Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Business Plan

Business Plan

Ratings:
(0)
|Views: 5,732|Likes:
Published by tuguldur

More info:

Published by: tuguldur on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
Х
ө
д
өө
Аж Ахуйн Их СургуульЭдийн Засаг Бизнесийн СургуульМенежментийн тэнхимБэлэн гоймонгийн үйлдвэрлэлийг шинээр нэвтр
үү
лэх т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
Б
үү
Ай
ХК-ны 2010-2012 оны хооронд хэрэгжих бизнес т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
Шалгасан:...............................................................(М.Эрдэнэтуяа)Г
ү
йцэтгэгч:...............................................................А.Халиун -5606033Д.М
ө
нхзаяа- 5606041Ч.Т
ү
вшин-5606029 Т.Хандмаа-5606080Э.Номин-Эрдэнэ-5605081Б.Наранчимэг-5606077П.Анхмаа-5606049Улаанбаатар хот2009 он
 
Гарчиг 
1.
 Д
ү 
гнэлт 2.Орчны шинжилгээ
3.
Маркетингийн т 
ө
л
ө
вл
ө
г 
өө
4.
Үйлдвэрлэлийн т 
ө
л
ө
вл
ө
г 
өө
5.
Менежментийн т 
ө
л
ө
вл
ө
г 
өө
6.
Санх 
үү 
гийн т 
ө
л
ө
вл
ө
г 
өө
7.Рискийн тооцоо8.Хавсралт 
 
ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ1.Дотоод орчны шинжилгээÇàõ çýýëèéí áàãòààмж
Óëààíáààòàð õîòûí áýëýí õîîëíû çàõ çýýëèéí áàãòààìæèéã òîäîðõîéëîõûí äàðààõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ñóäàëñíû ¿íäñýí äýýð äîîðõ òîìú¸îã àøèãëàí òîãòîîëîî.
Q= n*p*q
Q- çàõ çýýëèéí áàãòààìæn- ñóäàëãààãààð òîäîðõîéëñîí õýðýãëýã÷äèéí òîî p- á¿òýýãäýõ¿¿íèé äóíäàæ ¿íýq- íýã óäàà õóäàëäàí àâàõ äóíäàæ õýìæýýQ= n*p*q= 342510*275*52=4.897.893.000 òºãðºãèéí çàõ çýýë áàéíà. /1æèëä /Ìàíàé óëñàä 2004 îíä БНХАУ – с èìïîðòîîð îðæ èðñýí áýëýí õîîë 70628,54 êãáóþó нийт импортоор орж ирсэн бэлэн хоолны 54%-èéã õÿòàäààñ îðóóëæ èðñýí байна. 1992 îíîîñ áýëýí õîîë èìïîðòîëîí îðóóëæ èðж эхэлсэнбайна.Ìîíãîë óëñûí íèéò õ¿í àì íü 2683.4 ñàÿ /2008 îíû áàéäëààð / çàõ çýýëèéí áàãòààìæàà òîîöõîä äàðààõü ¿ç¿¿ëýëò íü ìàíàé ãîë õýðýãëýã÷èä áîëîõ þì.
SWOT øèíæèëãýýÃàäààä õ¿÷èí ç¿éëñÄîòîîä õ¿÷èí ç¿éëñÁîëîìæ:
Óëñ òºðèéí òààòàé íºõöºëáàéäàë á¿ðäñýí 
Äàâóó òàë:
Áàéðøèë

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nandinbileg liked this
Sodnompil Altankhuyag liked this
Baku Batul liked this
Nyamka Bold liked this
munherdene added this note
muugii
Hakuna Matata liked this
Baaltka liked this
munherdene liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->