Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fadhilat Surah Al-Fatihah (الفاتحة)

Fadhilat Surah Al-Fatihah (الفاتحة)

Ratings: (0)|Views: 1,206 |Likes:
Published by azan90

More info:

Published by: azan90 on Dec 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2012

pdf

text

original

 
FADHILAT DAN KHASIAT AL-FATIHAH
م ِيح ِر ّلا ن ِح ْر ّلا ِا م ِس ْب ِ
 Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud:
“Membaca Fatihah Al-Quran pahalanya seperti sepertiga Al-Quran”
 Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda;
“Dalam surah al-Fatihah ada ubat yang dapat menyembuhkan semua penyakit”
 
Surah Al-Fatihah ( 7 ayat ) ةحتافل
1 Dengan menyebut namaAllah Yang Maha Pemurahlagi Maha Penyayang.
م ِيح ِر ّلا ن ِح ْر ّلا ِا م ِس ْب ِ
2 Segala puji bagi Allah,Tuhan semesta alam.
ن َي ِل َع َل ْا   َ د ُ ْ َل ْا
3 Maha Pemurah lagi MahaPenyayang.
م ِيح ِر ّلا ن ِـح ْر ّلا
4 Yang menguasai di HariPembalasan
ن ِد لا  ِو ْ َ ك ِل ِ َ
5 Hanya Engkaulah yangkami sembah, dan hanyakepada Engkaulah kamimeminta pertolongan.
ن ُيع ِت َس ْ َ  َ ّإِ د ُ ُع ْ َ  َ ّإِ
6 Tunjukilah kami jalan yanglurus,
م َيق ِت َس ُلا ط َار َص لا ــــ َد ِها
7 (yaitu) Jalan orang-orangyang telah Engkau berinimat kepada mereka;bukan (jalan) mereka yangdimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
م ْ ِي ََ  َع َأَ ن َذ ِل ّا ط َار َ ِ َ َ م ْ ِي ََ  ِوض ُغ َلا ر ِيَ ن َيل ض ّلا
Pengalaman orang-orang Sufi mengesahkan bahawa bacaan
al-Fatihah
dengan keyakinandan keimanan yang teguh boleh menyembuhkan semua penyakit, samada penyakit
 jasmani atau rohani, penyakit zahir atau batin
.
 
 Nabi Muhammad s.a.w menyarankan cara bacaan yang berikut dan amalan ini dapatmenyembuhkan semua penyakit,
insya-Allah
!Baca
al-Fatihah
 41 kali selama 40 hariberturut-turut antara solat sunat dan fardu
Subuh
.Dalam bacaan ini, ayat pertama dan kedua disambung, jangan berhenti. Dengan kata lain,
huruf (mim) 
dalam
nir-Rahim
disambung dengan
(lam) 
dalam
alhamdu-lillahi.
Selebihnya dalam surah itu dibaca seperti biasa iaitu berhenti di hujung ayat.Jika seseorang itu diserang penyakit gila atau kerana sesuatu sebab tidak dapatmembacanya, ayat-ayat itu hendaklah dibaca dan ditiup pada air dan diberi minumkepada pesakit.Juga Nabi Muhammad s.a.w.bersabda:
“Surat Al-Fatihah adalah untuk apa ia dimaksudkankan dalam bacaannya.”
dan
“Fatihah itu pembukaan maksud bagi orang-orang mukmin.”
Sesiapa membaca surah
 Al-Fatihah
dalam keadaan berwuduk sebanyak 70 kalisetiaphari selama7 harilalu ditiupkan pada air yang suci lalu diminum maka ia akanmemperolehi ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari fikiran rosak.Diantara khasiat
 Fatihah
ialah siapa yang membaca ‘
 Al-Fatihah
‘ diwaktu hendak tidur,Surah ‘
 Al-Ikhlas
‘ sebanyak 
3 kali
dan
Mu’awwidzatain
maka ia akan aman dari segalahal selain ajal.Barangsiapa membaca
 Fatihah
berserta
 Bismillah
diantara sunat
Subuh
dan fardu
Subuh
dengan
 Istiqomah
maka kalau ia inginkan pangkat terkabullah ia dan kalau ia fakir makaakan kaya serta jika ia punya hutang maka mampu membayanrnya dan kalau ia sakitmaka akan sembuh serta kalau ia punya anak maka anaknya itu menjadi anak yang soleh, berkat surah
 Al-Fatihah
.Barangsiapa mengamalkan bacaan
 Al-Fatihah
sebanyak 20 kalisetiap selesaisembahyang fardu lima waktu maka Allah s.w.t. luaskan rezekinya, baiki akhlaknya,mudahkan urusannya, hilangkan keperihatinannya dan kesusahannya, anugerahkan apayang ia angan-angankan, dapatkan berbagai berkat dan kemuliaan, jadikan ia berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik dan ia pula anak-anaknya terlindung darikemudharatan dan kerosakan serta dianugerahkan kebahagiaan dan sebagainya.Barangsiapa mengamalkan bacaan
 Al-Fatihah
sebanyak 125 kaliselesai sembahyang
Subuh
maka ia peroleh maksudnya dan ia ketemukan apa yang dicari-cari serta sebaiknyaia panjatkan doa yang bermaksud:
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran Surah Al-Fatihahdan rahsianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusanku, sama ada urusan duniaatau urusan akirat, supaya dimakbulkan permohonanku dan ditunaikan hajatku………..”
 
Barangsiapa mengamalkan bacaan
 Al-Fatihah
diwaktu sahur (tengah malam) sebanyak 41 kalimaka Allah s.w.t. bukakan pintu rezekinya dan Dia mudahkan urusannya tanpakepayahan dan kesulitan. Selesai bacaan
 Al-Fatihah
tersebut dan sebaiknya berdoa:
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihahdan rahsianya, supaya Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu, kurnia-Mu danrezeki-Mu. Dan Engkau mudahkan setiap urusanku, murahkanlah bagiku rezekiMu yang banyak lagi berkat tanpa kekurangan dan tanpa susah payah, sesungguhnya Engkauberkuasa atas setiap sesuatu. Aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al- Fatihah dan rahsianya, berikan apa yang kuhajati..
Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi didalam kitab
‘Qaddasallaahusirrahu’ 
:
“Siapa yang punya maksud maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40kali sehabis sembahyang Maghrib dan sunatnya, selesai itu ia ajukan permohonanhajatnya kepada Allah s.w.t.”
Surat
 Al-Fatihah
boleh mengubati penyakit mata, sakit gigi, sakit perut dan lain-lainnyadengan dibacakan sebanyak 41 kali.
Ikhtiar mengubati penyakit
: Baca Surah
 Al-Fatihah
sebanyak 40 kalipada tempat berisi air, lalu air itu diusap-usapkan pada kedua belah tangan, kedua belah kaki, muka,kepala dan seluruh badan, lalu diminum,
 Insya-Allah
menjadi sembuh.Kalau Surah
  Al-Fatihah
itu ditulis dengan huruf-huruf terpisah lalu dileburkan dengan air suci dan diminumkan kepada si sakit, maka dengan iradah Allah s.w.t. ia akan sembuh.
Ikhtiar menghilangkan sifat pelupa
: Tulislah surat
 Al-Fatihah
dengan huruf Arab padatempat putih dan suci lalu dihapuskan dengan air dan diberi minum pada orang yang pelupa, maka ia akan hilang sifat pelupanya dengan izin Allah s.w.t.
Mengubati sakit disebabkan oleh sengatan kala
: Ambil sebuah tempat bersih lalu diisiair dan sedikit garam lalu dibacakan padanya Surah
 Al-Fatihah
sebanyak 7 kalilaludiberi minum pada orang yang tersengat kala itu,
 Insya-Allah
ia akan sembuh.
Mengubati sakit gigi dan lain-lain
: Untuk dirinya sendiri maka letakkan jari padatempat yang sakit lalu membaca
 Al-Fatihah
dan berdoa sebanyak 7 kali:
“Ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al- Amin) dan tetap disisi-Mu”.
Mengubati penyakit gigi orang lain
: selesai membaca
 Al-Fatihah
maka berdoa 7 kali:
“Ya Allah, hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang aku dapatidengan doa Nabi-Mu yang jujur (al- Amin) dan tetap disisi-Mu”.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pandhy Ak liked this
Ariez Szahairie liked this
akutaktauler liked this
hikmatullahimate liked this
vhjk liked this
Fie Zaa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->