Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7679554-Tom-tt-cac-loi-lc

7679554-Tom-tt-cac-loi-lc

Ratings:
(0)
|Views: 20|Likes:

More info:

Published by: Trần Văn Chuyển on Dec 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2009

pdf

text

original

 
Tóm tắt các loạ
i l
ực trong trườ 
ng ph
 
thông
 
1
 
10/01/2009
T
i b
n c
p nh
t cu
ối cùng tạ
i:http://tolamvienkhoa.wordpress.com 
CÁC LOẠ
I L
C
 
STT
TÊN GỌ
I
HI
U
ĐIỀ
U KI
N
MÔ TẢ
 
HÌNH VẼ
(**)
 BI
U TH
C1L
ỰC ĐẨ
YARCHIMEDE
 
 
 
Khi m
t v
ật được nhúng vào
trong ch
t l
ng ho
c ch
ất khí
 
Điể
m
đặ
t
t
i tr
ọng tâm củ
a v
t
 
Phương
th
ẳng đứ
ng
 Chi
u
hướng lên trên
 
A
= d.V 
: tr
ọng lượng riêng củ
ach
t l
ng (N/m
3
)
: th
 
tích chấ
t l
ng b
 chi
ế
m ch
(m
3
)
 
2 L
C H
P D
N
 
2 v
ật có khối lượ
ng s
 
hút nhau.
 
 
 
L
ự 
c
p
ẫn tác dụng lên cả
ật và bằ
ng nhau v 
ặt độ
ớ 
 
Tác dụng mà
ự 
c
p
ẫn gây 
ra cho m 
i
t ph 
ụ 
thu 
ộc vào khố
lượ 
ng c 
ủa nó
 
Điểm đặ
t
t
i tr
ọng tâm mỗ
i v
t
 
Phương
n
i 2 v
t
 Chi
u
l
ực hút
 
=
 
: h
ng s
h
p d
n:6,67.10
-11
Nm
2
 /kg
2 
1
, m 
: kh
ối lượ
ng 2v
t (kg)
: kho
ảng cách (m)
 
3 TR
NG L
C
 
 
V
ật có
kh
ối lượ
ng s
ch
ịu tác
 
d
ng c
a tr
ng l
c
 
Là trườ 
ng
ợp đặ
c bi 
t
ủ 
a
ự 
p d 
 
Điểm đặ
t
t
i tr
ọng tâm
 
Phương
th
ẳng đứ
ng
Chi
u
 
hướ
ng t
 
trên xuố
ng
Phương và chiều hướng tâm trái đấ
(*)
 
=

 
: kh
ối lượ
ng (kg)
:
gia t
c tr
ọng trườ
ng(m/s
2
)
=

(
+
)
 
M: kh
ối lượng trái đấ
t(kg)
R: bán kính trái đấ
t (m)
h: độ
 
cao đang xét (m)
 
Có thể
ở 
ộng đế
trườ 
ng h 
ợp các hànhtinh khác.
 
 
Tóm tắt các loạ
i l
ực trong trườ 
ng ph
 
thông
 
2
 
10/01/2009
T
i b
n c
p nh
t cu
ối cùng tạ
i:http://tolamvienkhoa.wordpress.com 
 
4 PH
N L
C
 
 
 
Có áp lực tác dụng lên sàn(thườ
ng g
p tr
ng l
c)
 
 Áp lự 
c:
ực tác dụng vuông góc lên
Khi v 
ật này 
 
tương tác vớ 
i v 
t kia 
(*)
 
Điểm đặ
t t
i tr
ọng tâm củ
a v
t
Phương
vuông góc sàn
 
Chi
u
 
hướng lên
 
 Áp lực là trọ
ng l 
ự 
:
=
−
 N = P
y
 
 
 
: thành phân theophương y củ
a tr
ng l
c.N
ế
u tr
ng l
ực vuônggóc với sàn thì P
y
= P
 
5 L
ỰC MA SÁT
 

 
 
 
 
Khi v
ật này trượt/lăn lên vậ
t kiaho
ặc có xu hướng như thế
 
Khi có chuyển động tương đố
i
ủ 
ật này trên bề
t c 
ủ 
a v 
t kia 
(*)
 
Điểm đặ
t
t
i b
m
t ti
ếp xúc củ
a 2 v
t
Phương
chuy
ển độ
ng
 
Chi
u
 
ngượ
c chuy
ển độ
ng
F
msn
= F
k
 |F
ms
| =
μ
N
 μ 
: h
s
 
ma sát
 
: ph
n l
c (N)
 
6 L
C
ĐÀN HỒ
I
đℎ
 
Khi v
t b
bi
ế
n d
ng trong gi
ih
ạn đàn hồ
i
Điểm đặ
t
t
i m
ọi điểm (thường xét tại 2 đầ
u)
Phương
: bi
ế
n d
ng
Chi
u
: ngượ
c bi
ế
n d
ng
|F
đh
| = k|
l|
: độ
c
ng (N/m)
∆ 
l = l 
 –
: độ
bi
ế
n d
ng(m)
 
7L
ỰC CĂNGDÂY
 
 
 
Khi dây bị
 
căng
 
Điểm đặ
t
t
i m
ọi điểm (thường xét tại 2 đầ
u)
Phương
: d
c s
ợi dây
 
Chi
u
: hướng vào trong dây
 
 
8L
ỰC QUÁNTÍNH
 
 
Khi v
t chuy
ển độ
ng trong m
t h
 quy chi
ếu phi quán tính (có gia
t
c)
Điểm đặ
t
t
i tr
ọng tâm củ
a v
t
 
Phương và chiề
u
ngượ
c v
ới vectơ gia tố
c
 
=
−
 
: kh
ối lượ
ng v
t (kg)
: gia t
c c
a hqc (m/s
2
)
 9L
ỰC TĨNH ĐIỆ
N(COULOMB)
 
Khi điện tích được đặ
t trong m
t
 
điện trườ
ng
Điểm đặ
t :
t
ại tâm của điện tích
 
Phương
: ti
ế
p tuy
ế
n v
ới đườ
ng s
ức điện trườ
ng
Chi
u
: ph
thu
ộc vào dấu điện tích
 
=
 
: h
s
t
ỉ 
l
: 9.10
9
 
1
, q 
: điện tích (C)
 
: kho
ảng cách (m)
 
=

 
 
: điện tích thử
(C)
: cường độ
 
điệ
n
trườ
ng (V/m)
 
 
Tóm tắt các loạ
i l
ực trong trườ 
ng ph
 
thông
 
3
 
10/01/2009
T
i b
n c
p nh
t cu
ối cùng tạ
i:http://tolamvienkhoa.wordpress.com 
 
10 L
C T
 
 
Tác dụng lên một đoạn dây dẫ
n
mang điệ
n
đặ
t trong t
 
trườ
ng
 
Tác dụng lên bất kì vật nào có từ
 
tính đặ
t trong t
 
trườ
ng
Điểm đặ
t :
t
ại dây hoặ
c v
t
P
hương
:
vuông góc vớ
i m
t ph
ng ch
ứa B và
 
dây
 Chi
u :
Xác đị
nh b
ng quy t
ắc bàn tay trái
 
=

 
B
: c
m
ng t
(T)I
 
:
cường độ
 
dòng điệ
n(A
l
: chi
ều dài dây (m)
 
α
: góc hợ
p b
i
B
 
l
 
11 L
C LORENTZ
 
 
Tác dụng lê
n m
ột điện tích đang
chuy
ển độ
ng trong t
 
trườ
ng.
Điểm đặ
t :
t
ại điện tích
 
Phương
:
vuông góc vớ
i m
t ph
ng ch
ứa B và
 
v
 Chi
u :
xác đị
nh b
ng quy t
ắc bàn tay trái (chú
 
ý dấ
u c
ủa điện tích)
 
=

 
B:
c
m
ng t
(T)
q:
điện tích (C)
 
v:
v
n t
c (m/s)
α
:
góc hợ
p b
ởi B và v
 
(*): định nghĩa
 (**): t
th
c hi
n

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->