Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
politikat fiskale

politikat fiskale

Ratings:
(0)
|Views: 937|Likes:
Published by jetta_bird

More info:

Published by: jetta_bird on Dec 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
 1
DISA ÇËSHTJE TË NDËRTIMIT DHE ZBATIMIT TËPOLITIKËS FISKALE NË KOSOVËPropozim për diskutim14 Shkurt 2001
Nga projekti „ Promovimi i Zhvillimit Ekonomik përmes Shoqërisë Civile“mbështetur nga Agjensioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ZhvillimNdërkombëtar(USAID)Instituti për hulumtime zhvillimore RIINVEST - Prishtinë/ Qendra përNdërmarrjet Ndërkombëtare Private - Ëashingtoni (CIPE)
Bulevardi i Dëshmorëve Nr. 4/III PrishtinëTel/Fax:++381 38 549-320E-mail: riinvestcom@hotmail.com
 
 
 2
PËRMBAJTJA
I.
 
HYRJEII.
 
QËLLIMETIII.
 
METODOLOGJIAIV.
 
PËRMBLEDHJE E REKOMANDIMEVEV.
 
SFIDAT E POLITIKËS FISKALE NË KOSOVË DHE AUTORITETIQENDROR FISKALVI.
 
STRUKTURA EKZISTUESE E OBLIGIMEVE FISKALE NË KOSOVËVII.
 
 NORMA TË DIFERENCUARA APO LINEARE FISKALEVIII.
 
TATIMET E REJA ME THEKS TË VEÇANTË NË TATIMIN NËVLERËN E SHTUAR IX.
 
DECENTRALIZIMI I POLITIKËS FISKALE NË KOSOVËX.
 
PËRFUNDIMET
Anekset
:Aneksi1. Përvojat fiskale Kosovë para lufteAneksi 2 Vështrim mbi Politiën Fiskale disa shtete tranzicionAneksi 3 dhëna statistikoreAneksi 4 dhënat preliminare nga anketa e Riinvestit mendërmarrjet private (Dhjetor 2000)Aneksi 5 Rregulloret mbi politikën fiskaleAneksi 6 Referencat
 
 3
DISA ÇËSHTJE TË NDËRTIMIT DHE ZBATIMIT TË POLITIKËSFISKALE NË KOSOVË
I.
 
HYRJE
Instituti “Riinvest” në bashkëpunim me CIPE në Vashington dhe në mbështetje tëUSAID është duke e realizuar Projektin “Promovimi i zhvillimit ekonomik përmesshoqërisë civile”. Projekti ka për qëllim që të prmirësojë politikat ekonomike dherrethinën e biznesit në Kosovë, (i) përmes rritjes së pjesëmarrjes së faktorit lokal nëhartimin e politikave ekonomike dhe (ii) inkuadrimin e politikës kosovare dhe tëkomunitetit të biznesit në proceset zhvillimore. Projekti do të hulumtojë një vargçështjesh të politikës fiskale dhe do të prezentojë rekomandimet sipas fushave dhe bartësve të tyre, të cilat do të shqyrtohen në Tryezën e Forumit Ndërkombëtar.Raporti i parë të cilin Riinvesti do ta përgatisë dhe do ta prezentojë është politikafiskale. Të vetëdijshëm se politika tatimore është një nga elementet e një lëmie më tëgjërë që njihet si politikë fiskale, do të përpiqemi që në këtë punim të veçojmë disaçështje të cilat mendojmë se janë më të rëndësishme. Megjithate një nga konstatimettona për politikën aktuale tatimore në Kosovë është mungesa e një strategjie dhevizioni të mirfilltë për të balansuar në mënyrë më të kjartë ngarkesat fiskale në mes tëkomunitetit të biznesit dhe të popullatës. Prandaj ky raport do të bëjë përpjekje që përmes sigurimit të materialit dokumentues dhe informativ që i referohet politikësfiskale të ndihmojë në pasqyrimin dhe vlerësimin sa më të plotë të gjendjes sëtatimeve dhe detyrimeve të tjera fiskale.
II.
 
QËLLIMET
Si qëllim përfundimtar i këtij hulumtimi do të jetë të rekomandojë dhe të advokojë një politikë të qëndrueshme fiskale që do të zhvillohej me kombinimin e ndryshimeve tësistemit ekzistues dhe inkuadrimit të komponenteve të reja si janë:
 
Harmonizimi i ngarkesës fiskale në mes komunitetit të biznesit dhe popullatës;
 
Mbështetja më e madhe e saj në nevojat e zhvillimit ekonomik të Kosovës:
 
Të jetë në funksion të rindërtimit ekonomik të Kosovës pas luftës.Ky raport i ka adresuar disa çështje dhe probleme që përfshijnë:
 
Strukturën administrative të financave publike të Kosovës;
 
Strukturën e ngarkesës fiskale;
 
Qëndrimet e komunitetit të biznesit lidhur me strukturën aktuale të ngarkesavefiskale, dhe
 
Rekomandimet për përmirësimine e politikës tatimore.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Angie's Page liked this
Reqke Reqo liked this
Rexheep Rea liked this
Rexheep Rea liked this
Arieta Shehu liked this
Habib Dermala liked this
kimetefrakulli liked this
Burim Rrustemi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->