Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
74Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Tao Tro Choi Truc Xanh Trong PP

Huong Dan Tao Tro Choi Truc Xanh Trong PP

Ratings:
(0)
|Views: 20,755|Likes:
Published by Thụ Nhân

More info:

Published by: Thụ Nhân on Dec 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

 
12/13/2009www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 1/12  centea.info@gmail.com
H
Ư
NG D
N DÙNG VBA T
O TRÒ CH
Ơ
ITRÚC XANH TRONG POWERPOINT
- CENTEA -
CENTEA
 
ñ
ã có nh
ng lo
t bài h
ư
ng d
n s
d
ng
ng d
ng
Visual Basic Application 
(VBA)
ñ
t
o trò ch
ơ
i ô ch
, t
o slide tr
l
i câu h
i tr
c nghi
m trongPowerPoint. Chúng tôi xin ti
p t
c g
i
ñ
n Th
y Cô lo
t bài h
ư
ng d
n
 
ng VBA
ñ
 
o trò ch 
 
i Trúc Xanh 
ngay trên
PowerPoint
mà không c
n ph
i s
d
ng nh
ngch
ươ
ng trình khác.
 
12/13/2009www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 2/12  centea.info@gmail.com
Gi
i thi
u trò ch
ơ
i Trúc xanh:
- Trò ch
ơ
i Trúc xanh v
n là 1 trò ch
ơ
i tìm các c
p ô hình gi
ng nhau, nh
ư
ng nó tr
 nên ph
bi
n k
t
khi
ð
ài truy
n hình Tp.HCM t
ch
c Games Show
Trúc Xanh 
 
ñ
2 ng
ư
i ch
ơ
i l
t các ô hình, và tìm các c
p hình gi
ng nhau. N
u l
t
ñư
c 1 c
phình gi
ng nhau, ng
ư
i
ñ
ó s
 
ñư
c ti
p t
c l
t 1 c
p hình khác, n
u sai, thì chuy
nquy
n ch
ơ
i cho ng
ư
i còn l
i. Khi t
t c
các ô hình
ñư
c m
, s
có 1 hình n
n cón
i dung liên quan
ñ
n các câu cao dao, t
c ng
c
a Vi
t Nam. Ng
ư
i ch
ơ
i d
avào hình n
n
ñ
ó
ñ
 
ñ
c câu ca dao, t
c ng
có n
i dung t
ươ
ng
ng
Nh
ng l
ư
u ý tr
ư
c khi thi
t k
:
- Quý Th
y Cô c
n chu
n b
tr
ư
c
các hình n
n có cùng kích c
và l
ư
u các hìnhn
n
ñ
ó trong cùng 1 th
ư
m
c ch
a slide trình chi
u
.
ð
có th
ch
 
nh s
a các
nh có cùng kích c
,
Quý Th
y Cô có th
s
d
ng ph
n m
m mi
n phí VSOImage Resizer (http://www.vso-software.fr/products/image_resizer/download-image-resizer.php).
 
ñ
ây,
CENTEA
 
ñ
ã t
o 8 c
p hình có cùng kích c
là 128 x90px.- Chúng ta c
n ph
i thi
t l
p ch
 
ñ
b
o v
các Marco
m
c
Low
 
ñ
ch
ươ
ng trìnhcó th
ch
y các
ñ
o
n mã l
nh. Cách thi
t l
p nh
ư
sau:
o
 
M
 
ch
ươ 
ng trình PowerPoint.
 
o
 
Vào menu
Tools
Macro
Security
. Ch
n
Low
. Nh
n OK
o
 
Kh
 
i
ñ
ng l
i ch
ươ 
ng trình PowerPoint.
- Quý Th
y Cô có th
tham kh
o công d
ng c
a t
ng nút l
nh trong Control Box c
aVBA trong bài h
ư
ng d
n tr
ư
c
B
ư
c 1: M
thanh công c
Control Box c
a VBA
Trong PowerPoint, Th
y Cô vào menu
View >> Toolbars
, nh
n ch
n vào dòng
Control Toolbox
. Khi
ñ
ó, h
p công c
các nút l
nh s
 
ñư
c hi
n th
 
 
12/13/2009www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 3/12  centea.info@gmail.com
Hình 1
Khi
ñ
ó thanh công c
Control ToolBox s
hi
nra nh
ư
sau:
-
Properties
: các thu
c tính c
a nút l
nh-
Checkbox
: ô
ñ
ánh d
u ki
m ch
n-
Command Button
: nút th
c hi
n các
ñ
o
n l
nh-
List Box
: th
hi
n 1 box có nhi
u l
a ch
n. Víd
ch
n T
 
nh, thì ta s
t
o list box trong
ñ
ó ch
a tên các t
 
nh và thành ph
 -
Toogle Box
: nút b
t, t
t ch
c n
ă
ng. Gi
ng nh
ư
công t
c
ñ
èn.-
Scroll Bar
: nút cu
n-
Picture
: chèn hình-
View Code
: xem, ch
 
nh s
a các
ñ
o
n mã c
a các nút l
nh.-
Text Box
: khung ch
a n
i dung v
ă
n b
n-
Option Button
: nút ch
n-
Combo Box
: h
p k
t h
p (k
t h
p gi
a list box, text box ...)-
Spin Button
:-
Label
: Nhãn
B
ư
c 2:
 
T
o c
ơ
s
d
li
u cho 8 c
p hình cho b
ng 4x4
Ta s
s
d
ng
nút l
nh Picture (Image)
 
ñ
l
ư
u các hình
nh. Và 8 c
p hình
nh
ñ
ó
ñư
c x
p thành 1
ma tr
n 4 x 4
(có 4 hàng và 4 c
t). Hình th
1
v
trí dòng 1 c
t 1, hìnhth
2
dòng 1 c
t 2, hình 3
dòng 1 c
t 3, hình 4
dòng 1 c
t 4 và hình 5
dòng 2 c
t1, ..., hình 16
dòng 4 c
t 4 nh
ư
hình sau:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->