Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Business Plan

Business Plan

Ratings: (0)|Views: 5,732|Likes:
Published by tuguldur

More info:

Published by: tuguldur on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
Х
ө
д
өө
Аж Ахуйн Их СургуульЭдийн Засаг Бизнесийн СургуульМенежментийн тэнхимБэлэн гоймонгийн үйлдвэрлэлийг шинээр нэвтр
үү
лэх т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
Б
үү
Ай
ХК-ны 2010-2012 оны хооронд хэрэгжих бизнес т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
Шалгасан:...............................................................(М.Эрдэнэтуяа)Г
ү
йцэтгэгч:...............................................................А.Халиун -5606033Д.М
ө
нхзаяа- 5606041Ч.Т
ү
вшин-5606029 Т.Хандмаа-5606080Э.Номин-Эрдэнэ-5605081Б.Наранчимэг-5606077П.Анхмаа-5606049Улаанбаатар хот2009 он
 
Гарчиг 
1.
 Д
ү 
гнэлт 2.Орчны шинжилгээ
3.
Маркетингийн т 
ө
л
ө
вл
ө
г 
өө
4.
Үйлдвэрлэлийн т 
ө
л
ө
вл
ө
г 
өө
5.
Менежментийн т 
ө
л
ө
вл
ө
г 
өө
6.
Санх 
үү 
гийн т 
ө
л
ө
вл
ө
г 
өө
7.Рискийн тооцоо8.Хавсралт 
 
ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ1.Дотоод орчны шинжилгээÇàõ çýýëèéí áàãòààмж
Óëààíáààòàð õîòûí áýëýí õîîëíû çàõ çýýëèéí áàãòààìæèéã òîäîðõîéëîõûí äàðààõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ñóäàëñíû ¿íäñýí äýýð äîîðõ òîìú¸îã àøèãëàí òîãòîîëîî.
Q= n*p*q
Q- çàõ çýýëèéí áàãòààìæn- ñóäàëãààãààð òîäîðõîéëñîí õýðýãëýã÷äèéí òîî p- á¿òýýãäýõ¿¿íèé äóíäàæ ¿íýq- íýã óäàà õóäàëäàí àâàõ äóíäàæ õýìæýýQ= n*p*q= 342510*275*52=4.897.893.000 òºãðºãèéí çàõ çýýë áàéíà. /1æèëä /Ìàíàé óëñàä 2004 îíä БНХАУ – с èìïîðòîîð îðæ èðñýí áýëýí õîîë 70628,54 êãáóþó нийт импортоор орж ирсэн бэлэн хоолны 54%-èéã õÿòàäààñ îðóóëæ èðñýí байна. 1992 îíîîñ áýëýí õîîë èìïîðòîëîí îðóóëæ èðж эхэлсэнбайна.Ìîíãîë óëñûí íèéò õ¿í àì íü 2683.4 ñàÿ /2008 îíû áàéäëààð / çàõ çýýëèéí áàãòààìæàà òîîöõîä äàðààõü ¿ç¿¿ëýëò íü ìàíàé ãîë õýðýãëýã÷èä áîëîõ þì.
SWOT øèíæèëãýýÃàäààä õ¿÷èí ç¿éëñÄîòîîä õ¿÷èí ç¿éëñÁîëîìæ:
Óëñ òºðèéí òààòàé íºõöºëáàéäàë á¿ðäñýí 
Äàâóó òàë:
Áàéðøèë

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nandinbileg liked this
Baku Batul liked this
Nyamka Bold liked this
munherdene added this note
muugii
Hakuna Matata liked this
Baaltka liked this
munherdene liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->