Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
xa hoi hoc dai cuong

xa hoi hoc dai cuong

Ratings:

4.55

(1)
|Views: 15,581|Likes:
Published by ha ba binh

More info:

Published by: ha ba binh on Mar 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
1.XH học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của XH học và mqhệ  giữa XH học với các KH XH khác.
A
 . xã hội học là gì?#KháI niệm:
- xét về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghcứu cho rằng XH học bằng SocietaS( gốc la tinh) và LogoS( gốc hi laS) có nghĩa là học thuyết trên n/c . Nhưvậy xhh được hiểu là học thuyết về XH, nghcứu XH.- Xét về mặt ls, Auguste Conte (1798-1857-pháp) đã công khai sinh ra mônKH về các qluật cùa xh với tên gọi là “XHH”. Theo đó xxh được mô tả như1 hệ thống hoàI chỉnh có cấu trúc xđ (các tập hợp, nhóm, tổng hợp..) đượctổ chức và vận hành theo các thiết chế, luôn vận đg, biến đổi có tính ql. Saođó các nhà xhh khác đã p/triển, n/cứu các vấn đề trong đ/s xh làm cho xhhngày càng p/tr và phong phú hơn.- Ngày nay, xhh được đinh nghĩa như sau: xhh là 1 KH thuộc các KH xhchuyên n/c các ql ,tinh ql ,các đ/đIểm, các tính chất, các cơ chế nảy sinh,vận/đ, biến đổi và mqhệ giữa con người và con người.- Theo 1số nhà xhh Xô Viết trước đây thì xhh Mác Xít là KH về các ql phổ biến và đặc thù cùa sự v/đg và p/triển cùa các hệ thống xh x/định; là KH vềcác cơ chế h/đ và các h/thức biểu hiện cùa ql đó trong h/đ cùa các cá nhân,tập đoàn xh, g/c,d/tộc.
B
 . đối tượng n/cứu cùa xhh
.
- ĐTNC cùa xhh là xh loàI người trong đó các QHXH (ttxh) được biểu hiệnthông qua các hành vi xh giữa người và người hay nói 1 cách khác là n/cmqh hữu cơ, sự a/h lẫn nhau, qhệ biện chứng giữ 1 bên là con người với tưcách cá nhân, nhóm…và 1 bên là xh với tư cách là hệ thống xh, cơ cấu xh.- Nói 1 cách hình ảnh ,vấn để k phảI là ở chỗ làm cho con người và xh ngàycàng xa nhau hay nhập lạI làm 1 về mặt lí luận và p/p luận xhh vấn đề làlàm sao chỉ ra ql, tính ql, thuộc tính, đ/đIểm cũng như cơ chế ,hình thức,đk cùa sự hình thành ,v/đ và p/triển mqh tắc động qua lạI giữa con người vàxh.- Xét trong tiến trình p/ triển cùa xhh, các vấn đề kép: “con người-xh”,“hành động xh-cơ cấu xh”, “vĩ mô-vi mô”, “chủ quan-kquan”, “chủ thể-khách thể”, “tự nhiên-xh”…là trọng tâm trong n/c xhh.- Có thể nói ĐTNC của xh nói 1 cách kháI quát là hành vi xh của con người. chúng ta chỉ có thể hiểu rõ h/vi xh trên cơ sở làm rõ được mối tỷ quan giữangười-người trong các nhóm trong cộng đồng xh dựa trên các dấu hiệu đặctrưng. đồng thời xhh n/c sự tương tắc giữa các nhóm và các cộng đồng xhkhác nhau để phát hiện ra tính ql chi phối các qhệ, các mối liên hệ tạo thànhhệ thống tổng thể, hoàn chỉnh của xh.
c.
Quan hệ giữa xhh với các KH khác.
 
# Quan hệ giữa xhh và triết học.
- Triết học là KH n/c ql quan trọng nhất của tự nhiên, xh và tư duy. Qhệgiữa xhh & triết học là qh giữa KH cụ thể với thế giới quan KH.Triết họcM-LN là nền tảng thế giới quan, là cơ sở p/pháp luận n/c của xhh mác xít.Xhh mác xít vdụng CNDVLS & phép BCDV làm công cụ lí luận sắc bén đển/c & cảI thiện mqh giữa con người & xh.- Trong qh này cần tránh 2 quan niệm của trợ p/tr của xhh:+ Quan đIểm 1: xhh là 1 bộ phận của triết học: chẳng hạn quan đIểm này đãđồng nhất n/c lí luận xhh với CNDVLS trong việc giảI thích đ/s xh. Làmgián đoạn việc kế thừa, vdụng & p/tr 1 cách sáng tạo các tư tưởng , k/n & p/p luận xh có Cac Mác & Angghen, Lênin đã nêu ra từ thế kỷ 19-nay.+ Quan đIểm 2: đặt xhh biệt lập hay đối lập với triết học .xhh không cómlhệ đáng kể gì với triết học . thực chất của quan niệm này cố tình làm ngơ trước 1 thực tế là xhh bao giờ cũng có tính triết học. Nó được thể hiện ở chỗxhh tìm hiểu bản chất của các sự vật hiện tượng trong triết học & xh & nhậnthức ql chung của vận/đg p/tr con người & xh , lý thuyết xhh của Mác là1sv. Tính triết học trong xhh gắn liền với thế giới quan , tự tư tưởng và tínhg/c.- Mqhệ xhh-triết học bằng biện chứng. Các n/c xhh cung cấp những thôngtin và phát hiện các vấn đề, bầng chứng mới làm phong phú kho tàng trithức và p/p luận triết học. Trên cơ sở nắm vững tri thức xhh ta có thể vdụng1 cách sáng tạo tri thức triết học vào hđ thực tiến CM.
#
Quan hệ xhh-tâm lý học và lịch sử học.
XHH không bị TL học lấn áp vì xhh không tập trung n/c về cá nhân , hành vixh và về hoạt đg TL của con người. Xhh không bị lịch sử học bao hàm vì xhkhông tập trung n/c các sự kiện LSXH cụ thể. Xhh cũng không phảI là “KHnửa nọ, nửa kia.(tức vừa n/c con người, vừa nghiên cứu XH một cách biệtlập). XH học có mối liên chặt chẽ với tấm lý học và lịch sử học. Các nhà xãhội học có thể vận dụng cách tiếp cận tâm lý học để xem xét hành động xãhội với tư cách là hoạt động cảm tính, có đối tượng và mục đích.XH học có thể quán triệt quan đIểm lịch sử trong việc đánh gía tác động củahoàn cảnh, đIều kiện XH đối với con người. ( phân tích yếu tố “ thời gianXH ”) khi giảI thích những thay đổi XH trong đời sống con người.
#
Quan hệ XH học – kt học.
Kinh tế học nghiên cứu quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hoávà dịch vụ. XH học nghiên cứu hoàn cảnh văn hoá, cách tổ chức XH 2 quanhệ XH của các hiện tượng, qúa trình KT. 2 khoa học này cùng vận dụngnhững kháI niệm phạm trù hai lý thuyết thichs hợp với đối tượng nghiên cứucủa mình.
 
Ví dụ: lý thuyết trao đổi, kháI niệm thị trường trong kinh tế học được sửdụng trong nghiên cứu XH học. KháI niệm mạng lưới XH, vị thế XH, hànhđộng XH trong XH học được các nhà kinh tế học quan tâm. Mối quan hệXH học và kinh tế học phát triển theo 3 xu hướng tạo nên 3 lĩnh vực khoahọc liên ngành.- KT hoch XH rất gần với KT học CT.- XH học – KT- Lĩnh vực nghiên cứu KT và XH.XHh KT là chuyên ngành Xhh nghiên cứu mối quan hệ giữa xã hội họckinh tế giữa con người và KT. KT học giúp cho XH học cách thực tiếpnhận, mô hình hoá, tư duy rõ ràng, logic, chặt chẽ và định lượng.
#
Quan hệ XH học – nhân chúng học.
 Nhân chúng học nghiên cứu so sánh XH loàI người từ lúc xuất hiện đến giaiđoạ phát triển hiện nay. Nhất là nhân chúng hoch XH ( nhân chúng học vănhoa ) nghiên cứu đời sống XH của các cộng đồng, dân tộc ( văn hoá và cơ cấu XH của các XH ) dẫn đến có mốc liên quan gần, chặt chẽ nhất vớiXHhọc. Nhân chúng học tìm hiểu các xã hội sơ khai hoặc tiền hiện đạI; XH học chủyếu quan tâm đến XH hiện đạI dẫn đến nhiều kháI niệm và phương thứcnghiên cứu quan trọng của XH học bắt nguồn và phát triển trong nhânchủng học.Ví dụ: KháI niệm văn hoá được sử dụng lần đầu tiên tong công trình nghiêncứu của nhà nhân chủng học ngươì Anh. Edửad Tylor.XH học cũng có tác động trử lạI đối với nhân chủng học về mặt phương pháp luận nghiên cứu.Ví dụ: vận dụng lý thuyết của Durkhiem về vai trò của cơ cấu XH, chứcnăng của các thiết chế XH, nhà nhân chủng học người Anh Radcliffe – Brown đã lý giảI sự giống và khác nhau giữa các XH cụ thể đặc thù.
#
Quan hệ XH học va luật.
Luật là hệ thống các chuẩn mực và quy tắc hành động do cơ quan có thầmquyền chính thức đưa ra. Các nhà XHH rất quan tâm nghiên cứu luật vì nócó tác dụng quuy định và kiểm soát XH đối với hành động và quan hệ XH.VD: Durkheim cho rằng hệ thống thiết chế luật pháp phát triển với sự tiếnhoá từ XH đoàn kết có học tới XH đoàn kết hữu cơ.Có thể vận dụng lí thuyết XHH để phân tích sự phát triển của hệ thống phápluật cũng như mối quan hệ giữa pháp luật và cơ cấu XH.VD: Theo Marx, hệ thống pháp luật Tư Sản là một bộ phận của nhà nướcTư Sản , là công cụ áp bức giai cấp các nhà XHH rất quan tâm tới vai tròcủa pháp luật đối với XH cũng nhuư xem xét, đánh giá ảnh hưởng qua lạIgiữa hệ thống luật pháp và hệ thống XH.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thom Ngo liked this
Hong Vo liked this
Nhân LG liked this
Phong Linh liked this
Cuong Quoc Tran liked this
Nam Ha liked this
progame1132 liked this
congcong2010 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->