Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Selected legal issues of search engines - Keyword advertising (in Slovak)

Selected legal issues of search engines - Keyword advertising (in Slovak)

Ratings: (0)|Views: 305 |Likes:
Published by Hutko
Commenting on GA´s opinion in Google vs. Vuitton and others, and providing own analysis of Community, Czech and Slovak trademark law.
Commenting on GA´s opinion in Google vs. Vuitton and others, and providing own analysis of Community, Czech and Slovak trademark law.

More info:

Published by: Hutko on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2011

pdf

text

original

 
PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVYUNIVERZITY
VYBRANÉ PRÁVNE PROBLÉMY INTERNETOVÝCHVYHĽADÁVAČOV
 Kolokviálna práca
2009Spracoval:
Martin Husovec
Dátum odovzdania:
10.12.2009
Zadávateľ práce:
JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 
 
 
OBSAH
 
1. CIEĽ PRÁCE ........................................................................................................... 22. ÚVOD DO FUNGOVANIA VYHĽADÁVAČOV ................................................. 33. POVAHA INZEROVANIA NA KĽÚČOVÉ SLOVÁ............................................. 44. ANORGANICKÉ VÝSLEDKY Z POHĽADU ZNÁMKOVÉHO PRÁVA ........... 74.1 POUŽITIE (a) ............................................................................................ 134.2 POUŽITIE (b) ............................................................................................ 164.3 POUŽITIE (c) ............................................................................................ 215. ZÁVER ................................................................................................................... 236. POUŽITÉ ZDROJE ................................................................................................ 24
1. CIEĽ PRÁCE
 
Predmetom tejto práce je právna analýza súčasného reklamného modeluvyhľadávačov (tzv. keywords advertising) z pohľadu českého, slovenskéhoa komunitárneho práva. Známkoprávne aspekty sú v súčasnosti predmetom prejudiciálnejotázky pred Súdnym dvorom Európskej Únie. Budeme preto súčasne glosovať aktuálnu judikatúru a publikované stavisko generálneho advokáta.
 
 
2. ÚVOD DO FUNGOVANIA VYHĽADÁVAČOV
 
Internetové vyhľadávače vnášajú do online sveta, presaturovaného informáciami,akýsi kvázi poriadok. Fungujú ako internetová tlačová agentúra, ktorá na dotaz poskytne„rešeršé“ relevantných webstránok. Len strojovo a stotisíc krát rýchlejšie. Veľkáužitočnosť služby spôsobuje, že v priemere na kadžú piatu webstránku pristupujeužívateľ cez vyhľadávač. Jadro služby spočíva v tom, že na otázku užívateľa poskytujesvoj výber najrelevatnejších odkazov (tzv. organické / prirodzené výsledky). Otázka bývanajčastejšie formulovaná prostredníctom kľúčových slov alebo ich zoskupení. Popriorganických výsledkoch vyhľadávače zobrazujú tiež reklamné odkazy (tzv. anorganickévýsledky). Tie fungujú aukčným princípom „kto dá viac“. Vyhľadávač teda prenajíma plochu pri konkrétnych kľúčových slovách a umožňuje inzerentom, aby si vyplnili svojreklamný odkaz, ktorý vyzerá v zásade rovnako ako organický. Prvý dvaja až trajainzerenti, ktorý ponúknu najviac za prenájom pri kľúčovom slove, sa potom objavia hneďvedľa alebo nad organickými výsledkami. Vo výrazne oddelenom poli. Inzerent platí buďza každé zobrazenie odkazu, alebo za každý klik na reklamný odkaz, najčastejšie však zaklik. Je to hlavný príjem všetkých súčasných vyhľadávačov. Problém vzniká v momente,keď vyhľadávač umožní inzerovať na kľúčové slovo zhodné alebo podobné s ochrannouznámkou, obchodným menom či názvom právnickej osoby, a to osobe odlišnej od osobyoprávnenej.Internetové vyhľadávače pri tvorbe
organických výsledkov
pracujú v trochzákladných krokoch. V prvom zbierajú informácie o obsahu na internete (tzv. indexácia),v druhom vyhodnocujú zozbierané informácie (priraďovanie relevancie), v treťom na požiadanie, t.j. otázku užívateľa prezentujú svoj výber informácií (zobrazovanievýsledkov na požiadanie). Naproti tomu stojí inak fungujúca tvorba
anorganickýchvýsledkov
taktiež rozložiteľná do troch krokov. V prvom si inzerenti vyberú kľúčovéslová, na ktoré chcú inzerovať, navrhnú svoj reklamný odkaz a zvolia akceptovateľnúcenu za klik/zobrazenie (inzerentná žiadosť), v druhom vyhľadávače vyhodnotiainzerentné žiadosti a vyberú si istý počet najvyšších ponúk (výber inzerenta), v treťomkroku po zadaní inzerovaného kľúčového slova zo strany užívateľa zobrazí vyhľadávač aj

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
little.bear liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->