Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta Menadžment

Skripta Menadžment

Ratings: (0)|Views: 6,614|Likes:
Published by AdisCivgin

More info:

Published by: AdisCivgin on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
1.Pojam menadžmenta
Pojam menadžment može se odnositi na proces i djelatnost, nosioce i realizatore. Menadžment podrazumijeva različita značenja: upravljanje, rukovođenje, organizacija.Uz izraz menadžment vežu se ovi ppojmovi: administration, government, leadership.
1a)Što je administracija?
Sastoji se od upučivanja drugih u izvršavanju volje treče strane, koristeči sredstva koja je ta strana pobližeodredila. Leadership upučuje na jednu od funkcija menadžmenta tj. na vođenje.
Definicija menadžmenta:
Menadžment je proces donošenja odluka usmjerenih na ostvarivanje ciljeva, A menadžeri upotreblljavajusvoje vještine u donošenju odluka sa svrhom da komuniciraju, utječu i vode druge prema postizanju ciljeva.(Atchison Hill)Menadžment je proces postizanja željenih rezultata kroz efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa.(Bedeian Glueck)Menadžer je osoba koja organizira rad, usmjerava i osigurava njegovo izvršavanje radom i naporom drugihosoba.(Bathijarevič-Šiber, Sikavica)
Četiri osnovne faze razvoja menadžmenta:
-primarni menadžment(naglašava osobno i zajedničko)-racionalni menadžment(težište stavlja na funkcijsko i organizacijsko)-razvojni menadžment(individualno i neovisno)-metafizički menadžment(duhovno i kulturno)
Smisao menadžmenta:
Optimalna kombinacija resursa i njihova najbolja uporaba jedan su od najtežih problema s kojim se suočavamoderni menadžment sadašnjice
2.Važnost menadžmenta:
Djelotvoran menadžment = poslovni uspjeh poduzečaVečina novih poslova propadne u prve dvije godine poslovanja, A u tijeku pet godina 70% novih pposlova. U90% slučajeva razlog toga leži u nedjelotvornom menadžmentu.Kontigencija- važnost realne situacije.Važno je za svakog menadžera da dobro razumije posao s kojim rukovodi, A isto tako mora razumjeti svojesuradnike.
Ključne točke uspješnog menadžera:
-pronalaženje najboljih suradnika-pronalaženje načina za motiviranje svojih suradnika-davanje dovoljne slobode suradnicima da rade na svoj način-mora tražiti idealnu organizacijsku strukturu1
 
3.Čimbenici organizacijskog uspjeha
Veličina-
što je organizacija bila veča bila je sposobnija, te sposobnija vršiti pritisak na klijente i dobavljače.
Jasnoča uloga-
 jasne su razlike napravljene između menadžera i radnika, svatko zna svoje mjesto.
Specijalizacija-
 poslovi financiranja, planiranja, upravljanje ljudskim potencijalima, informacijskatehnologija, metode proizvodnje su postale zasebne cjeline.
Kontrola-
kontrola rada drugih, da se osigura izvršenje dogovorenog posla utvrđenim redom u pravovrijeme.Uspješne organizacije danas se ppojačano karakteriziraju brzinom u svemu što rade.Brže dovode kupce, nove proizvode na tržište.
4.Uloga menadžmenta prema Mintzbergu
Menadžeri se mogu klasificirati u tri različuita tipa:
1.Uloga menadžera u međuljudskim odnosimaRazvijanje i kontrola međuljudskih odnosa u organizaciji.
Uloga vođe
odnosi se na uspješno koordiniranje aktivnosti podređenih(vođenje, ohrabrivanje i pomaganjedrugih).
Povezivač
je uloga menadžera u interpersonalnim odnosima A može se odnositi na kontakte izvanorganizacije.2.Uloga menadžera u procesu informiranjaMenadžer sam izgrađuje svoju informacijsku mrežu i kontakte putem kojih dobiva informacije, prenosi ihdalje i ima
spikersku ulogu
.
Uloga promatrača
sadrži ispitivanje uvjeta za dobivanje informacija o problemima.
Uloga prenositelja informacija-
može se ostvariti kroz formalne i neformalne kontakte i kanalekomuniciranja.
Uloga spikera-
 prezentiranje menadžera,njihovih jedinica ili organizacija drugim organizacijama.3.Uloge u donošenju odluka-je uloga menadžmenta u donošenju odluka i ostvaruje se u četiri aspekta:1.Poduzetnički aspekt- poboljšanje rada i napredak organizacijske jedinice. Ova uloga je osobito važna kodmenadžera koji su u kontaktu sa izvršiteljima.2.Aspekt operacionalizacije- grupno odlučivanje, donošenje odluka3.Aspekt alokatora-resursa- kada je menadžer u poziciji da odlučuje o primjerice financijskim sredstvima,opremi, ljudskim potencijalima, vremenu.4.Aspekt pregovarač- je u neku ruku svakodnevni posao menadžera. Pregovaranje se može odnositi na posao, planirane rezultate, ciljeve, operativne zadače.
5.Adizesov model uloga menadžmenta
Menadžment mora obavljati ove uloge:
1.Proizvođača
Ta uloga pokazuje na to što menadžer mora činiti.Učinkovito obavljanje poslova i postizanje rezultata ovisnona kojem području je menadžer(financije, tehnologija, marketing)
2.Upravitelja
Ova uloga je orjentirana na pitanja kako raditi. Menadžer vodi brigu da poduzeče ostvaruje planirane ciljeve.
3.Poduzetnika
Uloga poduzetnika- određivanje ciljeva, odlučivanje o strategiji razvoja, kreativnost i spremnost na rizik.
4.Integratora
Menadžer mora znati izgrađivati tim i razvijati zajedništvo neophodno za stabilno poslovanje i koontiniutetdjelovanja organizacije.2
 
6.Uloga teorije i prakse u menadžmentu
Teorija-
je sustavno grupiranje međusobno ovisnih pojmova i načela, koji daju okvir nekom značajnom području znanosti i povezuju ga u cjelinu.
Uloga teorije-
u menadžmentu je u klasificiranju relevantnog znanja o menadžmentu..
Načela u menadžmentu-
su osnovne istine koje objašnjavaju odnose između dva ili više skupova varijabli,obično između ovisne i neovisne varijable. Načela mogu opisivati u kakvom je odnosu jedna varijabla sdrugom, odnosno što će se dogoditi kada te varijable međusobno djeluju, A ne propisuju što bi ljuditrebali činiti. Načelo sile gravitacije- ovo načelo kazuje da nitko ne bi trebao skočiti s zgrade.
Načelo jedinstva komande-
što češće pojedinac izvješčuje samo jednog nadređenog to je veća vjerojatnostda će osječati lojalnost i obvezu i to je manje vjerojatno da će biti zbrke s uputama.
Menadžment u praksi-
obavlja sljedeće poslove i zadače(P.Drucker):-postavljanje ciljeva i preuzimanje rizika-stvaranje strategija-izgradnja radnih timova-komunikacija i motivacija-dovodi u odnos organizaciju i okolinu u kojoj organizacija djeluje.
7.Postavljanje ciljeva i preuzimanje rizika
Postavljanje ciljeva-
 podrazumijeva da menadžeri i podređeno osoblje zajednički utvrđuju ciljeve koje podređeni moraju ostvariti.
Prednosti menadžmenta u postizanju ciljeva jesu:
-uključenost podređenog osoblja u postizanju osobnih ciljeva potiče njihovu suradnju i motivaciju naostvarivanju tih ciljeva-menadžment mora definirati vlastite ciljeve-uspjeh postignut u ostvarivanju postavljenih cilljeva može se identificirati i analizirati-zaposlenici su prinuđeni analizirati vlastitu ulogu, te najbolji način za ostvarivanje postavlljenihciljeva-može se postaviti analiza učinka-prepoznaju se osobna dostignuča podređenih
Nedostaci menadžmenta u postizanju ciljeva jesu:-
izrada programa zahtijeva izuzetno puno vremena-zastarjevanje ciljeva-neke ciljeve nije moguče numerički odrediti(savjetodavni rad)-preveliko naglašavanje kratkoročnih ciljeva, A premalo na dugoročne ciljeve-ciljevi moraju biti jasno utvrđeni, kako bi ih podređeni mogli razumjeti.Menadžeri sve više na sebe preuzimaju poduzetničke poslove.
Da bi menadžmenti bili poduzetni moraju imati sljedeče sposobnosti:
-menadžeri moraju biti inventivni i sposobnost uvođenja novih poslova-poduzetnički instinkt i sposobnost vođenja3

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirna Skokan liked this
Svetlana Mareš liked this
Renata Aries liked this
Renata Aries liked this
Dusan Savic liked this
MaleckaRadmila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->