Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modern Pazarlama Proje Odevi Alper Akturk

Modern Pazarlama Proje Odevi Alper Akturk

Ratings: (0)|Views: 5,770|Likes:
Published by alperak66

More info:

Published by: alperak66 on Dec 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
T.C. Mersin ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.B.D.E-İşletme Yüksek LisansModern Pazarlama
MODERN PAZARLAMA VİZE PROJESİALPER AKTÜRK 
Öğretim Elemanı:
Doç. Dr. Ayşe ŞAHİNTeslim Tarihi: 20 Kasım 2009
 
2009-2010 Güz YarıyılıGİRİŞ
Ekonomik hayatın temel unsurları olan işletmeler, mal ve hizmetleri üreterek insanların ihtiyaçlarını karşılarlar ve sahiplerine kar sağlarlar. Pazara dayalıekonomiler de işletmenin ana amacı, firma değerini ve karı maksimize etmekle beraber, satışları artırmak, sosyal sorumluluğa önem vermek, ününü, toplumiçersinde saygınlığını artırmak gibi amaçlardır. İşletmelerin tüketici ihtiyaç veisteklerini kaılayarak yukada salan amlarına ulmak in yaptıklafaaliyetler çeşitlidir; üretim pazarlama, finansman, insan kaynakları gibi. Bu işletmefonksiyonlarından biri olan pazarlama, letmenin başadoğrudanetkilemektedir. Çünkü pazarlama “tüketici istek ve ihtiyaçlarının neler olduğunu vehangi hedef pazarlarda daha başarılı olunacağını belirlemeye ve bu pazarlara uygunmallar, hizmetler ve programları geliştirip uygulamaya koymaya yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Bunlar da, işletmenin en dışa dönük faaliyetler grubunu oluşturur vesayısız dış faktörün etkisi altında, belirsizliklerle ve risklerle dolu ve ülkeler arasındakarşılıklı bağımlılığın arttığı günümüzde, işletme yönetiminin giderek daha karmaşık hale gelen ve yönetimi zorlaştıran bir bölümü oluşturur.Pazarlama bilim olarak ise, Endüstri devrimini takiben 1900’lü yılların başındaABD’de ortaya çıkmış ve hızlı bir gelişme göstererek diğer ülkelere yayılmıştır.
Pazarlamanın Tanımı ve Özellikleri
Pazarlaman tam olarak ne olduğu konusunda yazarlar arası ş birliğiolmadığından, pek çok tanımlamalar yapılmıştır.“Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışınıyönelten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.”1950’li yıllarda ortaya atılan butanım mübadele ve satış üzerinde durmuştur (MUCUK, 2001: 3).1970’lere kadar olan reçte pazarlama, sadece kar amkuruluşlar inşünülmekte iken, Kotler ve arkadaşlakar amagütmeyen kurumların da pazarlama tekniklerinden yararlanabileceğini, tanımın genişletilerek toplumsal sosyal boyutların da işlenmesi gerektiğini söylemişlerdir.2
 
1985 yılında Amerikan Pazarlama Birlilği (American Marketing Association), pazarlamanın kapsamını genişleterek; “Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmasağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, fikirlerin, malların ve hizmetleringeliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama veuygulama süreci” şeklinde tanımlamıştır (ALTUNIŞIK, 2001: 7). Bu süreçte işletmeler kendi amaçlarına ulaşma yolunda çalışmalar yaparken, ihtiyaçkarşılama açısından daima tüketici tatminini göz önünde bulundurmalıdır.Yukarıdaki tanım, pazarlamanın en çok kabul gören tanımı olarak bilinmektedir.Bunun yanında Kotler pazarlamanın tanımına ilişkin farklı bir bakış açısından, pazarlamanın ne olmaması gerektiği ile ilgili iki görüş belirtmiştir. Bunlardan ilki, pazarlama satış demektir; ikincisi ise pazarlama esas olarak şirketin bir bölümüdür (KOTLER, 2000: 27). Bu iki görüşü ortaya atan Kotler Modern pazarlamanın datemellerini atmaktadır.Amerikan Pazarlama Birliği tarafından yapılan tanımla pazarlamanın bazı önemliözellikleri ve yönleri şöyle sıralanabilir (MUCUK, 2001: 5):-Pazarlama, oldukça çok ve çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir.-Pazarlama, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı bir mübadele faaliyetidir.-Pazarlama, mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir.-Pazarlama sadece bir malın reklamı veya satış faaliyeti olmayıp, daha üretimöncesinde mamun fikir olarak planlap geliştirilmesinden başlayarak,fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımıyla ilgilidir.-Pazarlama bir işletme faaliyetleri grubu olarak, çok dinamik yapıda sürekli ve sık sık değişebilen bir ortamda yürütülür.Pazarlamanın GelişimiPazarlamanın Gelişim Süreci, pazarlama faaliyetlerinin en fazla gelişim gösterdiğiABD’deki gelişmelere dayanarak (MUCUK, 2001: 7); 1)Üretim anlayışı dönemi,2)Satış anlayışı dönemi ve 3)Pazarlama anlayışı dönemi olmak üzere 3 ayrı dönemdeele alınır.3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ozan Güzelkan liked this
Volkan Ayd liked this
belfun added this note
masa üstü
postarr liked this
quarezmaniac liked this
belfun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->