Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BIỂU MAU THANG BANG LUONG HC

BIỂU MAU THANG BANG LUONG HC

Ratings: (0)|Views: 6,876 |Likes:
Published by duongthuy2008vn

More info:

Published by: duongthuy2008vn on Dec 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
Cty TNHH TM Haøn Chaâu
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Địa chỉ :
Bình Phuù, Bình Chuaån TA, BD
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐin thoi :0650 3789950 ------------------- 
Bình Döông
, ngày tháng năm2009
 
Kính gửi
:
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thuận An
Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ;Căn cứ Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao độngThương binh Xã hội ng dẫn thực hiện một số điều của Nghđịnh số114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao độngm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”; Thông số28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “Sửađổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương”; Nay Công ty
 TNHH TM Haøn Chaâu
đăng ký hệ thống thang lương, bảnglương, phụ cấp lương và tiền thưởng, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộixem xét.Hệ thống thang lương, bảng lương này sẽ được sửa đổi và đăng ký bổ sung khi Nhànước có chính sách thay đổi và khi không phù hợp với điều kiện sản xuất tại Công ty.
Nơi nhận
:
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Như trên;- Lưu.
Trang - 1 -
 
HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng là : 900.000
ñoàng
.
1
/.
Bảng lương của Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
: 
Đơn vị tính
: 1.000 đồng.
Chức danhHệ số, mức lươngBc IBc IIBc III
. . . . . .
1. Tng giám đc, giám đc8.0008.5009.000
Mức lương
2. Phó tổng giám đốc, phó giám đốc
Mức lương
3. Kế toán trưởng
Mức lương
2
/.
Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ
: 
Đơn vị tính
: 1.000 đồng.
ChứcdanhHệ số, mức lươngBc IBcIIBậcIIIBậcIVBậcVBậcVIbậcVIIBậcVIIIBậcIXBậcXBậcXI
Bậc. . ..
Trungcấp,CNKT
Mứclương1.3001.3911.4601.5331.6101.6901.7751.8641.9572.0552.157
Nhânviênphụcvụ
Mứclương9501.0161.0671.1201.1761.2351.2971.3621.4301.5011.576
Nhânviênlái xe
Mứclương2.3002.4612.5842.7132.8482.9913.1403.2973.4623.6363.817
Trang - 2 -
 
3
/.
Thang lương cơ bản của bộ phận trực tiếp sản xuất
 
Đơn vị tính
: 1.000 đồng.
Ngành nghềHệ số, mức lươngBậcIBậcIIBậcIIIBậcIVBậcVBậcVIbậcVII
Bậc .. ..Bậc .. ..Bậc .. ..Bậc .. ..Bậc. .
Muabaùn,
gia
coâng baïtnhöïa, haïtnhöïa PE,PVC
Mc lương9009631.0111.0611.1141.1701.2291.2901.3551.4221.493
4
/.
Các khoản phụ cấp lương, trợ cấp
( nếu có ) : 
Đơn vị tính
: 1.000 đồng.
SốTTLoi phcp, trcpĐi tưng áp dngMcGhi chúI/. Các khoản phụ cấp
1Phcp trách nhimCán b, kthut3002Phcp chc v
Caùn boä
2003Phcp khu vc4Phcp đc hi. . . . . .
II/. Các khoản trợ cấp
1Trcp tin nhàCán bộ, tổ trưởng2Trcp làm đêm. . . . . . 50%
löôngcô baûn Töø 21h –5h
3Trcp đi công tác. . . . . .4Trcp tin xăng. . . . . .. . . . . .5. . . . . . .. . . . . .
Trang - 3 -

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thủy Nguyễn liked this
vinhluc liked this
tnguyễn_406 liked this
trinhthithuyvan liked this
Nga Tran liked this
Hung Tran Quoc liked this
Hung Tran Quoc liked this
anared310866 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->