Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Umanismul.doc7ee75

Umanismul.doc7ee75

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:
Published by Christina Sharp
Umanismul.doc7ee75
Umanismul.doc7ee75

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Christina Sharp on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

 
Umanismul 
Umanismul
este o mişcare social-culturală care s-a dezvoltat în perioada Renaşterii (sec XIV – XVI).
Renaşterea
este perioada din istoria omenirii caracterizată printr-o dezvoltare sincronă, fără precedent a ştiinţei, artelor şi a civilizaţiei în general.
Termenul de Umanism are două sensuri:
• 
unul mai lung:
dragoste faţă de oameni.
• 
altul mai restrâns:
dragoste faţă de valorile antichităţii greco-romane.Mişcarea umanistă cumulează ambele sensuri.Umanismul a apărut in
 Italia (Florenţa)
de unde s-a răspândit in întreaga Europa.
Caracteristici:
• 
încrederea în libertatea, demnitatea şi perfectabilitatea omului;
• 
încrederea în raţiune;
• 
 promovarea omului universal;
• 
armonia dintre om si natură;
• 
admiraţia faţă de valorile antichităţii greco-latine;
• 
în centrul preocupărilor umaniştilor se află omul;
Umanismul Românesc
Pe teritoriul ţării noastre, umanismul se dezvoltă destul de târziu (
 sec XVII)
odatăcu apariţia primilor cărturari cunoscători ai culturii antichităţii, a limbilor latină, greacă şislavonă.Reprezentanţii umanismului românesc sunt cronicarii care susţin în operele lor idei fundamentale ale culturii româneşti:-
originea latină a poporului şi a limbii romane;
-
continuitatea existenţei acestui popor pe teritoriul românesc;
-
unitatea tuturor românilor din provinciile româneşti;
-
rolul civilizator al tipăriturilor;
-
 forţa educativă a istoriei;
-
credinţa în adevăr şi documente;
-
dorinţa de a salva oamenii de ignoranţă 
CRONICILE:Denumirea vine de la latinescul
„Chronica”
care înseamnă
istorie pe ani.
Cronicile sunt lucrări istoriografice care prezintă evenimente istorice într-o ordinecronologică. Ele au fost scrise în limba slavonă şi aici descoperim primele încercări derealizare a unei literaturi originale româneşti.1
 
• 
Reprezentanţi:
Moldova:
Grigore Ureche
(„Letopiseţul Ţării Moldovei de la origini până la a doua domnie a lui Aron Vodă – 1359”)
Miron Costin
(„Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace”
 până la domnia lui Dabija Vodă
 )
Ion Neculce
(Letopiseţul Ţării Moldovei de la domnia lui Dabija Vodă până la a doua domnie a lui ConstantinMavrocordat – 1743”)
Muntenia:
Cronica Bălenilor 
(ANONIMĂ)
Letopiseţul Cantacuzinesc
(ANONIMĂ)
Radu Greceanu
Radu Popescu
1.Grigore Ureche:
Manuscrisul autograf al
 Letopiseţului lui Grigore Ureche
s-a pierdut si de aceeamultă vreme cronica a fost atribuită lui
Nestor Ureche
, tatăl lui Grigore. Astăzi este înafară de orice îndoială că
 Letopiseţul 
aparţine lui Grigore Ureche aşa cum stabilise în1852
Mihail Kogălniceanu
.
„Letopiseţul Ţării Moldovei”
scris de Grigore Ureche înultimii ani ai vieţii este o operă determinată. Ea începe cu anul întemeierii Moldovei(1359
 
)
„când s-au descălecat ţara”
şi se opreşte în anul 1594
„când au venit Lobodă cuoaste căzăcească şi au gonit pe Aron – Vodă de-n scaun şi au ars Târgul Iaşi.”
Estenecesar să precizam că au existat trei copişti ai
 Letopiseţului
(
Simion Dascălul, NisailCălugărul, Axinte Uricarul
) care au considerat necesar, în momentul în care au copiat,să completeze cronica cu ceea ce i-a scăpat cronicarului sau n-a ştiut.Interpretările lui
Simion Dascălul
sunt lipsite de simţ critic şi au fost semnalateîn mare parte şi de cronicarii următori care le-au combătut.Grigore Ureche nu este interesat numai de cantitatea ştirilor, ci şi de calitatealor. El nu scrie numai pentru a informa, ci şi pentru a educa, pentru a oferi un îndreptar deviaţă:
„să rămâie feciorilor şi nepoţilor, să le fie învăţătură… ”.
Istoria este necesară
„ca să nu se înece a toate ţările anii trecuţi”
, este o datorie patriotică obligatorie pentru orice popor care vrea să păşească pe o primă treaptă a culturii. Grigore Ureche este primulcronicar care simte nevoia de a respecta adevărul forţelor consemnate
„ca să nu mă aflu scriitoriu de cuvinte deşarte, ci de dreptate”
.Cronica oglindeşte orânduirea feudală din prima jumătate a
sec XVII
al marii boierimi.-Cronicarul condamnă sistemul de guvernare bazat pe autoritateadomnească considerând că domnitorul nu poate avea drept de viaţă şi2
 
de moarte asupra supuşilor săi; idealul statal al lui Ureche este regatulalbinelor întemeiat pe armonia dintre matcă şi lucrătoare.-Preconizează pentru Moldova o cârmuire după pravilă, adică dupălegea scrisă
„pe Moldova este acest obiceiu de pier făr-de muncă, făr-de judecată, făr-de leac de vină.”
.-Cronicarul manifestă o ură neîmpăcată împotriva cotropitorilor otomani
„groază tuturor vecinilor de prin-prejur”
.-Învăţătura limbii latine a înlesnit lui Ureche cunoaşterea originiiromane a poporului nostru; aduce argumente lexicale în sprijinulromanităţii, dar recunoaşte că în limba noastră s-au „amestecat” şicuvinte ale vecinilor 
„măcar că de la râmi ne tragem”
-Vorbeşte în chip surprinzător pentru întâia dată despre unitateaneamului şi originea sa comună
„rumânii câţi se află locuitori în ŢaraUngurească şi la Ardeal şi la Mara Moreşu, de la un loc sântu cumoldovenii şi toţi de la Râmi se trag”
.-
 Letopiseţul 
debutează cu legenda întemeierii Moldovei, urmează apoimai mult de 46 de ani din istoria Moldovei care sunt doar înşiraţi caîntr-un pomelnic deoarece izvoarele au fost insuficiente.-Domnia lui Ştefan cel Mare se bucură de cel mai mare spaţiu încronică; lui Ureche îi revine meritul de a fi fost primul biograf almarelui domnitor realizând şi un portret moral al acestuia.-Evenimentele consemnate, figurile domnitorilor au reprezentat sursede inspiraţie pentru scriitorii de mai târziu; descoperim în cronică portrete, tablouri, mici caracterizări, schiţe de nuvele care reprezintăînceputurile unei literaturi române originale.
2.Miron Costin:
Miron Costin a început prin a scrie versuri într-o perioadă când poezia nu eradeloc o îndeletnicire obişnuită. Poemul filosofic „Viaţa Lumii” a fost scris când MironCostin avea 40 de ani. Poezia are un moto extras din „Ecleziast” :
„vanitas vanitatum et omnia vanitas”(deşertăciunea deşertăciunilor şi toate sunt deşarte)
care concentreazătema poemului larg răspândită in literatura universală, aceea a sorţii alunecoase (Fortunalabilis) care nu poate fi stăpânită. Viaţa omului este comparată cu o aţă subţire care se poate rupe oricând, mari personalităţi ale lumii sunt supuse şi ele morţii aşadar concluziaeste una filosofică: „existenţa fiind scurtă, omul trebuie să se ilustreze prin fapte bune pentru că binele este ţelul suprem al omului”.
a)De Neamul Moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor 
A fost scrisă de Miron Costin în ultimii anin ai vieţii sale după multă ezitare şinumai când cronicarul a considerat că deţine suficientă informaţie pentru argumentareasa. Întreaga operă exprimă sentimente de înalt patriotism. Există la începutul operei o predoslovie prin care autorul justifică scrierea acestei opere:
„începutul ţărilor acestora şi neamului moldovenesc şi muntenesc şi câţi sunt şi în ţările ungureşti cu acest nume,
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->