Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEZA M.MARIN

TEZA M.MARIN

Ratings: (0)|Views: 8,833|Likes:
Published by invatatorulmodern

More info:

Published by: invatatorulmodern on Dec 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEICu titlu de manuscrisC.Z.U.: 37.0 (043.2)
MARIN MARIANAPRINCIPII DE DEZVOLTARE A ATITUDINII ELEVULUIFAŢĂ DE OPERA LITERARĂ
Specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală TEZĂ DE DOCTOR ÎN PEDAGOGIEConducător ştiinţific:
Constantin ŞCHIOPU
,dr. ped., conf. univ. ____________________________________ 
© Mariana Marin
 _______________________ 
 
Chişinău
2008
2
 
CUPRINS
PRELIMINARII
.....................................................................................................................
4I. REPERE PSIHOPEDAGOGICE ÎN DEZVOLTAREAATITUDINII ELEVILOR FAŢĂ DE OPERA LITERARĂ
............................................
101.1.
Atitudinea – factor orientativ-reglatoriu şi stimulativ al comportamentului uman
1.1.1.
Polisemantismul conceptului de
atitudine
................................................................
101.1.2.
Formarea şi structura atitudinilor.............................................................................
151.1.3.
Raportul dintre obiect şi subiect...............................................................................
181.2.
Atitudinea şi alte formaţiuni psihosociale şi estetice........................................................
201.3.
Dezvoltarea atitudinii în contextul ELA: repere literar-estetice
1.3.1.
Opera literară – generatoare de atitudini..................................................................
251.3.2.
Tipuri de atitudini stabilite de raportul: receptor-operă literară..............................
281.3.3.
Textul ca pretext al cunoaşterii de sine....................................................................
321.3.4.
Criterii de referinţă, indicatori şi descriptori de performanţă...................................
36Concluzii
..................................................................................................................................
40II. PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII ATITUDINIIELEVILOR FAŢĂ DE OPERA LITERARĂ2.1.
Tendinţe de dezvoltare a atitudinii elevilor în procesul predării/studieriitextelor literare (experimentul de constatare)...........................................................................
422.1.1
.Pertinenţa curriculumului în raport cu obiectivele atitudinale ale educaţieiliterar-artistice...................................................................................................................
442.1.2.
Evidenţierea raportului între manualele şcolare şi Curriculum, stabilit prin dominanta atitudinală...............................................................................................
502.1.3
. Rezultatele experimentului de constatare, reflectate în proba aplicatăelevilor din clasa a IV-a...................................................................................................
522.1.4.
Rezultatele experimentului de constatare, reflectate în proba aplicatăelevilor din clasa a IX-a................................................... .............................................
552.1.5.
Rezultatele experimentului de constatare, reflectate în eseul structurat aplicatelevilor clasei a XII-a .........................................................................................................
572.2.
Modelul teoretic de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literară........................
67Concluzii
..................................................................................................................................
74
3

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iulianna Iulia liked this
ZamfirovCorina liked this
Zinely liked this
Zinely liked this
Iulianna Iulia liked this
Zinely liked this
Zinely liked this
Zinely liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->