Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
126Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Termotehnica-intreg

Termotehnica-intreg

Ratings: (0)|Views: 4,544 |Likes:
Published by ing_dumitrache
Curs de termotehnica
Curs de termotehnica

More info:

Published by: ing_dumitrache on Dec 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS
Cuvânt înainte
1. Noţiuni introductive ……………………………………………………………………….….51.1 Obiectul termodinamicii şi legile fundamentale ……………………………………...51.2 Noţiuni fundamentale ………………………………………………………………....51.3 Temperatura …………………………………………………………………………..82. Primul principiu al termodinamicii …………………………………………………………....92.1 Energia internă ………………………………………………………………………..92.2 Lucrul mecanic ……………………………………………………………….……….92.2a. Lucrul mecanic exterior sau al transformării …………………………………….92.2b. Lucrul mecanic de deplasare sau dislocare …………………………..………….112.2c. Lucrul mecanic tehnic …………………………………………………….……...122.2d. Lucrul mecanic de frecare ……………………………………………………….132.3 Căldura ………………………………………………………………………………..142.4 Entalpia ……………………………………………………………………………….142.5 Formulările primului principiu al termodinamicii ………………………………….…142.6 Exprimarea matematică a primului principiu al termodinamicii pentru sisteme închise 152.7 Exprimarea matematică a primului princip. al termodinamicii pentru sisteme deschise 152.8 Procese staţionare în sisteme deschise ………………………………………………..162.9 Ecuaţii calorice de stare …………………………………………………………….…173. Gaze ideale ………………………………………………………………………………..……193.1 Legile de bază ale gazelor ideale ………………………………………………………193.2 Ecuaţia termică de stare a gazelor ideale ……………………………………...………203.3 Ecuaţiile calorice de stare şi căldurile specifice ale gazelor ideale ……………………223.4 Transformările simple ale gazelor ideale ……………………………………...………243.4a. Transformarea izocoră ……………………………………………….………243.4b. Transformarea izobară ………………………………………………….……253.4c. Transformarea izotermă ……………………………………………….…….253.4d. Transformarea adiabatică ……………………………………………………263.4e. Transformarea politropă …………………………………...………………...273.5 Amestecuri de gaze ideale ……………………………………………..………………283.5.1 Generalităţi ……………………………………………………...…………..283.5.2 Masa molară a amestecului M
am
şi relaţia dintre g
i
şi ri ……………..………293.5.3 Constanta caracteristică a amestecului R 
am
…………………………….……303.5.4. Căldurile specifice ale amestecului c
vam
şi c
 pam
………………………...…..304. Principiul al doilea al termodinamicii ……………………………………………………...….314.1 Enunţurile principiului al doilea al termodinamicii …………………………………...314.2 Transformări ciclice ……………………………………………………………...…….314.3 Ciclul Carnot …………………………………………………………………..………334.4 Integrala lui Clausius pentru ciclu şi evoluţie reversibile ……………………………..344.5 Integrala lui Clausius pentru ciclu şi evoluţie ireversibile …………………..………...354.6 Calculul variaţiei de entropie …………………………………………………..………384.7 Diagrame entropice ………………………………………………………….………..394.8 Reprezentarea transformărilor în diagrama T - s ……………………………...………404.9 Exergie şi anergie …………………………………………………………….……….425. Gaze reale. Vapori. Ciclul Clausius–Rankine. Aerul umed ……………….…….……..….…..445.1 Gaze reale ……………………………………………………………………….…….445.1.1 Generalităţi ……………………………………………………………..……445.1.2 Ecuaţiile calorice de stare ale gazelor reale sub formă diferenţială …….…..445.1.3 Laminarea (strangularea) adiabatică a gazelor reale.
3
 
Efectul Joule – Thomson .…………………………………………………455.2 Vapori ………………………………………………………………………….………475.2.1 Vaporizarea la presiune constantă ……………………………………….….475.2.2 Titlul vaporilor ……………………………………………………………495.2.3 Determinarea mărimilor de stare din tabele şi diagrame entropice …….……505.2.4 Transformările de stare ale vaporilor (de apă) ………………………………525.3 Ciclul Clausius–Rankine motor ……………………………………………………….555.3.1 Centrala termoelectrică (CTE) funcţionând după un ciclu Clausius-Rankine .555.3.2 Centrala electrică de termoficare (CET) ……………………………………..575.4 Aerul umed ………………………………………………………………………….…586. Transmiterea căldurii …………………………………………………………………………..616.1 Conducţia termică ……………………………………………………………………..616.1.1.Flux de căldură. Legea lui Fourier. Coeficient de conducţie …………….….616.1.2 Conducţia termică în regim staţionar unidimensional …………………….…626.1.2a. Perete plan …………………………………………………………626.1.2b. Perete cilindric de lungime mare (conducte) ………………..…….646.2 Convecţia termică ……………………………………………………………………..656.3 Radiaţia termică …………………………………………………………………..……676.3.1 Noţiuni generale ………………………………………………………..……676.3.2 Cazuri particulare de schimb de căldură prin radiaţie termică ………………696.4 Transferul global de căldură ……………………………………………………….…..716.4.1 Transferul global de căldură prin pereţi plani …………………………….…726.4.2 Transferul global de căldură prin pereţi cilindrici (conducte) ………………726.5 Schimbătoare de căldură ………………………………………………………………737. Combustibili. Arderea combustibililor …………………………………………………………777.1 Combustibili ………………………………………………………..………………….777.2 Arderea combustibililor. Cantitatea de aer necesară arderii ……………..……..……..778. Compresoare …………………………………………………………………..……………….808.1 Generalităţi. Clasificare ………………………………………………...……………..808.1a. Compresoare cu comprimare volumică ……………………………………..808.1b. Compresoare cu comprimare cinetică ………………………..……………..818.2 Compresorul cu piston …………………………………………………….…………...828.2.1 Schema, diagrama, fazele de funcţionare ……………………………………828.2.2 Debitul teoretic al compresorului şi presiunea maximă de refulare ….……...838.2.3 Lucrul mecanic teoretic şi puterea necesară antrenării compresorului ………848.3 Compresorul centrifugal (radial) …………………………………………..…………..859. Instalaţii frigorifice ………………………………………………………………...…………...879.1 Generalităţi …………………………………………………………………….………879.2 Instalaţii frigorifice cu vapori …………………………………………...………….…889.2.1 Ciclul ideal al instalaţiilor frigorifice cu vapori. Ciclul Carnot inversat …….889.2.2 Instalaţii frigorifice cu vapori, cu comprimare mecanică (cu compresor) .….8910. Pompa de căldură (Pompa termică) ………………………………………………………..…9110.1 Generalităţi …………………………………………………………………….….…9110.2 Schema pompei de căldură şi ciclul termodinamic ……………………..…………....9111. Motoare cu ardere internă ……………………………………………………….…………...9311.1 Generalităţi. Clasificare …………………………………………………………...…9311.2 Motorul în patru timpi (MAS sau MAC) …………………………………….……...9411.3 Parametrii indicaţi ……………………………………………………………….…..9511.4 Parametrii efectivi …………………………………………………………….……..9611.5 Ciclurile teoretice ale motoarelor cu ardere internă cu piston ……………….……...97 
 Bibliografie
………………………………………………………………………….…………….99
4
 
1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.1 Obiectul termodinamicii şi legile fundamentale
Termodinamica este o parte a fizicii al cărei obiect de studiu îl constituie stările de echilibruale sistemelor fizico-chimice şi proprietăţile generale ale proceselor care conduc la astfel de stări, procese în care pot interveni şi fenomene termice.Aplicaţiile tehnice ale termodinamicii sunt studiate de
termodinamica tehnică 
sau pe scurt
termotehnica.
Principalele probleme ale termotehnicii se referă la producerea, transmiterea şi utilizareacăldurii în scopuri tehnice.
 Legile fundamentale
care stau la baza termodinamicii sunt: a)
 principiul zero al termodinamicii:
Două sisteme aflate în echilibru termic cu un al 3-lea sistem, se găsesc în echilibrutermic între ele; b)
 primul principiu al termodinamicii (PT 1)
, al echivalenţei formelor de energie şiconservării energiei, c)
al doilea principiu al termodinamicii (PT 2),
care precizează sensul spontande transformare a energiei şi entropiei, d)
 principiul al treilea al termodinamicii
, principiulimposibilităţii de atingere a punctului zero absolut.
1.2 Noţiuni fundamentalea) Sistem termodinamic
Sistemul termodinamic reprezintă un domeniu finit din spaţiu, format din mai multe corpuricu proprietăţi diferite, care pot schimba atât între ele cât şi cu mediul exterior substanţă şi energiesub formă de
căldură şi lucru mecanic.
Această caracteristică îl deosebeşte esenţial de sistemulmecanic care poate schimba energia numai sub formă de lucru mecanic. Tot ce se află în afarasistemului termodinamic şi interacţionează cu acesta reprezintă
mediul ambiant 
sau
mediul exterior.
Se consideră că mediul exterior poate schimba căldură fără să-şi modifice temperatura.Sistemul termodinamic este separat de mediul exterior prin suprafeţe reale (peretele uneiconducte) sau imaginare.Interacţiunea unui sistem termodinamic cu mediul exterior se manifestă prin schimburi deenergie şi substanţă.Din punct de vedere al schimbului de substanţă, sistemul poate fi
închis
dacă suprafaţa deseparaţie este impermeabilă la schimbul de substanţă şi
deschis
dacă suprafaţa de separaţie este permeabilă la schimbul de substanţă.Din punct de vedere al schimbului de energie, suprafaţa de separaţie poate fi sau nu permeabilă la schimbul de lucru mecanic şi/sau de căldură. În aceste cazuri, sistemele pot fimecanic neizolat, mecanic izolat, termic neizolat, termic izolat. Sistemul termic izolat se mainumeşte şi
adiabat.
Sistemul termodinamic a cărui suprafaţă de separaţie este impermeabilă la schimbul deenergie şi substanţă se numeşte
 sistem izolat 
sau
energetic izolat. Exemple:
1) din punct de vedere al schimbului de substanţă2) din punct de vedere al schimbului de energie2a) sub formă de lucru mecanic2b) sub formă de căldură
5

Activity (126)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mara Marutza liked this
Ioan Razvan liked this
Laurian Tomseanu liked this
Laurian Tomseanu liked this
Ella Nasha liked this
Miruna Dragan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->