Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAPORTUL DINTRE STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ

RAPORTUL DINTRE STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ

Ratings: (0)|Views: 1,315 |Likes:
Published by zingramon
În contextul globalizării continue şi a extinderii Uniunii Europene, România pledează pentru continuarea modelului european de agricultură, capabil să producă suficiente produse agro-alimentare, diversificate, de calitate şi la preţuri accesibile majorităţii consumatorilor, poziţia noastră fiind, în acelaşi timp, favorabilă creşterii competitivităţii agriculturii europene.
De asemenea, România consideră importantă implementarea PAC datorită efectului pe care îl are asupra mediului de afaceri din sectorul agro-alimentar şi asupra sistemului administrativ. Considerăm necesară asigurarea continuităţii şi predictibilităţii agriculturii europene, precum şi a sistemului de finanţare a acesteia, pentru a permite producătorilor români să se alinieze la rigorile PAC şi să facă faţă competiţiei.
În contextul globalizării continue şi a extinderii Uniunii Europene, România pledează pentru continuarea modelului european de agricultură, capabil să producă suficiente produse agro-alimentare, diversificate, de calitate şi la preţuri accesibile majorităţii consumatorilor, poziţia noastră fiind, în acelaşi timp, favorabilă creşterii competitivităţii agriculturii europene.
De asemenea, România consideră importantă implementarea PAC datorită efectului pe care îl are asupra mediului de afaceri din sectorul agro-alimentar şi asupra sistemului administrativ. Considerăm necesară asigurarea continuităţii şi predictibilităţii agriculturii europene, precum şi a sistemului de finanţare a acesteia, pentru a permite producătorilor români să se alinieze la rigorile PAC şi să facă faţă competiţiei.

More info:

Published by: zingramon on Dec 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2012

pdf

text

original

 
RAPORTUL DINTRE STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR ŞICREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ
CuprinsCapitolul 1: Structura sistemului financiar în România…….……2
1.1
Relaţiile financiare…………………………………………………...3
1.2
Realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor bugetare………. 5
1.3
Serviciul de trezorerie ……………………………………………….7
1.4
Bugetul public naţional …...………………………………….……10
Capitolul 2: Politica Agricolă Comună sub presiunea schimbăriirelaţiilor financiare………………………………………………...13
2.1 Propuneri şi aşteptări privind PAC…...…………………………..152.2 Măsuri de piaţă……………………………………..………………162.3 Orizont 2013 – noi provocări………………………………………172.4 Argumente în sprijinul viitoarei susţineri financiare a PAC…….20
Capitolul 3: Economia rurală românească.....................................25Capitolul 4: Studiu de caz
 Indicatori de eficienţă economică şi financiarăîn cadrul unei societăţi comerciale agroalimentare (S.C. COVALACT S.A.)
…………33
Concluzii……………………………………………………………45Bibliografie…………………………………………………………47Anexe………………………………………………………………..48
 
RAPORTUL DINTRE STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR ŞICREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ
Capitolul 1: Structura sistemului financiar în România
 Noţiunea finanţelor publice poate fi abordată în dublu sens: în sens material, caactivitate, şi în sens formal, ca sistem de organizare.Activitatea finanţelor publice face parte din exercitarea puterii executive astatului, fiind alcatuită din acţiuni dispozitive şi de prestare, pe linia organizării executăriişi executării în concret a legii. În conţinutul său, activitatea financiară cuprinde toatecomponentele unei activiţi administrative: acti, deliberativă, consultativă şi jurisdicţională.Astfel, pot fi identificate acte şi operaţiuni pentru elaborarea, aprobarea, execuţiaşi încheierea execuţiei bugetului public, cu toate componentele sale, instituireaimpozitelor, taxelor şi a celorlalte contribuţii, avizarea constituirii unor instituţii publice,constatarea şi garantarea de credite publice, soluţionarea unor litigii printr-o jurisdicţieadministrativ-financiară etc.Activitatea financiară reprezintă acţiunile, faptele, actele, operaţiunile desfăşuratede stat sau colectivităţile locale în derularea relaţiilor financiare, ca relaţii economice, înformă banească, reprezentând un transfer de resurse fără echivalent.În mod concret,
obiectul finanţelor publice îl formează 
, în prezent, categoriile de bugete publice (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei statului, împreucu: bugetele instituţiilor publiceautonome; bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, dupa caz; bugeteleinstitutiilor publice finantate integral din venituri proprii; bugetul fondurilor provenite dincredite externe contractate sau garantate de stat şi ale caror rambursare, dobânzi si altecosturi se asigura din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile);veniturile publice (impozite, taxe, contributii şi alte venituri) şi cheltuielile publicenecesare pentru finanţarea nevoilor publice; împrumuturile interne si externe (de stat sicele garantate de stat), care formează datoria publică şi care completeaza resursele2
 
financiare publice proprii ale tarii noastre; finantele publice locale12 (Legea nr. 189/1998a fost înlocuita de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 si Ordonanta deurgenta a Guvernului nr. 9/2005); finanţele instituţiilor publice; finanţele regiilor autonome; controlul financiar, exercitat în legatucu formarea, administrarea şiutilizarea fondurilor banesti
publice.
1.1.
Relaţiile financiare
În actiunile de mobilizare, de formare a veniturilor publice si de efectuare acheltuielilor publice, între stat si persoanele fizice, între persoanele juridice, pe de o parte,si între acestea si stat, pe de alta parte, se nasc anumite relatii de natura economica, adicarelatiile financiare, respectiv anumite drepturi si obligatii corelative.Caracterul public al acestor relatii financiare, adica de relatii banesti între indivizi(persoane) si stat, caracterizeaza finantele publice.Într-adevar, din perioada descompunerii comunităţii gentilice şi începutulorânduirii sclavagiste, nd au aparut finanţele, într-o formă incipientă, în toateorânduirile, finantele au actionat ca relatii sociale, de natura economică, care semanifestau în procesul de repartitie a venitului national, în corelatie directa cu realizarearolului si functiilor statului.O data cu evoluţia societatăţii şi trecerea de la o orânduire socialeconomica laalta, s-au extins si diversificat şi relatiile financiare. Ca atare, pe lânga impozite, carecontinua sa fie principala sursa de venit a statului, se instituie alte obligatii fiscale, cumsunt: taxe pe succesiuni, taxe vamale, încasari din monopoluri de stat (fiscale) etc.Concomitent, cresc şi cheltuielile statului, în principal ca urmare a sporirii importante asarcinilor si rolului pe care şi le-a asumat pentru satisfacerea nevoilor de ordin general alesocietatii.
1
Schimbarea formelor valorii, care se realizeaza în procesul de productie si încadrul schimbului, nu face parte din sfera finanţelor, întrucât raporturile băneşti pe care legenereaza conduc doar la modificarea formei valorii, iar nu a marimii valorii de caredispune o persoana fizica sau juridica. Spre exemplu, transferarea valorii mijloacelor de
1
I. Văcarel,
Con
t
inutul economic
s
i func
t
iile finan
t
elor publice
, în „Finanţele publice”, coordonator – Iulian Vacarel, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1992, p. 26.
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tzommpyanca liked this
adelyna23 liked this
pufushoara liked this
mirzadan6947 liked this
Bogdan Belenche liked this
Teodora Pana liked this
pirchita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->