Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ekonomski Rast i Metodi Ekonomskog Rasta Seminar Ski Rad Ekonomija

Ekonomski Rast i Metodi Ekonomskog Rasta Seminar Ski Rad Ekonomija

Ratings: (0)|Views: 397 |Likes:
Published by Lola

More info:

Published by: Lola on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2010

pdf

text

original

 
ЕКОНОМСКИ РАСТИ МЕТОДИЕКОНОМСКОГ РАСТА
СЕМИНАРСКИ РАДМ А Ј 2002. године
 
С А Д Р Ж А Ј
1.
Појам и теорија економског раста
2.
Економски раст и акумулација капитала
3.
Економски раст у условима опште стабилности цена
4.
Анализа некласичног модела економског раста
5.
Технолошке промене и економски раст
6.
Tрендови и извори економског раста
7.
Економија понуде
8.
Да ли је могућ економски раст у нашој земљи у условимастабилности општег нивоа цена ?
9.
Глобалан преглед економског развоја Југославије
10.
Инфлација, стабилизација и економски раст у земљама утранзицији
11.
Литература
2.
 
1.Појам и теорија економског раста
1.1.Економски раст
апредне светске привреде, из године у годину акумулирају значајне величинесофистициране капиталне опреме, померају границе технолошких знања идостигнућа и повећавају свој GNP руто национални доходак) по главистановника. Све земље света усресређују се на што већи економски раст саекономске и политичке тачке гледишта. Сваки председнички кандидат у својојпредизборној кампањи се залаже за економски раст, јер је то дугорочнонајзначајнији чинилац економског успеха земље. Отуд и питањe; шта је тоекономски раст?
Н
Економски раст представља експанзију потенцијалног GNP-а неке земље. Економски раст представља ширење границе производних могућности ( PPF-production possibilityfrontier). Чим нација бележи економски раст, граница производних могућности сепомера према вани. Треба знати да економски раст није само апстрактна категорија, већ је то и врло битна категорија са аспекта грађана, зато што у смислу раста оутпута поглави становника (per capita), омогућава раст реалних плата и значајно повећањеживотног стандарда целе нације. Дакле, економски раст представља реалан растматеријалне производње, односно раст реалног националног дохотка, који се састоји одзарада и вишка производа (акумулација и резерве), а представља новостворенувредност произведену производним радом у обрачунском периоду.
1.2.Теорија економског раста
С обзиром на његов значај, поставља се питање који то чиниоци омогућавају некимнацијама да се развију брзо, некима споро, а другима , пак да се уопште не развијају?Осим тога, потребно је да сазнамо изворе економског раста, односно, да ли нека земљанапредује захваљујући величини уложеног капитала или технологији? И, најзад, шта бинека земља требала учинити не би ли побољшала своје економске резултате?Пре свега, ту је огроман допринос Адама Смита (Adam Smith) у еволуцији оутпута инадница. У свом чувеном делу “Богатство народа”, написаном још 1776. године, он намдаје модел економског развоја. Анализу је отпочео од првобитног стања ствари којепретходи и присвајању земље и акумулацији капитала. То је време када се самоуважавао рад, када је земља била свима доступна (била је бесплатна), односно када секапитал није ни спомињао као битан чинилац привређивања и производње. Цене иоутпути су зависили искључиво од рада, а размена роба се вршила на основу количине рада утрошеног за производњу те робе. Примера ради, ако је било потребно дупло вишевремена за производњу десет метара платна него за производњу једног одела, онда је идесет метара платна коштало двоструко више него једно одело. Таква економија у којој је вредност робе одређена количином уложеног рада базирана је на радној теоријивредности. По Смиту, просечан утрошак рада утврђивао би цену , без обзира на токолико има робе. Понуда и тражња су присутне, али су без икаквог значаја и важности.Крива понуде (дугорочно) је хоризонтална за различите робе на подручју просечнихтрошкова, па стога просечни трошкови рада утврђују цене. Сада се поставља питање,какав развој може имати оваква привреда? Становништво се може релативно брзоповећавати, а како земља може бити добијена бесплатно, људи се једноставнонасељавају на нове просторе. Национални производ се двоструко повећава када сестановништво удвостручи.3.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bmajdov liked this
Shille liked this
Dalibor Dudic liked this
cwele1988 liked this
seidkebic liked this
danica200999 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->