Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Złudzenie

Złudzenie

Ratings: (0)|Views: 46 |Likes:
Published by andrzejblahut

More info:

Published by: andrzejblahut on Dec 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

 
 
 
Opowie
ś
ci
 
© by Bert Hellinger 
ł 
udzenie (cz 
ęść 
1) 
Stary król by 
ł 
bliski 
ś
mierci i martwi 
ł 
si 
ę
o przysz 
ł 
ść 
królestwa. Zawo 
ł 
ł 
wi 
ę
c swego najwierniejszego s 
ł 
ug 
ę
imieniem Jan. Wyjawi 
ł 
mu pewn 
ą
tajemnic 
ę
i poprosi 
ł 
go: ? Zajmij si 
ę
moim synem, bo jest jeszcze niedo 
ś
wiadczony, i s 
ł 
ż 
mu tak wiernie, jak 
ł 
ż 
ł 
ś
mnie!?.Wierny Jan wyda 
ł 
si 
ę
sobie wa 
ż 
ny ? a by 
ł 
przecie 
ż 
tylko s 
ł 
ug 
ą
. Nie przeczuwaj 
ą
niczego z 
ł 
ego, podniós 
ł 
ę
ę
do przysi 
ę
gi i powiedzia 
ł 
: ?B 
ę
ę
strzeg 
ł 
twojej tajemnicy i dochowam wierno 
ś
ci twojemu synowi, tak jak dochowa 
ł 
em jej tobie, nawet gdyby mnie to mia 
ł 
o kosztowa 
ć 
 
ż 
ycie?.Król umar 
ł 
. Gdy odbyto 
ż 
ł 
ob 
ę
, wierny Jan oprowadza 
ł 
ł 
odego króla po zamku.Otworzy 
ł 
przed nim wszystkie drzwi i pokaza 
ł 
mu skarby królestwa. Tylko jedne drzwi omin 
ął 
. Gdy m 
ł 
ody król za 
żą
da 
ł 
,
ż 
eby tak 
ż 
e i te otworzy 
ć 
, Jan odrzek 
ł 
,
ż 
e zabroni 
ł 
tego zmar 
ł 
y w 
ł 
adca. A gdy król, zagrozi 
ł 
wywa 
ż 
eniem drzwi, Jan uleg 
ł 
z ci 
ęż 
kim sercem.Otworzy 
ł 
drzwi, wszed 
ł 
pierwszy i stan 
ął 
przed obrazem, tak 
ż 
eby go król nie widzia 
ł 
.Ale na nic si 
ę
to nie zda 
ł 
o. Król odepchn 
ął 
go, zobaczy 
ł 
obraz i zemdla 
ł 
. Albowiem by 
ł 
 to portret córki króla ze Z 
ł 
ocistego Dachu.Gdy król doszed 
ł 
do siebie, by 
ł 
wci 
ąż 
jak bez zmys 
ł 
ów, poniewa 
ż 
my 
ś
la 
ł 
tylko o tym, jak mo 
ż 
e j 
ą
zdoby 
ć 
. Jednak otwarcie nie odwa 
ż 
ł 
si 
ę
tego zrobi 
ć 
, bo jej ojciec, jak 
ł 
ysza 
ł 
, odrzuca 
ł 
wszystkich kandydatów. I dlatego z wiernym Janem wymy 
ś
lili pewien fortel.Poniewa 
ż 
dowiedzieli si 
ę
,
ż 
e serce królewny ze Z 
ł 
ocistego Dachu lgnie do wszystkiego, co z 
ł 
ote, wzi 
ę
li z królewskiego skarbca z 
ł 
ot 
ą
bi 
ż 
uteri 
ę
i z 
ł 
ote naczynia,za 
ł 
adowali na statek i pop 
ł 
yn 
ę
li przez morze a 
ż 
do miasta, w którym mieszka 
ł 
królewska córka. Tam wierny Jan wzi 
ął 
troch 
ę
ł 
ota i wystawi 
ł 
na sprzeda 
ż 
przed zamkiem. Gdy królewna us 
ł 
ysza 
ł 
a o tym, przysz 
ł 
a,
ż 
eby obejrze 
ć 
ł 
oto. Jan powiedzia 
ł 
  jej,
ż 
e na statku ma du 
ż 
o wi 
ę
cej rzeczy ze z 
ł 
ota, i przekona 
ł 
ą
,
ż 
eby z nim posz 
ł 
a. Tam powita 
ł 
ą
król, przebrany za kupca. Wyda 
ł 
a mu si 
ę
jeszcze pi 
ę
kniejsza ni 
ż 
na obrazie.Zaprowadzi 
ł 
ą
do 
ś
rodka i pokaza 
ł 
skarby.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->