Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
135Activity
P. 1
Charisma totalitară. O abordare comparativă: nazism versus comunism

Charisma totalitară. O abordare comparativă: nazism versus comunism

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,519 |Likes:
Published by zingramon
Totalitarismul, fie de dreapta, fie de stânga, este un regim care neagă drepturile umane şi subordonează individul entităţii colective a partidului/stat. Cum a scris cândva Hannah Arendt, autoarea unei lucrări fundamentale despre totalitarism, „mişcările totalitare sunt organizaţii de masă formate din indivizi atomizaţi şi izolaţi. Comparate cu toate celelalte partide şi mişcări, caracteristica lor extremă cea mai evidentă este cererea lor de loialitate totală, nelimitată, necondiţionată şi inalterabilă în raport cu membrul individual”. Ceea ce s-a realizat a fost o nouă formă de sclavagism care a inclus, pe lângă controlul vieţii economice, politice şi sociale, şi condiţionarea mentală a subiecţilor statului totalitar.
Un alt punct de vedere acreditează ideea că totalitarismul se prezintă şi ca accentuarea unor tendinţe care existau deja, ca împlinirea unor potenţialităţi. În acest caz, explicaţia constă în teoriile evidenţiate începând cu secolul XIX şi care au contribuit la cristalizarea ideologiilor comunismului şi naţional-socialismului.
Alte cauze care au condus la apariţia totalitarismului sunt reprezentate de accentuarea caracterului total al economiei, precum şi de participarea maselor la politică, participare legată de marile catastrofe militare şi economice din secolul al XX-lea, care au antrenat atomizarea socială, manipularea politică şi pierderea simţului valorilor.
La baza statului autoritar, stă liderul autoputernic, înnăscut cu charismă, cu putere de manipulare a maselor, ceea ce îi asigură locul de necontestat în fruntea regimului totalitar.
Lucrarea de faţă propune ca temă, comparaţia a două dintre cele mai reprezentative regimuri totalitare, cel comunist şi cel nazist. Aparţinând fiecare tipologiei totalitariste, prezintă în acest sens anumite asemănări, dar şi deosebiri, date mai ales de faptul că aparţin celor două extreme, cea de dreapra şi cea de stânga, fiecare cu ideologia, doctrina şi manifestările proprii.
În primul capitol, se face o descriere a regimurilor politice, în general, şi a regimului totalitar, în particular, în cel de-al doilea subcapitol. fiind prezentate teorii politologice care stau la baza conceptului de regim politic, tipologii ale regimurilor politice, caracteristici şi forme ale totalitarismului.
Totalitarismul, fie de dreapta, fie de stânga, este un regim care neagă drepturile umane şi subordonează individul entităţii colective a partidului/stat. Cum a scris cândva Hannah Arendt, autoarea unei lucrări fundamentale despre totalitarism, „mişcările totalitare sunt organizaţii de masă formate din indivizi atomizaţi şi izolaţi. Comparate cu toate celelalte partide şi mişcări, caracteristica lor extremă cea mai evidentă este cererea lor de loialitate totală, nelimitată, necondiţionată şi inalterabilă în raport cu membrul individual”. Ceea ce s-a realizat a fost o nouă formă de sclavagism care a inclus, pe lângă controlul vieţii economice, politice şi sociale, şi condiţionarea mentală a subiecţilor statului totalitar.
Un alt punct de vedere acreditează ideea că totalitarismul se prezintă şi ca accentuarea unor tendinţe care existau deja, ca împlinirea unor potenţialităţi. În acest caz, explicaţia constă în teoriile evidenţiate începând cu secolul XIX şi care au contribuit la cristalizarea ideologiilor comunismului şi naţional-socialismului.
Alte cauze care au condus la apariţia totalitarismului sunt reprezentate de accentuarea caracterului total al economiei, precum şi de participarea maselor la politică, participare legată de marile catastrofe militare şi economice din secolul al XX-lea, care au antrenat atomizarea socială, manipularea politică şi pierderea simţului valorilor.
La baza statului autoritar, stă liderul autoputernic, înnăscut cu charismă, cu putere de manipulare a maselor, ceea ce îi asigură locul de necontestat în fruntea regimului totalitar.
Lucrarea de faţă propune ca temă, comparaţia a două dintre cele mai reprezentative regimuri totalitare, cel comunist şi cel nazist. Aparţinând fiecare tipologiei totalitariste, prezintă în acest sens anumite asemănări, dar şi deosebiri, date mai ales de faptul că aparţin celor două extreme, cea de dreapra şi cea de stânga, fiecare cu ideologia, doctrina şi manifestările proprii.
În primul capitol, se face o descriere a regimurilor politice, în general, şi a regimului totalitar, în particular, în cel de-al doilea subcapitol. fiind prezentate teorii politologice care stau la baza conceptului de regim politic, tipologii ale regimurilor politice, caracteristici şi forme ale totalitarismului.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: zingramon on Dec 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

 
Charisma totalitară.O abordare comparativă: nazism versus comunismCuprins:
Cap 1 Regimuri politice
1.1. Noţiunea de regim politic. Tipuri de regimuri politice1.2. Regimul politic autoritar 
Cap 2 Charisma, instrument de exercitare politică
2.1. Autoritate şi legimitate politică2.2. Charisma, definire, caracteristici, tipuri2.3 Cultul personalităţii
Cap 3 Regimurile totalitare: nazist şi comunist
3.1 Ideologia şi doctrina politică3.2. Manipularea maselor în regimul totalitar 3.3. Comparaţie între regimurile nazist şi comunist
Cap 4 Studiu de caz comparativ: nazism vs comunism
4.1. Totalitarismul nazist. Lider charismatic Adolf Hitler 4.2. Totalitarismul comunism. Lider charismatic Fidel Castro
Cap 5 ConcluziiBibliografie
Introducere
1
 
Totalitarismul, fie de dreapta, fie de stânga, este un regim care neagădrepturile umane şi subordonează individul entităţii colective a partidului/stat. Cum ascris cândva Hannah Arendt, autoarea unei lucrări fundamentale despre totalitarism,„mişcările totalitare sunt organizaţii de masă formate din indivizi atomizaţi şi izolaţi.Comparate cu toate celelalte partide şi mişcări, caracteristica lor extremă cea maievidentă este cererea lor de loialitate totală, nelimitată, necondiţionată şi inalterabilă în raport cu membrul individual”. Ceea ce s-a realizat a fost o nouă formă desclavagism care a inclus, pe lângă controlul vieţii economice, politice şi sociale, şicondiţionarea mentală a subiecţilor statului totalitar.Un alt punct de vedere acreditează ideea că totalitarismul se prezintă şi caaccentuarea unor tendinţe care existau deja, ca împlinirea unor potenţialităţi. În acestcaz, explicaţia consîn teoriile evidenţiate începând cu secolul XIX şi care aucontribuit la cristalizarea ideologiilor comunismului şi naţional-socialismului.Alte cauze care au condus la apariţia totalitarismului sunt reprezentate deaccentuarea caracterului total al economiei, precum şi de participarea maselor lapolitică, participare legată de marile catastrofe militare şi economice din secolul alXX-lea, care au antrenat atomizarea socială, manipularea politică şi pierdereasimţului valorilor.La baza statului autoritar, stă liderul autoputernic, înnăscut cu charismă, cuputere de manipulare a maselor, ceea ce îi asigură locul de necontestat în fruntearegimului totalitar.Lucrarea de faţă propune ca temă, comparia a dodintre cele maireprezentative regimuri totalitare, cel comunist şi cel nazist. Aparţinând fiecaretipologiei totalitariste, prezintă în acest sens anumite asemănări, dar şi deosebiri,date mai ales de faptul că aparţin celor două extreme, cea de dreapra şi cea destânga, fiecare cu ideologia, doctrina şi manifestările proprii. În primul capitol, se face o descriere a regimurilor politice, în general, şi aregimului totalitar, în particular, în cel de-al doilea subcapitol. fiind prezentate teoriipolitologice care stau la baza conceptului de regim politic, tipologii ale regimurilor politice, caracteristici şi forme ale totalitarismului.Al doilea capitol prezintă conceptul de charismă, ca instrument folosit de cătreputerea politică. Cu caracter mai general, sunt prezentate aici noţiunile de autoritareşi legitimitate, corelaţia dintre puterea politică şi acestea. Charisma, văzută ca o
2
 
condiţie indispensabilă apariţiei cultului personalităţii, este un alt subiect atins înacest capitol. În capitolul trei, este detaliată comparaţia între cele două regimuri totalitare,prezentând asemănările şi deosebirile dintre acestea, atât din punctul de vedere alideologiilor, cât şi al tezelor cele mai importante cuprinse în lucrările teoreticienilor acestor regimuri. Aceste aspecte sunt pregătite de primele două subcapitole, în caresunt caracterizate noţiunile de ideologie şi doctrină politică, precum şi de conceptulde manipulare a maselor.Studiul de caz este reprezentat de o paralelă între doi lideri charismatici careau marcat istoria prin acţiunile lor politice, Adolf Hitler, reprezentâd regimul comunistşi Fidel Castro, conducătorul Cubei comuniste. Sunt cuprinse în acest capitolbiografiile celor doi lideri, caracterizări ale regimurilor nazist şi comunist subconducerea acestora, precum şi aspecte legate de regimurile care au urmat.Am ales această tedeoarece sunt interesante aspectele legate decharisma liderilor, de influenţa acestei insuşiri asupra convingerilor poporului.Impunerea unei ideologii, manipularea maselor dusă la extrem, represariile suferitede cei care se opun regimului, sunt câteva dintre aspectele legate de cele douăregimuri politice aflate în discuţie.Astfel, am incercat să pun în evidenţă şi aspectele negative care sunt cuprinse în noţiunea de lider politic charismatic, aceste aspecte, deşi nu sunt prezente în toatecazurile liderilor puternici, sunt, însă, destul de frecvente. Adolf Hitler şi Fidel Castrosunt două dintre cele mai puternice personalităţi care au marcat istoria, dar pe lângăalte însuşiri de care au dat dovadă, charisma ocupă un rol important în ceea cepriveşte ascensiunea lor politică şi consecinţele acesteia la nivel global.
Capitolul 1:Regimuri politice
3

Activity (135)

You've already reviewed this. Edit your review.
tanea_1991 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ALEXANDRU CHIHAI liked this
Andra Nu liked this
Andra Nu liked this
Cosmin Poenaru liked this
Cata Anghelina liked this
ana_p111 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->