Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
71Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kurikulum Sekolah Kluster

Kurikulum Sekolah Kluster

Ratings:
(0)
|Views: 3,798|Likes:
Published by rajdahanna

More info:

Published by: rajdahanna on Dec 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
1.0Pendahuluan / pengenalan1.1Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telah dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. PIPP telah dilancarkan oleh Perdana Menteri ke-5, TunDato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 di Pusat KonvensyenAntarabangsa Putrajaya. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan bertujuanmemperkemaskan pelaksanaan program-program Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) serta memantapkan lagi proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan supaya output yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak tempatan danantarabangsa, di samping mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia dalam arena global.PIPP mengariskan enam teras iaitu membina Negara bangsa, membangungkan modalinsan, memperkasakan Sekolah Kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan,memartabatkan profesion perguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan.PIPP merupakan satu dokumen perancangan pembangunan yang meliputi tigaaspek utama iaitu infrastruktur, pengisian dan tenaga manusia. Matlamat PIPP adalahuntuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Dua pendekatan utama telahdikenalpasti sepanjang tempoh RMK-9. Pendekatan yang digunakan bagi memastikanhasrat ini bergerak lancar selaras dengan pelancarannya adalah berdasarkan dua pendekatan iaitu menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan dan kecemerlangan institusi pendidikan1
 
1.2Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan
Hala tuju pendidikan negara memerlukan perancangan yang sistematik untuk menjanakecemerlangan pendidikan. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu TerasKeenam. Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan menekankan usahamenyemarakkan kecemerlangan institusi pendidikan ke arah memupuk pelajar mindakelas pertama. Ini amatlah penting kerana ia menyediakan asas yang kukuh untuk melonjakkan sistem pendidikan negara ke tahap yang lebih gemilang dan menjadikannya bertaraf dunia. Matlamat institusi pendidikan dan sekolah kluster secara khususnyamenitikberatkan pendekatan yang lebih berfokus bagi memastikan kepelbagaian kaedah pendidikan untuk memenuhi keperluan, minat dan kecenderungan setiap individu muridke arah memaksimumkan potensi dan kebolehan sebenar murid.
Pendidikan berkualiti untuk semua merupakan agenda utama KPM. Sepanjang tempoh RMKe-9, KPM berhasrat untuk mengembangkan sepenuhnya potensi institusi pendidikan sehinggamembolehkan guru dan pelajar mengangkat nama dan sistem pendidikan negara di mata dunia.KPM berhasrat untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia dengan tujuan melahirkanmodal insan yang berupaya untuk bersaing dalam era yang sangat mencabar.
2
 
1.3Sekolah Kluster
Penubuhan Sekolah Kluster diwujudkan sejajar dengan teras PIPP dalam melonjakkaninstitusi pendidikan yang telah dilancarkan pada 16 Januari 2006. Kewujudan sekolah inimemberi pendekatan untuk mengembangkan potensi sekolah dalam klustekecemerlangan institusi pendidikan.Konsep sekolah kluster ialah mengelompokkan sekolah berdasarkan aspek kecemerlangan pengurusan dan kecemerlangan pelajar. Tinjauan literature menunjukkan bahawa amalan ini dilaksanakan di luar Negara untuk peningkatan kualiti pendidikan.Pengelompokkan yang dilakukan berdasarkan lokaliti dan kecemerlangan.Sekolah Kluster ialah satu jenama yang diberikan kepada sekolah cemerlang yang berpotensi untuk ditingkatkan kecemerlangannya ke tahap yang lebih tinggi. Selain ituianya bertujuan bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan melonjakkan kecemerlangansekolah dalam sistem pendidikan Negara dan membangunkan sekolah yang bolehdicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah di luar klusternya.2.0 KurikulumKurikulum adalah kata pinjaman dari Bahasa Latin yang bermaksud padang kuda atau
cor oh subjek mater studi
(Berbakar, 1982). Menurut Daud Hamzah (1993)
carter 
dari bahasa Latin bermaksud laluan atau jejak daripada permulaan hingga ke garisan penamatatau jurusan. Manakala dalam bahasa Inggeris
curi-curi
 bermakna jelmaan ataumetamorphosis. Manusia menggunakan perkaaan atau istilah itu bagi menggambarkan bidang yang khusus merujuk kepada seseorang mengajar ilmu pengetahuan. Klibeard(1982) menyatakan kurikulum sebagai jurusan pengajian yang diikuti di sekolah. Dalamkonteks pendidikan, kurikulum dijelmakan sebagai laluan dari satu peringkat ke satu peringkat.Bellack dan kliebard (1997) memasukkan unsur-unsur domain kognitif, afektif dan psikomotor dalam kurikulum. Daripada tiga klasifikasi domain ini terbentuk beberapa3

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rabbiatul Natrah Rosman liked this
Juraida Jariah liked this
Biha Roseli liked this
Razak Kadir liked this
Arni Azhani liked this
Chaa2003 liked this
Nur Syafiza Ramli liked this
Muhammad Azri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->