVÁLASZ A „VU” KÉPESLAP KÖRKÉRDÉSEIRELEVÉL A SZMOLENSZKI „FELNŐTTEK ISKOLÁJÁHOZ”EGY HAZUG LEGENDAVÁLASZ AZ ÉRTELMISÉGNEK KAPITALISTA TERROR A NÉGER MUNKÁSOK ELLEN AMERIKÁBANMAGNYITOSZTROJ MUNKÁSAIHOZ ÉS MÁSOKHOZMELYIK TÁBORBA TARTOZTOK TI, KULTÚRA MESTEREI?A RÉGI ÉS AZ ÚJ EMBERRŐLA HÁBORÚELLENES KONGRESSZUS KIKÜLDÖTTEIHEZA „KATONÁS SZELLEMRŐL”PROLETÁR HUMANIZMUSA KÖDEGY FIGYELEMREMÉLTÓ KÖNYVA KULTÚRÁRÓLMILYEN LEGYEN A „ZÁ RUBEZSOM” CÍMŰ LAP?LEVELEK EZREIA KULTÚRVÉDELMI KONGRESSZUSHOZ
 
3
A SÁRGA ÖRDÖG VÁROSA
Az óceán és a föld felett füsttel sűrűn kevert köd lebegett, a permeteg eső lanyhán hullt aváros komor épületeire és a rév zavaros vizére.A gőzös fedélzetén kivándorlók verődtek csapatba, szótlanul, a remény és az aggodalom, afélelem és az öröm kutató tekintetével néztek meg mindent köröskörül.- Ez kicsoda? - kérdezte egy lengyel leányka és csodálkozva mutatott a Szabadság-szoborra.- Egy amerikai isten... - felelte valaki.A bronz nő tömör alakját tetőtől talpig zöld patina lepte be. A hideg arc vakon néz a ködön átaz óceán sivatagába, mintha a napot várná, hogy életet öntsön holt szemébe. A Szabadság lábaalatt kevés a szilárd talaj, úgy tetszik, mintha az óceánból merült volna fel, talapzata ismegkövült hullámnak látszik. Magasan az óceán és a hajók árbocai fölé emelt karja büszkefenséget és szépséget kölcsönöz ennek a póznak. Úgy tűnik, mintha a keményen összeszorítottujjai közt vakítóan lobogó fáklya szétkergetné a szürke párát és bőven hintené forró, boldogfényét mindenre köröskörül.A piciny földdarab körül pedig - amelyen a Szabadság áll - mint özönvíz előtti szörnyek,óriási vashajók siklanak az óceánon és akár az éhes ragadozók, sürögnek-forognak a kis egy-árbocosok. Mesebeli óriások hangja gyanánt bőgnek a szirénák, sivítanak a mérges füttyök,csörömpölnek a horgonyláncok és zordul mormognak az óceán hullámai.Köröskörül minden lót-fut, idegesen vonaglik. A gőzösök csavarjai, kerekei sebesen csapkod- ják a vizet - melyet redők szabdalta sárga tajték borít.És mintha vas, kő, víz, fa - szóval minden tele lenne tiltakozással a súlyos munka béklyójábannapfény, dal és boldogság nélkül tengetett élet ellen. Minden nyög, üvölt, csikorog, amintvalami titokzatos, az emberrel szemben ellenséges akaratnak engedelmeskedik. A víz keblén,melyet összeturkált, szétszeldelt a vas, beszennyezett a sok olajfolt, teleszemetelt a sok forgács, szilánk, szalma és ételmaradék - mindenütt láthatatlan, rideg, gonosz erő működik.Mogorva egyhangúsággal adja a lökéseket ennek az egész mérhetetlen gépezetnek, amelybena hajók és dokkok csak parányi alkatrészek, az ember pedig hitvány kis csavar, láthatatlan pont a vas és fa piszkos, torz szövedékében, a hajók, csónakok és vagonokkal megrakott lapos bárkák zűrzavarában.A zsivajtól elkábult, megsüketült, a holt anyag e kísérteties táncától agyongyötört, tetőtől-talpig fekete, kormos, olajos kétlábú lény, kezét nadrágja zsebébe dugva furcsán bámul reám.Arcát vastagon borítja a zsíros szenny, nem is az eleven ember szeme, hanem csak a fogak fehér csontja villog rajta.*A hajó lassan úszik a többi hajó erdeje közt. A kivándorlók arca különös - szürkére fakult, el- butult, valami birkaszerű egyformaság borult a szemükre. Az emberek ott állnak a fedélzeten akorlátnál és a ködbe révednek.A ködben pedig bántó mormogással teli, utólérhetetlenül óriási valami születik, nő, súlyos, bűzös lehelletet fúj az emberek arcába és zajában valami fenyegető mohóság cseng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->