Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Liturghia îngerească

Liturghia îngerească

Ratings: (0)|Views: 464 |Likes:
Published by Radu Teodorescu

More info:

Published by: Radu Teodorescu on Dec 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
Radu Teodorescu
LITURGHIA ÎNGEREASCĂ
1
 
INTRODUCEREMare parte dintre noi suntem familiari cu marile cupole ale bisericilor şi basilicelorortodoxe. Precum putem vedea în spaţiul occidental stilul gotic al marilor domuri, la fel înrăsăritul ortoodox putem vedea marile cupole ortodoxe. În mare parte sentimentele legate deexperimentarea unei cupole ortodoxe variază. Unii se simt copleşiţi şi mici, alţii se simt înălţaţi,alţii se simt exaltaţi. Sentimentele legate de aceste cupole variază. În ori ce caz, mai tuturor nerămâne întipărită solemnitatea şi sipirtul sobru al cupolelor ortodoxe.
1
Fără să vrem cupoleleortodoxe ne copleşesec prin prezenşa lor dominatoare. Volumul prezent nu este unul care seleagă de frumuseţea sau magnitudinea cupolelor ortodoxe, ci mai mult de ceea ce este îninteriorul cupolelor. Dacă prima imagine vizuală pe care o avem nd vedem cupoleleortodoxe este una de magnitudine, ceea ce este pictat în interiorul lor este şi mai sugestiv.Ceea ce nu se vede din experior în cadrul majesticilor turle ortodoxe care umplu spaţiul nostruurban este „liturghia îngerească” care este prezentă mai pe toate cupolele bisericilor.Volumul de faţă este un volum introductiv. Rostul acestui volum a fost de a calrificaunele aspecte legate de o temă profundă a teologei liturgice dar şi a teologiei ortodoxe îngeneral. Este vorba de liturghia îngerească.Prin urmare, imediat ce intrăm într-un lăcaş de cult ortodox, ne întrebăm ce este aceastăpictură a liturghiei îngereşti? Ceea ce se vede în primul rând pe cupolele ortodoxe este icoanaPantocratorului. Despre Pantocrator ştim că este vorba de Hristos sau Dumnezeu creatorul.Este vorba de Domnul Hristos binecuvântând. Ceea ce nu toţi observă când intră într-o BisericăOrtoodoxă în special din picturile care le pot vedea este că mai jos de pantocrator de obiceieste pusă icoana cu liturghia îngerească. Ei bine iubite cititorule aceast volum se leagă deliturghia îngerească. Este mai bine spus o explicaţie mai largă a acestei mari picturi pe care oputem vedea mai în toate bisericile ortodoxe pe cupolele ei.
2
nici o îndoiaslujba centrală în Biserica Ortodoeste liturghia. De laproscomidie şi binecuvântarea mare până la apolis, în cadrul liturghiilor ortodoxe efectuăm aşanumitul cult doxologic, de preamărire a lui Dumnezeu. Astfel, mai presus de orice liturghia esteo slujbă doxologică, adică de laudă a lui Dumnezeu. Se cuvine ca cel care participă la liturghiesă ştie acest lucru. Bineînţeles că pe Dumnezeu omul poate să Îl laude şi privat, în viaţa luiintimă sau personală. Datorită faptului că omul este o fiinţă a comuniunii, în trecutul Bisericii s-a elaborat o formă comună de preamărire a lui Dumnezeu. Această formă comună şi aacordului comun o numim liturghie. Mai presus de orice am putea spune că liturghia este o împreună lucrare de preamărire a lui Dumnezeu.
3
În Biserica Ortodoliturghia este slujba centra. În cadrul ei se fac cereri treDumnezeu, de sănătate, folos sufletesc, folosc trupesc, şi altele asemenea. Dar de asemeneaşi rugăciuni de mulţumire şi ajutor de la Dumnezeu. De asemenea liturghia este şi o modalitatede a cânta imne. Imnul heruvimic, este un imn îngeresc. După Sfântul Dionisie Areopagitul
1
2
Absida
este o nişă semicirculară care închidea nava principală a unei bazilici romane şi în care se aşezauscaunele judecătorilor. Înarhitecturacreştină, este o nişă boltită, semicirculară, pătrată sau poligonală, aşezată înprelungirea navei mediane, opusă intrării şi rezervată altarului.”http://ro.wikipedia.org/wiki/Absid%C4%83.
3
Karl Christian Felmy,
De la cina cea de taină la dumnezeiasca liturghie a Bisericii Ortodoxe,
(Editura Deisis: Sibiu,2004).
2
 
heruvimii
4
sunt a doua ierarhie a îngerilor din cele 9 câte a creat Dumnezeu.
5
S-a vorbit demai mulţi teologi de caracterul îngeresc al liturghiei. Din această cauză pe cupolele Bisericilorortodoxe vom întâlnii reprezentaţi îngeri care sunt într-o procesiune îngerească. Aceasta estenumita liturghia îngerească.Prin urmare, aş vrea să scriu în rândurile prezente ceva despre profunzimea liturghiei.Din câte putem vedea liturghia nu are o origine strict omenească, ea este mai presus de oriceun fel de imitaţie a îngerilor. Dar trebuie să spunem că în liturghie nu numai că îi imităm pe îngeri dar suntem şi în comuniune cu ei. Astfel, am putea spune că liturghia este o „sinteză adouă lumi”: omenească şi îngerească.
6
 Prin urmare, putem detecta un „aspect îngerescîn liturghie. Despre acest aspect îngeresc al liturghiei aş dorii să scriu în acest volum. Mai toţi ar trebui să ne întrebăm de cevorbim de o liturghie îngerească? Aceasta mai cu seamnă fiindcă noi suntem oameni şi nu îngeri. În acest sens, este veridic că există o liturghie a îngerilor? Dacă există o liturghie a îngerilor, poate ea să fie aplicată omului care după câte ştim nu este înger? Experienţa Bisericiia demonstrat că au existat persoane care s-au ridicat pe parcursul timpului la un nivel de viaţă îngerească.În acest sens, viaţa monahală nu este nimic altceva decât o viaţă îngerească sau celpuţin potenţial îngerească. Monahul care i-a schima mare şi pe cea mică în cadrul ritualuluiortodox propriu zis se împărtăşeşte de „viaţa îngerească.” Prin urmare, un călugăr sau unmonah se însingurează de această lume pentru a se apropia de lumea îngerilor. Ţelul ultim alvieţii monahale este „chipul îngeresc.”
7
Acum trebuie să ştim că „chipul îngeresc” este doar o treaptă în drumul spre Dumnezeu.Chipul îngeresc este mai bine spus un stadiu. Stadiul ultim al Bisericii Ortodoxe este unireaultimă cu Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să ştim că dacă vrem să ajungem la cunoaştereaultimă a lui Dumnezeu, trebuie să trecem printr-un stadiu îngeresc. În acest sens, în liturghiespunem: „... primim pe Cel nevăzut înconjurat de cetele îngereşti.” Înţelegem din liturghie căDumnezeu este „înconjurat de cetele îngereşti.” S-a ridicat de mai multe ori întrebarea cinesunt îngerii? Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu. Îngerii sunt cei prin care Dumnezeu a creatcosmosul şi pe om. Categoric că Dumnezeu putea crea omul şi cosmosul şi fără îngeri. Prinurmare, ştim în special din mistica iudaică şi mai apoi din mistica creştină că cosmosul a fostcreat prin intermediul îngerilor. Studiul legat de existenţele îngereşti se numeşte angheologie.Am putea spune la un anume nivel, liturghia este o lucrare „angheologică.Neexistând numai un înger, nici la liturghie nu există numai un singur om care să participe.Cele mai serioase preocuri legate de modul de slujire a îngerilor le sim în Vechiul Testament. În Vechiul Testament proorocul Isaia vorbeşte că a văzut cerurile deschise şi peserafimii [prima ierarhie cerească] măririi strgând în jurul tronului lui Dumnezeu „Sfânt, SfîntSfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de mărirea lui osana întru cei de sus.” De maibine de două milenii Biserica Ortodoxă a rămas fidelă acestei descoperiri.
8
Prin urmare ştim căunul dintre principalele imne ale liturghiei nu are o origine umană ci una îngerească. Este omare şansă pentru om să ajungă la un stadiu doxologic angelic. În acest stadiu, omul ajunge
4
5
6
Care aparține îngerilor, privitor la îngeri, de îngeri; angelic. Ca de îngeri; pur,neprihănit; excepțional.http://www.webdex.ro/online/dictionar/%C3%AEngeresc.
7
8
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
ludovicpop added this note
I read with interest the theological document on the Liturgy of Angels, written by Mr. Radu Teodorescu. The content is well structured and I would recommend this book with confidence. I would suggest that a reader truly interested in Orthodox teachings to read some introductory books, related to theology studies, in order to be familiar with terminology.
ludovicpop liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Stefan Popescu liked this
Ion Dumitru liked this
VladCatana liked this
Vasilica Nunu liked this
alinamiulescu liked this
maria pat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->