Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Riba

Riba

Ratings:
(0)
|Views: 1,681|Likes:
Published by Fauwaz

More info:

Published by: Fauwaz on Dec 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
Ahmad Fauwaz bin MohamedKiasSy Page|
 
ÉÉÉÉ
 Ο  ΟΟ  Ο 
óóóó
¡ ¡¡ ¡ 
 Î ÎΠÎ
 0 00 0
««««
!!!!
 $ $$ $
####
ÇÇÇÇ
     ≈  ≈≈  ≈ 
uu 
Η ΗΗ Η 
÷÷÷÷
 q  q q 
§§§§
      
9999
 $ $$ $
####
ÉÉÉÉ
 Ο  ΟΟ  ΟŠ ŠŠ Š 
ÏÏÏÏ
 m mm m
§§§§
      
9999
 $ $$ $
####
ﷲﺍ ﻥﺎﺤﺒﺴﻭ ،ﺔﻴﺭﺸﺒﻝﺍ ﻊﻴﻤﺠﻝ ﺭﻴﺨﻭ ﺔﻤﺤﺭﻭ ﺔﻤﻜﺤ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﺎﻤﺒ ،ﻲﻨﺎﺒﺭﻝﺍ ﻡﻠﻌﻝﺍ ﻥﻤ ﺩﻭﺯﺘﻨ ﻲﻜ ﺎﻨﺍﺩﻫ ﻱﺫﻝﺍ ﷲﺩﻤﺤﻝﺍﺎﻨﺩﻴﺴ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼﻭ ،ﺭﺒﻜﻷﺍ ﺽﺭﻌﻝﺍ ﻡﻭﻴﻭ ﺎﻴﻨﺩﻝﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻌﺴﻝﺍ ﺏﺎﺒﺴﺄﺒ ﻪﻝﻭﺴﺭ ﺔﻨﺴﻭ ﻪﺒﺎﺘﻜ ﻸﻤﻭ ،ﻡﻠﻌﻨ ﻡﻝ ﺎﻤ ﺎﻨﻤﱠﻠﻋ ﻱﺫﻝﺍﻝﺁﻭ ﺩﻤﺤﻤ ﺩﻌﺒﻭ ،ﺭﺒﻜﻭ لﱠﻠﻫﻭ ﷲﺍ ﺞﻬﻨﻤﻝ ﻊﻀﺨ ﻥﻤ لﻜﻭ ﻪﺒﺎﺤﺼﺃﻭ ﻪ .....
Pendahuluan
Bersyukur kepada Allah kerana kita lihat semakin ramai muslim di negara ini yang mulamemberikan perhatian tinggi dalam memastikan halal dan toyyiban pada setiap baranganmakanan yang ingin dibelinya.Bagaimanapun, rasa kurang puas hati masih menyerubungi kerana kesedaran masyarakatterhadap halah haram di dalam urusan kewangan dan perbankan masih di tahap yang amatlemah.Dalam islam, kesedaran dengan membeli barangan yang bertanda halal sahaja, adalahsangat tidak mencukupi selagi mana barangan halal itu dibeli dengan duit yang haram, samalahhasil riba, pelaburan yang tidak halal atau harta curi,rasuah dan pecah amanah serta lain-lain.Suatu yang mendukacitakan apabila didapati majority umat Islam di Malaysia tiadak memahami sebaiknya tatacara dan undang-undang Islam dalam hal ehwal kewangan, padahalmajoriti individu tidak akan terlepas dari berurusan dengan urusan kewangan seperti kerjaya, perniagaan sampingan,membeli belah, berhutang dan sebagainya. Kefahaman umat Islam begitukabur berkenaan RIBA yang merupakan ‘ibu dosa’ dalam hal kewangan, perbazaan rasuah danhadiah, jual beli dan pelaburan, pengurusan harta secara Islam, perbankan Islam dan banyak lagiyang berkaitan dengannya. Sampai bilakah kekaburan ini akan berterusan?Allah mengizinkan umat manusia untuk menikmati apa yang baik di dunia ini.FirmanAllah ta’ala:
 θ 
 è
δ
Ï
©
 !
 $
#
Ÿ
≅ 
y  
è 
y  
 _
ã
Ν 
ä
 3 
9
 Ú
ö
 ‘
F
{
 $
#
Z
ωθ 
ä
9
Œ
(
#
 θ 
à
± 
ø
Β
 $
ù
’ 
 Î
 û
 p 
κ 
È
 : 
Ï
 . 
Ζ 
Β
(
#
 θ 
 è
ä
 . 
 ρ  
Ï
Β
Ï
µ 
Ï
%
ø
 —
Íh
 ‘
 ( Ï
µ 
ø
‹ 
9
 Î
)
 ρ
â
 ‘
 θ 
à
± 
Ψ9
 $
#
∩⊇∈∪
 
 
Ahmad Fauwaz bin MohamedKiasSy Page|
 
15. Dia lah Yang menjadikan bumi bagi kamu: mudah digunakan, maka berjalanlah dimerata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki Yang dikurniakan Allah; dan (ingatlah),kepada Allah jualah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula; (makahargailah nikmatNya dan takutilah kemurkaanNya).Oleh kerana itu, umat Islam perlu menyedari bahawa setiap kali mereka berniaga, bertani,dan berusaha keras di dalam kerjaya halal, sebenarnya mereka telah mengikut apa yang telahdigariskan dalalam firman Allah diatas tadi.
 
Ahmad Fauwaz bin MohamedKiasSy Page|
 
RibaPengertian Riba
Riba menurut bahasa ialah bertambah subur, lebih atau pertambahan. Apa yang dimaksudkandisini ialh pertambahan di atas modal. Sebagai firman Sllah S.W.T:
β
 Î
ù
ö
Ν 
©
9
(
#
 θ 
 è
y  
è 
ø
 
 ?
(
#
 θ 
 ç
Ρ
Œ
ù
ù
 5
 >
ö
  
y  
 Î
/
z  
  
Ïi
Β
«
!
 $
#
Ï
 Î
 !
 θ 
ß
 ‘
 ρ
 ( 
β
 Î
)
 ρ
ó
 Ο 
 ç
ö
 è
 ?
ö
Ν 
à
 n 
ù
â
 ¨
 ρ
â
â
 ‘
ö
Ν 
à
Ï
9≡
 θ 
ø
Β
&
Ÿ
ω
š
χθ 
ß
ϑ 
 Î
ô
à 
 ?
Ÿ
ω
 ρ
š
χθ 
ß
ϑ 
 n 
ô
à 
 è
 ?
∩⊄∠∪
 Terjemahan: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilanriba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.Menurut Kamus Dewan edisi ketiga riba bermaksud:
1
 i)
 
 pelepasan wangii)
 
Cetiiii)
 
Bunga wangiv)
 
Rentenv)
 
Hidup dengan bunga wangvi)
 
Membungakan wang dengan bunga yang tinggivii)
 
Menghisap darahviii)
 
Tukang cetiRiba menurut istilah syara’ ialah akad dan perjanjian tambahan bagi sesuatu pertukaran barangatau nilai tertentu dengan sebab tangguh sama ada tidak diketahui persamaannya di segi syar’ketika akad atau persamaannya waktu akad dan sama ada menangguhkan kedua tukaran itu atausalah satunya.
Kamus dewan. Edisi ke-.hm .

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zainudin Abd Sukor liked this
Nkanissa Mohd liked this
Mohammed Nadeer liked this
Norfadzilah Rosley liked this
Saifful Stword liked this
Kang Deddy Rustama liked this
ridzooldin8802 liked this
ridzooldin8802 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->