Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OPŠTA PRAVILA ZA SVE UGOVORE O PREVOZU III-Medjunarodno privredno pravo

OPŠTA PRAVILA ZA SVE UGOVORE O PREVOZU III-Medjunarodno privredno pravo

Ratings: (0)|Views: 2,276 |Likes:
Published by gordije

More info:

Published by: gordije on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
OPŠTA PRAVILA ZA SVE UGOVORE O PREVOZU
1.POJAM;2.IZVORI – (domaći i međunarodni)3.VRSTE;4.ISPRAVE;5.ODGOVORNOST ____________________________________________________ 
POJAM
Svaki ugovor o prevozu je takva vrsta ugovora koji se zaključuje između: prevozioca i naručioca posla, pri čemu
prevozilac
 preuzima
obavezu
da robu preveze od mesta otpreme do mesta opredelenja bez oštećenja i bezzakašnjenja, a
naručilac
se obavezuje da
plati prevozninu
.Iz ovoga proizilazi da je
osnovna obaveza svakog prevozioca
uredan prevoz,a to je predaja robe u mestu opredelenja, u onakvom stanju u kakvom ju je primio i bez zakašnjenja.Da bi ugovor imao
međunarodni karakter
, mesto otpreme i mestoopredelenja treba da se nalaze u
različitim državama
i da je izdata
međunarodna prevozna isprava.
IZVORII. Domaći izvori
1.Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju iz 95.godine2.Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju iz 95. godine,3.Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj providbi iz 1998. godine ( izmene 2006.godine)-u njemu su sadržana rešenja za pomorski i rečni saobraćaj
4.
Zakon o osnovnim svojinskim i obligacionim odnosima u vazdušnoj plovidbi iz 1998. godine
II.Međunarodni izvori
1.
COTIF
iz 1980. godine – Konvencija o ugovorima o međunarodnom prevozu
železnicom
( Jednobrazna pravila o prevozu putnika i prtljaga iJednobrazna pravila o prevozu robe) – ratifikovala je Jugoslavija;
2.
Konvencija o ugovoru za međunsarodni prevoz robe
drumom CMR 
 – iz1956. godine, menjana protokolom iz 1978. godine, ratifikovala jeJugoslavija- drumski saobraćaj;
3.
Haška konvencija
za izjednačenje nekih pravila o teretnici iz 1924.godine- primenjujemo je;
pmorski
1
 
4.
Visbirska pravila
( protokol o izmeni Haške konvencije) iz 1968. godine-Brisel-nismo je ratifikovali; -
pomorski
5.
Hamburška pravila
( Konvencija UN o prevozu robe morem) iz 1978.godine, Hamburg- nismo je ratifikovali;
pomorski
Za saobraćaj
unutrašnjim vodenim putevima
važna je
CMN
ili
Budimpeštanska konvencija
iz 2000. godine,Varšavska konvencija iz 1929. godine, Haški protokol na tu konvenciju iz 1955.godine, Četiri Montrealska sporazuma iz 1974. godine. – za međ.
Vazdušniprevoz
Za
kombinovani prevoz
gde učestvuju najmanje dve vrste prevoza doneta je
Konvencija UN o međunarodnom multimedijalnom prevozu
iz 1980. godine.
ISPRAVE
U saobraćajnom pravu mogu da se izdaju dve vrste isprava, i to:
TOVARNI LIST
I
TERETNICA (
konosman)Dok 
tovarni list
nema svojstvo hartije od vrednosti, nego je samo potvrda o tomeda je roba primljena na prevoz,
teretnica
je uvek hartija od vrednosti. Ovaosnovna razlika u pravnoj prirodi je ublažena tako da je prema najnovijimkonvencijama i našim zakonima data mogućnost da i tovarni list dobije svojstvohartije od vrednosti, ali samo po sporazumu ugovornih strana.
Tovarni list
se kao prevozna isprava izdaje u drumskom , železničkom,vazdušnom i rečnom saobraćaju, a
konosman
se izdaje u pomorskom i rečnomsaobraćaju.Dakle,
rečni saobraćaj
je jedina vrsta prevoza u kojoj
 postoji mogućnost izbora
 prevozne isprave, ali se u praksi najčešće izdaje tovarni list.Svaka prevozna isprava se izdaje u
više primeraka
, pri čemu jedan ostaje prevoziocu, drugi naručiocu, a tereći primaocu radi podizanja robe.
TERETNICA- KONOSMAN
Teretnica
je isprava koju izdaje brodar i kojom potvrđuje prijem stvari na brod.Osim toga što ima
dokaznu funkciju
da je roba primljena na prevoz, teretnica je
hartija od vrednosti
što znači da sama isprava predstavlja robu i pružamogućnost svakom zakonitom imaocu da pravno raspolaže sa robom (da je prodaje, zalaže) bez obzira na to što robom faktički ne raspolaže, odnosno, nema je u državini. Potpuno je opravdano što konosman ima svojstvo hartije od
2
 
vrednosti, jer pomorski prevoz najduže traje pa je značajno pružiti mogućnostvlasniku robe da njome raspolaže.
-
S obzirom da svojstvo hartije od vrednosti ima i u bankarskim operacijamaznačaj, naprimer: plaćanje putem dokumentarnog akreditiva, zakonski jedata mogućnost da svojstvo hartije od vrednosti dobije i tovarni list.
-
Teretnicu izdaje
brodar na izričit zahtev krcatelja i ona sadrži podatke o brodu, robi i mestu odredišta,
-
Postoje
različite vrste teretnice
: naprimer“teretnica ukrcano“ – „otpremljena na ukrcaj“ , prema momentu izdavanja teretnice
-
U pogledu mogućnosti stavljanja primedbi u teretnici u vezi sa stanjemrobe i ambalaže, postoje „
Čiste“,
da brodar nema primedbui na robu iambalažu i
„Nećiste“,
gde te primedbe postoje
-
Teretnica može biti izdata: na ime , po naredbi i na donosioca i u zavisnostiod toga prenosi se
cesijom, indosamentom ili prostom predajom
.
DOKAZNA SNAGA TERETNICE
Dokazna snaga teretnice je značajna zbog toga što u pomorskom prevozu postojedve vrste odgovornosti:
1.
odgovornost brodara
za čuvanje stvari
koje su predate na prevoz – odgovornost EX RECEPTO, odnosno odgovornost po osnovu zaključenjaugovora o prevozu
2.
odgovornost brodara
na osnovu teretnice
, dakle odgovornost koja nastajena izdavanjem teretnice, odnosno EX SCRIPTURAOvo razlikovanje odgovornosti je bitno zbog toga što se odredbe ugovora o prevozu i odredbe sadržane u teretnici mogu razlikovati. Važno je napomenuti da je
teretnica
 samostalni pravni akt 
 
u odnosu na zaključeni ugovor
.Ovlašćenom imaocu teretnice, roba se mora isporučiti u skladu sa navodima kojisu sadržani u teretnici.Brodar je obavezan da primaocu isporuči robu kako je opisano u teretnici. Prematome , kada se radi o
odnosu briodar- primalac
, primalac ima pravo da zahtevaisporuku robe onako kako je ona opisana u teretnici.
Primalac
ne može da ističe prigovore na osnovu zaključenog ugovora o prevozu, jer on i
nije ugovorna strana
(EX SCRIPTURA odgovornost)-
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amra Subašić liked this
Nemanja Radovic liked this
Ana Paunovic liked this
Tilija GT liked this
stefan liked this
stefan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->