Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
74Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Tao Tro Choi Truc Xanh Trong PP

Huong Dan Tao Tro Choi Truc Xanh Trong PP

Ratings:
(0)
|Views: 21,029|Likes:
Published by Thụ Nhân

More info:

Published by: Thụ Nhân on Dec 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

 
12/13/2009www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 1/12  centea.info@gmail.com
H
Ư
NG D
N DÙNG VBA T
O TRÒ CH
Ơ
ITRÚC XANH TRONG POWERPOINT
- CENTEA -
CENTEA
 
ñ
ã có nh
ng lo
t bài h
ư
ng d
n s
d
ng
ng d
ng
Visual Basic Application 
(VBA)
ñ
t
o trò ch
ơ
i ô ch
, t
o slide tr
l
i câu h
i tr
c nghi
m trongPowerPoint. Chúng tôi xin ti
p t
c g
i
ñ
n Th
y Cô lo
t bài h
ư
ng d
n
 
ng VBA
ñ
 
o trò ch 
 
i Trúc Xanh 
ngay trên
PowerPoint
mà không c
n ph
i s
d
ng nh
ngch
ươ
ng trình khác.
 
12/13/2009www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 2/12  centea.info@gmail.com
Gi
i thi
u trò ch
ơ
i Trúc xanh:
- Trò ch
ơ
i Trúc xanh v
n là 1 trò ch
ơ
i tìm các c
p ô hình gi
ng nhau, nh
ư
ng nó tr
 nên ph
bi
n k
t
khi
ð
ài truy
n hình Tp.HCM t
ch
c Games Show
Trúc Xanh 
 
ñ
2 ng
ư
i ch
ơ
i l
t các ô hình, và tìm các c
p hình gi
ng nhau. N
u l
t
ñư
c 1 c
phình gi
ng nhau, ng
ư
i
ñ
ó s
 
ñư
c ti
p t
c l
t 1 c
p hình khác, n
u sai, thì chuy
nquy
n ch
ơ
i cho ng
ư
i còn l
i. Khi t
t c
các ô hình
ñư
c m
, s
có 1 hình n
n cón
i dung liên quan
ñ
n các câu cao dao, t
c ng
c
a Vi
t Nam. Ng
ư
i ch
ơ
i d
avào hình n
n
ñ
ó
ñ
 
ñ
c câu ca dao, t
c ng
có n
i dung t
ươ
ng
ng
Nh
ng l
ư
u ý tr
ư
c khi thi
t k
:
- Quý Th
y Cô c
n chu
n b
tr
ư
c
các hình n
n có cùng kích c
và l
ư
u các hìnhn
n
ñ
ó trong cùng 1 th
ư
m
c ch
a slide trình chi
u
.
ð
có th
ch
 
nh s
a các
nh có cùng kích c
,
Quý Th
y Cô có th
s
d
ng ph
n m
m mi
n phí VSOImage Resizer (http://www.vso-software.fr/products/image_resizer/download-image-resizer.php).
 
ñ
ây,
CENTEA
 
ñ
ã t
o 8 c
p hình có cùng kích c
là 128 x90px.- Chúng ta c
n ph
i thi
t l
p ch
 
ñ
b
o v
các Marco
m
c
Low
 
ñ
ch
ươ
ng trìnhcó th
ch
y các
ñ
o
n mã l
nh. Cách thi
t l
p nh
ư
sau:
o
 
M
 
ch
ươ 
ng trình PowerPoint.
 
o
 
Vào menu
Tools
Macro
Security
. Ch
n
Low
. Nh
n OK
o
 
Kh
 
i
ñ
ng l
i ch
ươ 
ng trình PowerPoint.
- Quý Th
y Cô có th
tham kh
o công d
ng c
a t
ng nút l
nh trong Control Box c
aVBA trong bài h
ư
ng d
n tr
ư
c
B
ư
c 1: M
thanh công c
Control Box c
a VBA
Trong PowerPoint, Th
y Cô vào menu
View >> Toolbars
, nh
n ch
n vào dòng
Control Toolbox
. Khi
ñ
ó, h
p công c
các nút l
nh s
 
ñư
c hi
n th
 
 
12/13/2009www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 3/12  centea.info@gmail.com
Hình 1
Khi
ñ
ó thanh công c
Control ToolBox s
hi
nra nh
ư
sau:
-
Properties
: các thu
c tính c
a nút l
nh-
Checkbox
: ô
ñ
ánh d
u ki
m ch
n-
Command Button
: nút th
c hi
n các
ñ
o
n l
nh-
List Box
: th
hi
n 1 box có nhi
u l
a ch
n. Víd
ch
n T
 
nh, thì ta s
t
o list box trong
ñ
ó ch
a tên các t
 
nh và thành ph
 -
Toogle Box
: nút b
t, t
t ch
c n
ă
ng. Gi
ng nh
ư
công t
c
ñ
èn.-
Scroll Bar
: nút cu
n-
Picture
: chèn hình-
View Code
: xem, ch
 
nh s
a các
ñ
o
n mã c
a các nút l
nh.-
Text Box
: khung ch
a n
i dung v
ă
n b
n-
Option Button
: nút ch
n-
Combo Box
: h
p k
t h
p (k
t h
p gi
a list box, text box ...)-
Spin Button
:-
Label
: Nhãn
B
ư
c 2:
 
T
o c
ơ
s
d
li
u cho 8 c
p hình cho b
ng 4x4
Ta s
s
d
ng
nút l
nh Picture (Image)
 
ñ
l
ư
u các hình
nh. Và 8 c
p hình
nh
ñ
ó
ñư
c x
p thành 1
ma tr
n 4 x 4
(có 4 hàng và 4 c
t). Hình th
1
v
trí dòng 1 c
t 1, hìnhth
2
dòng 1 c
t 2, hình 3
dòng 1 c
t 3, hình 4
dòng 1 c
t 4 và hình 5
dòng 2 c
t1, ..., hình 16
dòng 4 c
t 4 nh
ư
hình sau:

Activity (74)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bã Mía liked this
Trần Quốc Hoàng Anh liked this
Bichlien Nguyen liked this
Đinh Văn Quyên liked this
Lữ Nhớ liked this
Phạm Ngọc Lợi liked this
Trần Thị Thanh Loan liked this
Như Khánh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->