Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Giai Mach Dien 1 Chieu (PP2 )

Phuong Phap Giai Mach Dien 1 Chieu (PP2 )

Ratings: (0)|Views: 2,381|Likes:
Published by loveyou_scribd

More info:

Published by: loveyou_scribd on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2014

pdf

text

original

 
THPT Anh Sơn 3 GV: Hoàng Anh Tài 
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN MỘT CHIỀU
 Phương pháp 2: SỬ DỤNG ĐỊNH LUẬT ĐỊNH LUẬT KIẾCSỐP 
I. Tóm tắt lý thuyết:1. Định luật Kiếcsốp 1: (Định luật nút mạng)
“ Tại một nút mạng, tổng đại số các dòng điện bằng không” 
1
nii
 I 
=
= 0n là dòng điện qui tụ tại điểm xét (điểm M)Với qui ước dấu của I: (+) cho dòng tới nút M(-) cho dòng ra khỏi nút M
2. Định luật Kiếcsốp 2: (Định luật mắt mạng)
“ Trong một mắt mạng (mạch điện kín) tổng đại số cácsuất điện động của nguồn điện bằng tổng độ giảm điện thế trên từng đoạn của mắt mạng ” 
11
n nk k k
 EIR
= =
=
Với qui ước dấu: (chọn một chiều thuận cho mắt mạng)+ E
> 0 khi chiều thuận đi từ cực âm sang cực dương+ E
< 0 khi chiều thuận đi từ cực dương sang cực âm+ I
> 0 Khi chiều thận cùng chiều với dòng điện+ I
< 0 Khi chiều thận ngược chiều với dòng điện
II. Phương pháp bài tập:
+ Bước 1:
  Nếu chưa biết chiều của dòng điện trong một đoạn mạch không phân nhánh nào đó, ta giả thiết dòngđiện trên nhánh đó chạy theo một chièu tùy ý nào đó. Nếu chưa biết các cực của nguồn điện mắc vào đoạn mạch, ta giả thiết vị trí các cực đó.
+ Bước 2:
-
 
 Nếu có n ẩn số (các đại lượng cần tìm) cần lập n phương trình trên các định luật Kiêcxốp- Với mạch có m nút mạng, ta áp dụng định luật Kiêcxốp I để lập m – 1 phương trình độc lập.- Số n-(m-1) phương trình còn lại sẽ được lập bằng cách áp dụng định luật Kiêcxốp II cho các mắtmạng,- Để có phương trình độc lập, ta phải chọn sao cho trong mỗi mắt ta chọn ít nhất phải có một đoạnmạch không phân nhánh mới (chưa tham gia các mắt khác).
+ Bước 3:
 Giải hệ phương trình đã lập được.
+ Bước 4:
 Biện luận.- Nếu cường đôï dòng điện ở trên một đoạn mạch nào đó được tính ra giá trị dương thì chiều củadòng điện như giả định (bước 1) đúng như chiều thực của dòng diện trong đoạn mạch đó; còn nếucường độ dòng điện được tính ra có giá trị âm thì chiều dòng điện thực ngược với chiều ddax giả địnhvà ta chỉ cần đổi chiều dòng điện đã vẽ ở đoạn mạch đó trên sơ đồ.- Nếu suất điện động của nguồn điện chưa biết trên một đoạn mạch tính được có giá trị dương thì vịtrí giả định của các cực của nó (bước 1) là phù hợp với thực tế; còn nếu suất điện động có giá trị âm thì phải đổi lại vị trí các cực của nguồn.
III. Bài tập thí dụ:
-Trang: 1-
I
1
I
2
I
3
I
4
I
n
ME
1
E
2
E
n
1
2
n
 
THPT Anh Sơn 3 GV: Hoàng Anh Tài  Bài 1:
Cho mạch điện như hình vẽBiết E
1
=8V, r 
1
= 0,5
, E
3
=5V, r 
2
= 1
,
1
= 1,5
, R 
2
= 4
,
3
= 3
Mắc vào giữa hai điểm A, B nguồn điện E
2
có điện trở trong khôngđáng kể thì dòng I
2
qua E
2
có chiều từ B đến A và có độ lớnI
2
= 1A. Tính E
2
cực dương của E
2
được mắc vào điểm nàoNhận xét:- Giả giử dòng điện trong mạch như hình vẽ, E
2
mắc cực dương với A- Các đại lượng cần tìm: I
1
, I
3
, E
2
(3 ẩn)- Mạch có 2 nút ta lập được 1 phương trình nút, 2 phươngtrình còn lại lập cho 2 mắt mạng NE
1
MN, NE
3
MNHướng dẫnÁp dụng định luật kiếcsốp ta có- Định luật nút mạng:Tại M: I
1
+ I
3
–I
2
= 0 (1)- Định luật mắt mạng: NE
1
MN: E
1
+ E
2
= I
1
(R 
1
+ r 
1
) + I
2
2
(2)NE
3
MN: E
3
+ E
2
= I
3
(R 
3
+ r 
3
) + I
2
2
(3)Từ (1) (2) và (3) ta có hệ:
( )( ) ( )( ) ( )
32
23
112111223233322
I+II=0 1
E+E=IR+r +IRE+E=IR+r +IR
( )( )( )
3
23
12123
I+I1=0 1
8 +E=2I +45 +E=4I +4
( )( )( )
3
23
12123
I+I1 =0 1
E- 2I +4 =0E - 4I+1 =0
Giải hệ trên ta được: E
2
=53
V Vì E
2
< 0 nên cực dương mắc với B
 Bài 2:
Cho mạch điện như hình vẽE = 6V, r = 1
, R 
1
= 2
, R 
2
= 5
, R 
3
= 2,4
,
4
= 4,5
, R 
5
= 3
Tìm cường độ dòng điên trong các mạch nhánh và U
MN
 Nhận xét:- Giả giử dòng điện trong mạch như hình vẽ- Các đại lượng cần tìm: I, I
1
, I
2
, I
3
, I
4
, I
5
(6 ẩn)- Mạch có 4 nút ta lập được 3 phương trình, 3 phươngtrình còn lại lập cho 3 mắt mạng AMNA, MBNM, ABEAHướng dẫn:Áp dụng định luật kiếcsốp ta có- Định luật nút mạng:Tại M: I
1
– I
3
–I
5
= 0 (1)Tại A: I – I
1
– I
2
= 0 (2)Tại B: I
3
+ I
4
I = 0 (3)- Định luật mắt mạng:AMNA: 0 = I
1
1
+ I
5
5
– I
2
2
(4)MBNM: 0 = I
3
3
– I
4
4
– I
5
5
(5)ABEA: E = I
2
2
+ I
4
4
+ Ir (6)Từ (1) (2) (3) (4) (5) và (6) ta có hệ:
-Trang: 2-
E,r 
1
2
4
3
5
M NE,r 
1
2
4
3
5
M NII
1
I
2
I
 
3
I
5
I
4
IABE
1,
1
1
2
3
E
2,
2
ABM NI
1
I
3
I
2
 
THPT Anh Sơn 3 GV: Hoàng Anh Tài 
( )( )( )( )( )( )
 
 0 ––0 –00– 0– 
13512341155223344552244
I II 1I I I 2I I I 3IR IR IR4IR IR IR5E IR IR Ir6
==+ == +== + +
 
( )( )( )( )
135123415234524
I II=0 1
I I I=0 2
I+I I =0 3
2I+3I 5I =0 (4)
2,4I 4,5I 3I = 0 (5)
5I+4,5I+I =6 6
Chọn I, I
2
, I
4
làm ẩn chínhTừ (2)
I
1
= I + I
2
, từ (3)
I
3
= I – I
4
, từ (1)
I
5
= I
1
– I
3
= (I + I
2
) – (I – I
4
) = I
2
+ I
4
Thay vào (4) (5) và (6) ta có hệ
( )
4
)
224242424
2(I I)+3(I I 5I =0 (4)
2,4(I - I) 4,5I 3(I I) = 0 (5)
5I+4,5I+I =6 6
+ ++
Từ hệ trên giải ra I, I
2
, I
4
và suy ra I
1
, I
3
, I
5
 Bài 3:
Cho mạch điện như hình vẽE
1
= 12,5V, r 
1
= 1
, E
2
= 8V, r 
2
= 0,5
,
1
= R 
2
=5
, R 
3
= R 
4
= 2,5
, R 
5
= 4
,
A
= 0,5
.Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và số chỉ của ampe kếHướng dẫn:Áp dụng định luật kiếcsốp ta có- Định luật nút mạng:Tại A: I – I
1
–I
5
= 0 (1)Tại D: I
1
– I
2
– I
3
= 0 (2)Tại C: I
2
+ I
5
– I
4
= 0 (3)- Định luật mắt mạng:ADBA: E
2
= I
1
1
+ I
3
3
+ I(r 
2
+ R 
A
) (4)BDCB: 0 = -I
3
3
+ I
2
2
+ I
4
4
(5)ACBA: -E
1
+ E
2
= I
5
(r 
1
+
 
5
) + I
4
4
+ I(r 
2
+ R 
A
) (6)Từ (1) (2) (3) (4) (5) và (6) ta có hệ:
( )( )( )
151232542113
I II=0
1I I I=0
2I+I I=0
3E=IR+IR
( ) ( )( )( ) ( ) ( )
456
32A33224412515442A
+Ir+R0 =-IR+IR+IR-E+E=Ir+R +IR+Ir+R
( )( )( )
1512325413
I II=0
1I I I=0
2I+I I=0
35I+2,5I+I
( )( )( )
456
32454
=8-2,5I+5I+2,5I =06I +2,5I+I =4,5
Giải hệ ta tìm được I, I
1
, I
2
, I
3
, I
4
, I
5
-Trang: 3-
E
1
E
2
5
4
1
2
3
I
1
I
2
I
4
I
3
IIAI
5
ACBD

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
XoăănTùngNguyễn added this note
Hieu? bai` rui` :))
Nhật Hậu added this note
rat hay
Nhật Hậu added this note
em cam on thay da cung cap tai lieu cho em
1 thousand reads
1 hundred reads
Truong Xuan Loi liked this
Định Vũ Gia liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->