Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Pengajaran Tahunan BM T2 2009

Rancangan Pengajaran Tahunan BM T2 2009

Ratings: (0)|Views: 2,532|Likes:
Published by Nora Muhamad

More info:

Published by: Nora Muhamad on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2011

pdf

text

original

 
 RANCANGAN P ENGAJAR AN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2009 SMK TANJUNG ADANG, 81560 GELANG PATAH, JOHOR.
MINGG 
Unit / Tajuk / BidangFOKUS UTAMA DAN FOKUS SAMPINGANObjektif, Kemahiran & ArasCatatan / Aktiviti
1 - 2
Unit 1 : PELAJAR CEMERLANG
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DANMENULIS
Bidang : InterpersonalFOKUS UTAMA
 
10Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra.20Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan.
FOKUS SAMPINGAN
2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.2.2Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.
Bidang : MaklumatFOKUS UTAMA
 
70
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar 
..
FOKUS SAMPINGAN
7.1Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.7.2Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 
Bidang : Estetik FOKUS UTAMA
 
100 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.
FOKUS SAMPINGAN
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.
10.6
Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gayabahasa, dan sudut pandangan.
KARANGANDIALOG
1)
 Berbual tentang aktiviti yang akan dilakukan semasa cuti penggal  sekolah (Modul Karangan).
2)
 Berbual tentang cara-cara meningkatkan keceriaan di landskap sekolah.(m/s 3)
BAHAN RANGSANGAN
1)Tempat-tempat menarik di Malaysia (m/s 5).2)Faktor-faktor penentu kecemerlangan dalam pelajaran. (m/s 6)
 Kefahaman
 Pada akhir P&P murid dapat :
i.
mengemukakan soalan danmemberikan jawapan yang  sesuai dalam perbincangan.
ii.
menyatakan maksud tersirat.(m/s 4)
Tatabahasa
i.
menyenaraikan kata nama amdan kata nama khas dalam petikan.ii.Member makna 3 peribahasadan membina ayat yang sesuai.
 Karangan
 Pada akhir P&P murid dapat :
i.
mengenalpasti isi-isi penting.
ii.
menuliskan karangan gambarandengan ayat yang gramatis.
iii.
menulis karangan dialog denganbaik.iv.Menulis karangan pengalamandengan baik.
 KOMSAS 
 Pada akhir P&P murid dapat :
i.
menceritakan semula sinopsiscerpen.
ii.
Menyenaraikan watak dan perwatakan.iii.Menyusun peristiwa mengikuurutan cerita. BBB:Gambar Tunggal Rakaman VideoPetikan Buku teksRencana PilihanGambar-gambar akhbar Modul karangan (aras)Modul tatabahasa (aras) Novel Tragedi Empat Disember   Ilmu: Kemahiran hidupGeografi Alam sekitar  KBT : Kecerdasan pelbagai Kontekstual  Kemahiran berfikir  Nilai : Bertolak ansur  Bekerjasama Kemahiran berfikir Banding – beza. Bersungguh-sungguh Hormat-menghormatiSistem bahasa:Tatabahasa – kata Nama (am,khas) Ejaan Kosa kata –Gempa bumi, plankton,lingkaran gunung berapi, pentas benua,halal  Peribahasa
 – 
 Kalau tidak dipecahkanruyung manakan dapat  sagunya, genggam
 
PENGALAMAN
1)Aktiviti semasa cuti sekolah (m/s 8)bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar  sampai ke pangkal lengan
2 - 4 
Unit 2 :
MERENTAS DESA
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DANMENULIS
Bidang : InterpersonalFOKUS UTAMA
 
20Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.
FOKUS SAMPINGAN
2.1Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang  sesuatu yang diperoleh oleh orang lain.
Bidang : MaklumatFOKUS UTAMA
 
7Menda pat maklumat dar ipada pel bag ai sumber  yan g did eng ar,dibacadandito
 Kefahaman
 Pada akhir pengajaran murid dapat :1bertutur dengan cara yang bertatasusila
2
mengemukakan 3 soalan mudahberkenaan kata gantinama. Aras 1Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang  sesuai dalam perbualan tatasusila.
Tatabahasa
i.
melengkapkan teks dengan kata ganti nama yang sesuai.ii.Membina perkataan daripada perkataan “merentas desa”
iii.
Melengkapkan 17 simpulanbahasa yang sesuai.iv.Memahami 9 makna rangkaikata.
 Karangan
 Pada akhir pengajaran murid dapat :1. Menyatakan idea utama.1.Menulis karangan gambaranberdasarkan carta yang diberikan.Aras 1
i.
mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan ideautama dalam pelbagai bahan.ii.menceritakan maklumadaripada gambar dan bahan grafik 
 KOMSAS 
 Pada akhir pengajaran murid dapat :
i.
Mengulas tema dan 3 persoalan BBB:pita rakamanGambar Tunggal Petikan Buku teksRencana PilihanGambar-gambar akhbar  Novel Tragedi Empat Disember  Ilmu: Alam persekolahan KBT : BCB / konstruktivisme Kemahiran berfikir  Kontekstual  Kecerdasan pelbagai Nilai : KeyakinanBertanggungjawabKerjasamaKesyukuranSistem bahasa:Tatabahasa – kata Ganti Nama (tunjuk, diri) Kosa kata –Kadet Polis, Kadet  Remaja Sekolah, pertolongan cemas, PBSM, efektif,akademik  Ejaan Peribahasa
 – 
 Bawa alamat, singkat akal, perang dingin,baik sangka, langkahbendul, mencolok mata,berbalik hati,membanting tulang,batu loncatan, bidan
 
nton.
FOKUS SAMPINGAN
7.1Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton.7.2Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat.
Bidang : Estetik FOKUS UTAMA
 
10Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.
FOKUS SAMPINGAN
10.4
Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.
KARANGAN GAMBARAN (m/s 17)
Suasana hari kejohanan olahraga tahunan sekolah.novel yang dikaji. Aras 2,Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.terjun, tangkap muat,lapang dada, mati kutu,tangkai jering, salahadat, jantung hati,tumbuk rusuk.
5 - 6 
Unit 3 : SAHABAT REMAJA
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DANMENULIS
Bidang : InterpersonalFOKUS UTAMA
 
1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra.
FOKUS SAMPINGAN
1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentan sesuatu yang diperihal oleh orang lain.
Bidang : MaklumatFOKUS UTAMA
 
8.0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu.9.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu
.
FOKUS SAMPINGAN
8.2
Menyusun maklumat mengikut keutamaan .9.2Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.
Bidang : Estetik FOKUS UTAMA
 
10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.
FOKUS SAMPINGANTATABAHASA
 Pada akhir pengajaran murid dapat :
1
Menyenaraikan kata kerja berdasarkan petikan.
KEFAHAMAN
 Pada akhir pengajaran murid dapat :
1.
Menjawab 6 soalan berdasarkan surat (m/s 22).
2.
Menjawab 4 soalan berdasarkan petikan (m/s29 – 31). Aras 1
i.
menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual denganrakan.ii.Menjawab soalan pemahaman denganayat yang gramatis.
KARANGAN
 Pada akhir pengajaran murid dapat :1.Menyusun isi-isi penting mengikukeutamaan.2.Menulis surat kiriman tidak rasmidengan format yang betul. Aras 1ii menyusun maklumat untuk tujuantertentu.iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. BBB: pita rakamnGambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teksRencana PilihanPaparan LCDNovel Tragedi Empat  Disember. KBT : ICT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.Kajian masa depan Nilai : KeyakinanKejujuranBertanggungjawabKerjasamaKesyukuranKasih Sayang Hormat menghormati. Ilmu: KemasyarakatanSistem bahasa:

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ros Jihani Rappa added this note
ADA RPT 2011 TAK TQ
Cikgu Wan liked this
Cikgu Wan liked this
Cikgu Wan liked this
nurharnani liked this
Rosmawati Lainam liked this
Mohamad Ali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->