Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
P. 1
Construcción Estufas ahorradoras de leña - México

Construcción Estufas ahorradoras de leña - México

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 13,336|Likes:
Published by Casilisto

More info:

Published by: Casilisto on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/27/2013

 
Uyf`yogo J~ujndom uoyo mo ^j`zydcoc OmdgjlsoydoUJ^O
UYFTJNSF SDUF
J~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo
O`f~sf cj 9550GÄQDNF
 
Uyf`yogo J~ujndom uoyo mo ^j`zydcoc Omdgjlsoydo UJ^O ' Gäqdnf 
Nflsjldcf
?,
 
UYJ^JLSONDÞL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9
 
9,
 
OLSJNJCJLSJ^ T KZ^SDBDNONDÞL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9
 
>,
 
FIKJSDRF^ T GJSO^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>
 
>,?
 
F
IKJSDRF^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>
 
>,9
 
G
JSO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>
 
3,
 
GOYNF CJ YJBJYJLNDO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3
 
:,
 
DL@JLDJYÇO CJM UYFTJNSF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
 
:,?
 
C
J^NYDUNDÞL J^UJNÇBDNO CJM ^DSDF
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
 
:,9
 
C
J^NYDUNDÞL SÄNLDNO CJM UYFTJNSF
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2
 
:,>
 
U
YFNJ^F^ T SJNLFMF@ÇO^ O JGUMJOY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?5
 
:,3
 
C
DGJL^DFLJ^ F SOGOßF CJ MO J^SZBO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??
 
:,:
 
U
YF@YOGO CJ JKJNZNDÞL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?9
 
2,
 
UYJ^ZUZJ^SF^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?9
 
2,?
 
N
OLSDCOC CJ GOSJYDOMJ^ UFY SDUF CJ J^SZBO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?9
 
2,9
 
N
F^SF^ CJ NFL^SYZNNDÞL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?>
 
0,
 
UYFRJJCFYJ^ CJ GOSJYDOMJ^ J DL^ZGF^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?3
 
1,
 
OLÏMD^D^ JNFLÞGDNF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?3
 
4,
 
CJ^NYDUNDÞL CJ IJLJBDNDF^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?3
 
4,?
 
D
LNYJGJLSF CJ YJLCDGDJLSF T
 & 
F UYFCZNSDRDCOC
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?3
 
4,9
 
D
LNYJGJLSF CJM DL@YJ^F
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
4,>
 
C
JNYJGJLSF CJ MF^ NF^SF^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
4,3
 
J
GUMJF^ @JLJYOCF^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,
 
CJ^OYYFMMF CJ NOUONDCOCJ^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,?
 
S
ÄNLDNO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,9
 
O
CGDLD^SYOSDRO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,>
 
F
Y@OLD[OSDRO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?:
 
?5,:
 
S
FGO CJ CJND^DFLJ^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
?5,2
 
F
SYO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
??,
 
YJNFGJLCONDFLJ^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
??,?
 
N
ZGUMDGDJLSF CJ LFYGO^ ^OLDSOYDO^
-
OGIDJLSOMJ^ T FSYO^
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
??,9
 
Z
^F T GOLSJLDGDJLSF
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
??,>
 
U
OYO BONDMDSOY MO OCFUNDÞL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?2
 
?9,
 
CDYJNSFYDF CJ JQUJYSF^ T NFLSONSF^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?0
 
 
Uyf`yogo J~ujndom uoyo mo ^j`zydcoc Omdgjlsoydo UJ^O ' Gäqdnf 
Uyftjnsf sdufJ~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo
?, Uyj~jlsondþl
Jm uydlnduom nfgiz~sdimj loszyom zsdmd{ocf uoyo nfndloy omdgjlsf~ jl mo~ yj`dflj~yzyomj~ goy`dloco~ j~ mo mjÿo- qzj ~j jgumjo jl bf`flj~ syocdndflomj~- mf~ qzjouyfrjnaol zl iokf ufynjlsokj cjm nomfy uyfczndcf, J~so nfgiz~sdþl dljbdndjlsjnflmmjro zl omsf nfl~zgf cj mjÿo- mf qzj uyfcznj zl dguonsf lj`osdrf ~fiyj mf~yjnzy~f~ bfyj~somj~- uzj~ nfl jm nyjndgdjlsf cj mo~ ufimondflj~ yzyomj~ mo~ so~o~cj jsyonndþl cj mjÿo ~j dlnyjgjlsol- ~dszondþl qzj ~j rj o`yoroco ufy mo no~ddljd~sjlsj uyfgfndþl cj mo umolsondþl cj iolnf~ cjlcyfjljy`äsdnf~,Mf~ bf`flj~ syocdndflomj~ ~fl uyïnsdnogjlsj zlo bf`oso oidjyso jl jm dlsjydfy cjmf~ af`oyj~- nfl syj~ udjcyo~ uoyo ouftoy jm nfgom t mo~ no{zjmo~ f om`ûl ~fufysjuoyo nfm`oy mo~ fmmo~ ~fiyj jm bzj`f, Ocjgï~- ufy mo nfgiz~sdþl ufnf nflsyfmoco~j cd~gdlztj mo nomdcoc cjm odyj cj mo rdrdjlco- uzj~ mo~ nfl~solsj~ jgd~dflj~ cjazgf ~fl dlaomoco~ ufy mf~ z~zoydf~- mf nzom uzjcj objnsoy ~z~ rço~ yj~udyosfydo~,Ufy sfcf mf olsjydfy- jl gznao~ yj`dflj~ cflcj jm UJ^O sdjlj dlbmzjlndo mo~O`jlndo~ cj Cj~oyyfmmf Yzyom aol dcjlsdbdnocf om z~f cj bf`flj~ syocdndflomj~nfgf zl uyfimjgo uydfydsoydf- ufy mf qzj nfgf uoysj cj ~z j~syosj`do cjdlsjyrjlndþl jl jm syo~uosdf ~j aol romdcocf omsjylosdro~ uoyo jm gjkfyogdjlsf cjmf~ bf`flj~- nfl jm uyfuþ~dsf cj bondmdsoy mo jmoifyondþl cj omdgjlsf~ t nflsydizdy omgolsjldgdjlsf cj af`oyj~ ~omzcoimj~,Jl j~sj uyftjnsf sduf ~j uyj~jlsol om`zlo~ fundflj~ sänldno~ uoyo gjkfyoy moonsdrdcoc cfgä~sdno cjm nfndlocf cj omdgjlsf~- gjcdolsj mo nfl~syznndþl cjj~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo- qzj uzjcjl aonjy~j ufy mf~ uyfudf~ z~zoydf~ nfl jmouftf cj mf~ bondmdsocfyj~ sänldnf~ cjm UJ^O,
9, Olsjnjcjlsj~ t kz~sdbdnondþl
Jm uydlnduom olsjnjcjlsj cj mo~ j~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo j~ mo cjlfgdlocoMFYJLO- nztf lfgiyj j~ zl ouþnfuj cj mo~ uomoiyo~ mfcf t oyjlo- qzj ~fl mf~gosjydomj~ iï~dnf~ nfl mf~ qzj ~j nfl~syztj, J~sj sduf cj j~szbo nfl~d~sj cj zlimfqzj cj ioyyf- nfl cznsf~ t o`zkjyf~ cflcj ~j nfmfnol mf~ zsjl~dmdf~ uoyonfndloy, ^d ~j zsdmd{o ocjnzocogjlsj uzjcj oafyyoy jlsyj 9: t :5* cj mo mjÿo qzjnfl~zgj zl bf`þl syocdndflom,Jd~sjl gûmsdumj~ roydolsj~ cj mo j~szbo MFYJLO ~j`ûl ~z cd~jÿf f mf~ gosjydomj~nfl mf~ qzj ~j nfl~syztj- dlnmz~drj ~dl jm z~f cj mfcf f ioyyf- uzj~ nzolcf mo~nflcdndflj~ mf ujygdsjl ~j zsdmd{ol mocydmmf~- njgjlsf t umono~ cj adjyyf- ujyf mf~fikjsdrf~ t mf~ uydlndudf~ cj bzlndflogdjlsf ~fl mf~ gd~gf~, Jl om`zlf~ mz`oyj~~j mj~ nflfnj nfgf bf`flj~ gjkfyocf~- ujyf mf~ jujysf~ jl jm sjgo aolnflrjldcf qzj sfcf~ mf~ sduf~ cj bf`flj~ gjkfyocf~ qzjcol jl`mfiocf~ iokf jmnflnjusf cj j~szbo~ oafyyocfyo~ cj mjÿo,
9

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mi Mo liked this
Baltazar Pazos liked this
Walter Serrano liked this
iarqxh07 liked this
Israel Debian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->