Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Hoa Huu Co

Phuong Phap Giai Bai Tap Hoa Huu Co

Ratings: (0)|Views: 2,631|Likes:
Published by dominhchi

More info:

Published by: dominhchi on Dec 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Chuyên ñ Hoá Hu cơ - Lp 11 chuyên Hoá - Trưng THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vnTài liu chia s trên mnghttp://maichoi.vuicaida.com
 LI M ðU 
Phương pháp trc nghim khách quan là mt hình thc kim tra ñã ñưc s dng rng rãi  nhiunưc trên th gii. ðây là mt phương pháp ño lưng kin thc toàn din. Vi h thng câu hi vinhiu la chn, phương pháp này ñã loi b ñưc tình trng hc t, hc lch, quay cóp s dng tài liutrong lúc thi c, tránh ñưc tiêu cc trong vic coi thi, chm thi.Tuy nhiên, ñi ña s hc sinh chúng ta vn chưa quen vi cách làm bài thi trc nghim, vn chưacó cách gii nhanh gn mt bài toán hoá hc trong khi thi gian làm mt bài thi quá ngn.ð giúp các bn nm vng phương pháp gii toán, cho phép gii nhanh chóng các bài toán phctp, chúng tôi xin gii thiu vi các bn " Mt s phương pháp gii nhanh các bài toán hoá hc hu cơ " mà chúng tôi trích lu ñưc trong quá trình hc.
BAN BIÊN TP - 11 HOÁ
 
Chuyên ñ Hoá Hu cơ - Lp 11 chuyên Hoá - Trưng THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vnTài liu chia s trên mnghttp://maichoi.vuicaida.com
MT S PHƯƠNG PHÁP GII NHANH
 
Phương pháp 1: ðNH LUT BO TOÀN
 
 Nguyên tc
:
 
S dng ñnh lut bo toàn vt cht ñ tính khi lưng các cht.
 I/ Phương pháp bo toàn khi lưng 
1. Cơ s : ðnh lut bo toàn khi lưngTrong phn ng hoá hc, tng khi lưng các cht tham gia phn ng bng tng các khi lưngcác cht to thành.Phn ng hoá hc : A + B
C + D
m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
 2. Phm vi áp dng : Áp dng cho tt c các trưng hp cn tính khi lưng ca mt cht mà có th bit hoc bit ñưc khi lưng các cht còn li.3. Ví d minh ho :VD
1
: Cho 2,83 g hn hp 2 rưu 2 chc tác dng va ñ vi Na thì thoát ra 0,896 lit H
2
(ñktc) và m gmui khan. Giá tr m (g) là :A. 5,49 B. 4,95 C. 5,94 D. 4,59Gii :+) Cách gii thông thưng :Gi CT ca rưu th nht là : R(OH)
2
( a mol )rưu th hai là : R'(OH)
2
( b mol )PTPƯ : R(OH)
2
+ 2Na
R(ONa)
2
+ H
2
 (mol) a a aR'(OH)
2
+ 2Na
R'(ONa)
2
+ H
2
 (mol) b b bTheo gi thit ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83a + b = 0,04
Ra + R'b = 2,83 - 34(a+b) = 1,47Khi lưng mui to thành là : m = (R+78)a + (R'+78)b = Ra + R'b + 78(a+B)= 4,59 (g)+) Cách gii nhanh :Gi CT chung ca 2 rưu là : R(OH)
2
 R(OH)
2
+ 2 Na
R(ONa)
2
+H
2
 0,08 0,04Áp dng ñnh lut bo toàn khi lưng ta có :m = 2,83 + 0,08.23 - 0,04.2 = 4,59 (g)VD
2
: Cho 4,2 g hn hp gm CH
3
OH, C
6
H
5
OH và CH
3
COOH tác dng vi Na va ñ thy thoát ra0,672 lit H
2
(ñktc) và 1 dung dch X. Cô cn dung dch X ta thu ñưc cht rn Y. Khi lưng (g) Y là :A. 2,55 B. 5,52 C. 5,25 D. 5,05Gii : Do c 3 cht trên ñu chưa 1 nguyên t H linh ñng nên :nNa= 2nH
2
= 2.4,22672,0=0,06 mol
 
Áp dng ñnh lut bo toàn khi lưng ta có :m
Y
= 4,2 + 0,06.23 - 0,03.2 = 5,52 (g)
 
Chuyên ñ Hoá Hu cơ - Lp 11 chuyên Hoá - Trưng THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vnTài liu chia s trên mnghttp://maichoi.vuicaida.com
 II/ Phương pháp bo toàn nguyên t 
1.Cơ s : ðnh lut bo toàn nguyên tTng khi lưng ca mt nguyên t trưc phn ng bng tng khi lưng ca nguyên t ñó  sau phn ng.2. Phm vi ng dng: Có th áp dng trong nhiu trưng hp, nhưng thưng dùng nht trong các bàitoán ñt cháy.3. Ví d minh ho :VD
1
: ðt cháy hoàn toàn m g hn hp các hiñrocacbon : C
3
H
4
, C
2
H
6
, C
4
H
8
thì thu ñưc 12,98g CO
2
 và 5,76g H
2
O. Vy m (g) có giá tr :A. 1,48 B. 8,14 C. 4,18 D. Không xác ñnhGii :+) Cách gii thông thưng :C
2
H
6
+ 7/2 O
2
 
2CO
2
+ 3H
2
O(mol) x 3,5x 2x 3xC
3
H
4
+ 4O
2
 
3CO
2
+ 2H
2
O(mol) y 4y 3y 2yC
4
H
8
+ 6O
2
 
4CO
2
+ 4H
2
O(mol) z 6z 4z 4zTheo PTPƯ và ñ bài ta có h:2x + 3y +4z = 12,98 : 44 = 0,2953x + 2y + 4z =5,76 : 18 = 0,3230x + 40y + 56 z + 32( 3,5x + 4y + 6z) = 12,98 + 5,76Gii h phương trình ta có : x = 0,05 ; y = 0,025 ; z = 0,03Khi lưng hn hp là : m = 0,05.30 + 0,025.40 + 0,03.56 = 4,18 (g)+) Cách gii nhanh : Áp dng ñnh lut bo toàn nguyên t :m
Y
= m
C
+ m
H
=1876,5.2 +4498,12.12 =4,18gVD
2
: Tách nưc hoàn toàn t hn hp Y gm rưu A, B ta ñưc hn hp X gm các olefin. Nu ñtcháy hoàn toàn Y thì thu ñưc 0,66g CO
2
. Khi ñt cháy hoàn toàn X thì tng khi lưng CO
2
và H
2
O(g) là :A. 0,903 B. 0,39 C. 0,94 D. 0,93Gii : Y tách nưc to thành X :nC(X) =nC(Y)
nCO
2
(X)=nCO
2
(Y)=0,66/44 =0,015 molMà khi ñt cháy X thì nCO
2
= nH
2
O = 0,015 (mol)Tng khi lưng CO
2
và H
2
O là : m = 0,66 + 0,015.18 = 0,93(g)

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vanhieu013 liked this
Buithivinh liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this
leminh15996 liked this
lamtho78 liked this
Tam Duong Tran liked this
Nhóm Tin Học liked this
penhi_2595 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->