Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
P. 1
Construcción Estufas ahorradoras de leña - México

Construcción Estufas ahorradoras de leña - México

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 13,347|Likes:
Published by Casilisto

More info:

Published by: Casilisto on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/27/2013

 
Uyf`yogo J~ujndom uoyo mo ^j`zydcoc OmdgjlsoydoUJ^O
UYFTJNSF SDUF
J~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo
O`f~sf cj 9550GÄQDNF
 
Uyf`yogo J~ujndom uoyo mo ^j`zydcoc Omdgjlsoydo UJ^O ' Gäqdnf 
Nflsjldcf
?,
 
UYJ^JLSONDÞL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9
 
9,
 
OLSJNJCJLSJ^ T KZ^SDBDNONDÞL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9
 
>,
 
FIKJSDRF^ T GJSO^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>
 
>,?
 
F
IKJSDRF^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>
 
>,9
 
G
JSO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>
 
3,
 
GOYNF CJ YJBJYJLNDO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3
 
:,
 
DL@JLDJYÇO CJM UYFTJNSF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
 
:,?
 
C
J^NYDUNDÞL J^UJNÇBDNO CJM ^DSDF
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
 
:,9
 
C
J^NYDUNDÞL SÄNLDNO CJM UYFTJNSF
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2
 
:,>
 
U
YFNJ^F^ T SJNLFMF@ÇO^ O JGUMJOY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?5
 
:,3
 
C
DGJL^DFLJ^ F SOGOßF CJ MO J^SZBO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??
 
:,:
 
U
YF@YOGO CJ JKJNZNDÞL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?9
 
2,
 
UYJ^ZUZJ^SF^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?9
 
2,?
 
N
OLSDCOC CJ GOSJYDOMJ^ UFY SDUF CJ J^SZBO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?9
 
2,9
 
N
F^SF^ CJ NFL^SYZNNDÞL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?>
 
0,
 
UYFRJJCFYJ^ CJ GOSJYDOMJ^ J DL^ZGF^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?3
 
1,
 
OLÏMD^D^ JNFLÞGDNF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?3
 
4,
 
CJ^NYDUNDÞL CJ IJLJBDNDF^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?3
 
4,?
 
D
LNYJGJLSF CJ YJLCDGDJLSF T
 & 
F UYFCZNSDRDCOC
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?3
 
4,9
 
D
LNYJGJLSF CJM DL@YJ^F
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
4,>
 
C
JNYJGJLSF CJ MF^ NF^SF^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
4,3
 
J
GUMJF^ @JLJYOCF^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,
 
CJ^OYYFMMF CJ NOUONDCOCJ^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,?
 
S
ÄNLDNO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,9
 
O
CGDLD^SYOSDRO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,>
 
F
Y@OLD[OSDRO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,:
 
S
FGO CJ CJND^DFLJ^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
?5,2
 
F
SYO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
??,
 
YJNFGJLCONDFLJ^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
??,?
 
N
ZGUMDGDJLSF CJ LFYGO^ ^OLDSOYDO^
-
OGIDJLSOMJ^ T FSYO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
??,9
 
Z
^F T GOLSJLDGDJLSF
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
??,>
 
U
OYO BONDMDSOY MO OCFUNDÞL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
?9,
 
CDYJNSFYDF CJ JQUJYSF^ T NFLSONSF^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?0
 
 
Uyf`yogo J~ujndom uoyo mo ^j`zydcoc Omdgjlsoydo UJ^O ' Gäqdnf 
Uyftjnsf sdufJ~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo
?, Uyj~jlsondþl
Jm uydlnduom nfgiz~sdimj loszyom zsdmd{ocf uoyo nfndloy omdgjlsf~ jl mo~ yj`dflj~yzyomj~ goy`dloco~ j~ mo mjÿo- qzj ~j jgumjo jl bf`flj~ syocdndflomj~- mf~ qzjouyfrjnaol zl iokf ufynjlsokj cjm nomfy uyfczndcf, J~so nfgiz~sdþl dljbdndjlsjnflmmjro zl omsf nfl~zgf cj mjÿo- mf qzj uyfcznj zl dguonsf lj`osdrf ~fiyj mf~yjnzy~f~ bfyj~somj~- uzj~ nfl jm nyjndgdjlsf cj mo~ ufimondflj~ yzyomj~ mo~ so~o~cj jsyonndþl cj mjÿo ~j dlnyjgjlsol- ~dszondþl qzj ~j rj o`yoroco ufy mo no~ddljd~sjlsj uyfgfndþl cj mo umolsondþl cj iolnf~ cjlcyfjljy`äsdnf~,Mf~ bf`flj~ syocdndflomj~ ~fl uyïnsdnogjlsj zlo bf`oso oidjyso jl jm dlsjydfy cjmf~ af`oyj~- nfl syj~ udjcyo~ uoyo ouftoy jm nfgom t mo~ no{zjmo~ f om`ûl ~fufysjuoyo nfm`oy mo~ fmmo~ ~fiyj jm bzj`f, Ocjgï~- ufy mo nfgiz~sdþl ufnf nflsyfmoco~j cd~gdlztj mo nomdcoc cjm odyj cj mo rdrdjlco- uzj~ mo~ nfl~solsj~ jgd~dflj~ cjazgf ~fl dlaomoco~ ufy mf~ z~zoydf~- mf nzom uzjcj objnsoy ~z~ rço~ yj~udyosfydo~,Ufy sfcf mf olsjydfy- jl gznao~ yj`dflj~ cflcj jm UJ^O sdjlj dlbmzjlndo mo~O`jlndo~ cj Cj~oyyfmmf Yzyom aol dcjlsdbdnocf om z~f cj bf`flj~ syocdndflomj~nfgf zl uyfimjgo uydfydsoydf- ufy mf qzj nfgf uoysj cj ~z j~syosj`do cjdlsjyrjlndþl jl jm syo~uosdf ~j aol romdcocf omsjylosdro~ uoyo jm gjkfyogdjlsf cjmf~ bf`flj~- nfl jm uyfuþ~dsf cj bondmdsoy mo jmoifyondþl cj omdgjlsf~ t nflsydizdy omgolsjldgdjlsf cj af`oyj~ ~omzcoimj~,Jl j~sj uyftjnsf sduf ~j uyj~jlsol om`zlo~ fundflj~ sänldno~ uoyo gjkfyoy moonsdrdcoc cfgä~sdno cjm nfndlocf cj omdgjlsf~- gjcdolsj mo nfl~syznndþl cjj~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo- qzj uzjcjl aonjy~j ufy mf~ uyfudf~ z~zoydf~ nfl jmouftf cj mf~ bondmdsocfyj~ sänldnf~ cjm UJ^O,
9, Olsjnjcjlsj~ t kz~sdbdnondþl
Jm uydlnduom olsjnjcjlsj cj mo~ j~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo j~ mo cjlfgdlocoMFYJLO- nztf lfgiyj j~ zl ouþnfuj cj mo~ uomoiyo~ mfcf t oyjlo- qzj ~fl mf~gosjydomj~ iï~dnf~ nfl mf~ qzj ~j nfl~syztj, J~sj sduf cj j~szbo nfl~d~sj cj zlimfqzj cj ioyyf- nfl cznsf~ t o`zkjyf~ cflcj ~j nfmfnol mf~ zsjl~dmdf~ uoyonfndloy, ^d ~j zsdmd{o ocjnzocogjlsj uzjcj oafyyoy jlsyj 9: t :5* cj mo mjÿo qzjnfl~zgj zl bf`þl syocdndflom,Jd~sjl gûmsdumj~ roydolsj~ cj mo j~szbo MFYJLO ~j`ûl ~z cd~jÿf f mf~ gosjydomj~nfl mf~ qzj ~j nfl~syztj- dlnmz~drj ~dl jm z~f cj mfcf f ioyyf- uzj~ nzolcf mo~nflcdndflj~ mf ujygdsjl ~j zsdmd{ol mocydmmf~- njgjlsf t umono~ cj adjyyf- ujyf mf~fikjsdrf~ t mf~ uydlndudf~ cj bzlndflogdjlsf ~fl mf~ gd~gf~, Jl om`zlf~ mz`oyj~~j mj~ nflfnj nfgf bf`flj~ gjkfyocf~- ujyf mf~ jujysf~ jl jm sjgo aolnflrjldcf qzj sfcf~ mf~ sduf~ cj bf`flj~ gjkfyocf~ qzjcol jl`mfiocf~ iokf jmnflnjusf cj j~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo,
9

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mi Mo liked this
Carlos Villacis Suarez liked this
Baltazar Pazos liked this
Walter Serrano liked this
Manuel Francisco Nuñez liked this
iarqxh07 liked this
Lesslye Silva Jaramillo liked this
Israel Debian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->