Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ujian PascaProTiM Tahun 4(2014) SJKT

Ujian PascaProTiM Tahun 4(2014) SJKT

Ratings: (0)|Views: 7,301|Likes:
Ujian PascaProTiM Tahun 4(2014) SJKT
Ujian PascaProTiM Tahun 4(2014) SJKT

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Aug 22, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

 
 
Ujian PascaProTiM Tahun 4 (ProTiM
À¢ýÉÈ¢î §º ¾¨É ¬ñÎ
 4) 20I4
¸½ì¸¢Îõ ¾¢Èý
«È¢Å¢ìÌõ Ũà þ째ûÅ¢ò¾ ¨Çò ¾¢Èì¸ §¾
Bahagian Pembangunan Kurikulum
þ째ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø
5
Àì¸í¸û «îº¢¼ôÀðÎûÇÉ
 
Á¡½Å÷ ¦ÀÂ÷
: ___________________
¬ñÎ
 4: _______________________
SULIT
§¿Ãõ
: I
Á½¢
 
¬º¢Ã¢Â÷ ÀÂýÀ¡Î
¾¨ÄôÒ ÒûÇ¢
§º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø
 
¦ÀÕì¸ø
 
ÅÌò¾ø
 
¦Á ò¾õ «¨¼óÐûÇÉ÷ «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä
40
PENDIDIKAN KEMENTERIAN MALAYSIA
 
 
 
ProTiM
À¢ýÉÈ¢î §º¡¾¨É ¬ñΠ
 4
1)
3
 2)
4
3)
3
 
+ I
 
+ 5 + 9
 4)
6
 5)
2
6)
7
 
+ 7
 
+ 24 + 46
 7)
50
8)
 43
9)
 2I4
 
+ 24
 
+ 28 + 352
 10)
 425 + 238
§º÷ò¾ø
 
10
 
ÒûÇ «¨¼óÐûÇÉ÷ «¨¼ÂÅ ø¨Ä
 
SULIT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->