Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stockholms tingsrätt dom i målet för mordet på Björn Söderberg

Stockholms tingsrätt dom i målet för mordet på Björn Söderberg

Ratings: (0)|Views: 6,857|Likes:
Published by Researchgruppen
The verdict in the case of the murder of Björn Söderberg in Stockholm 1999. The verdict was appealed.
The verdict in the case of the murder of Björn Söderberg in Stockholm 1999. The verdict was appealed.

More info:

Published by: Researchgruppen on Dec 14, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

 
1
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
OM
Rotel 1301
000-04-14Avd 13
eddelad i
Stockholm
Mål nr
B 6745-99
 
PARTER
(antal tilltalade: 3)Referensnummer: 14431040
Åklagare
bitr chefsåklagaren Eva Finne
biträdd avbitr chefsåklagaren Kerstin Skarp
Åklagarmyndigheten i Stockholm
Målsägande
1.
Börje Söderberg
2.
Kjell Söderberg
Ombud och målsägandebiträdeFör Börje och Kjell Söderberg:advokaten Urban AnderssonBox 121 07102 23 STOCKHOLM
3.
Dödsboet efter Björn Söderberg
Ombud:
advokaten Urban Andersson
Box 121 07102 23 STOCKHOLM
Tilltalad
Hampus Hellekant, 760130-0192
Frihetsberövande: Häktadc/o JohanssonHagagatan 4
113 48 STOCKHOLM
Offentlig försvarare:
advokaten Nils Uggla
Box 3098103 61 STOCKHOLM
 
Postadress
esöksadress
elefon
elefax
xpeditionstidBox 8307
cheelegatan 7
8-657 50 00
8-657 55 58
åndag - fredag
104 20 STOCKHOLM
9.00-12.00 13.00-15.00
 
2
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
OM
Avd 13
000-04-14
B 6745-99
DOMSLUT
BEGÅNGNA BROTT
1. Medhjälp till mord
LAGRUM
3 kap 1 § och 23 kap 4 §brottsbalken
2.
Vapenbrott
kap 1 § vapenlagen (1996:67)
3.
Dopningsbrott
§ lagen (1991:1969) om förbudmot vissa dopningsmedel
PÅFÖLJD M M
Fängelse sex (6) år
TILLGODORÄKNANDE AV FRIHETSBERÖVANDE M M
Fängelsestraffet skall till en tid av etthundraåttiotre(183) dagar anses verkställt i anstalt
ANDRA LAGRUM SOM ÅBEROPAS
23 kap 5 § brottsbalken
SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på femhundra (500) krenligt lagen (1994:419) om brottsofferfond
ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN1.
1
beslag taget gods - hylsor, patron, kulor och kulfragment -förklaras förverkat. Beslagen skall bestå (beslagsliggare
0240-99-1944 p 1-14, -1954 p 22-28, -1961 p 32-37, -1978 p 38-41
och -2030 p 45)
2.
Från Hellekant i beslag taget gods - patron, kulor, hylsor,blyhandskar, dator, anteckningar, batong, körkortsunderlag, foton
och passunderlag, kulgevär, 25 patroner, patronhylsor, tårgasspray,
knallpatroner, magasin, ampuller, sprutor och kanyler - förklarasförverkat. Beslagen skall bestå (beslagsliggare 0240-99-1929 p 1 B,11, 18, 35-39, 41, 42, 45, 50, 51 A-E, G-J, M, del av p 52, del av
p 53, del av p 54, 55 och 56, -1933, -1937 p 1-10 och 12, -1965 p 6,
16-19 och 24, -2120 p 2 och 7 samt -2186 p 1 och 10 )
 
3
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
OM
Avd 13
000-04-14B 6745-99
3.Beslag av kommunikationsradio, manual till scanner, anteckningaroch utrustningslista skall bestå till dess domen vinner laga kraft(beslagsliggare 0240-99-1929 p 12, del av p 48 och del av p 52)4.Beslag av tidningsurklipp, påbörjat brev och ryggsäck skall beståtill dess domen vinner laga kraft (beslagsliggare 0240-99-1947 p 3,4 och del av p 8 samt -2030 p 46)5.Beslag av från Hellekant taget gods - ryggsäck, jacka med namnbricka,kuvert, foton, ark med handskriven text och jacka - skall beståtill dess domen vinner laga kraft (beslagsliggare 0240-99-1929 p 3,8, 51 J och del av p 54, -1965 p 1, del av p 23 och p 25, -1969 p 1
samt -2120 p 3)
FÖLJANDE ÅTAL OGILLAS
Förberedelse till grovt rån under tiden september - 14 oktober 1999
(åtalspunkten 2)
BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M
1.Hellekant skall, solidariskt med i samma mål dömda Jimmy Niklassonoch Björn Lindberg Hernlund, utge skadestånd till Börje Söderbergmed sjuttiofemtusen (75.000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §räntelagen (1975:635) från den 12 oktober 1999 till dess betalning
sker
2.Hellekant skall solidariskt med nämnda Niklasson och LindbergHernlund utge skadestånd till Kjell Söderberg med femtiotusen(50.000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen(1975:635) från den 12 oktober 1999 till dess betalning sker
%
3.Hellekant skall solidariskt med nämnda Niklasson och LindbergHernlund utge skadestånd till dödsboet efter Björn Söderberg medelvatusensexhundraelva (11.611) kr4.Yrkandet om förverkande av kommunikationsradio, manual till scanner,anteckningar och utrustningslista ogillas5.Uggla tillerkänns ersättning av allmänna medel medfemhundrasjuttiosjutusenetthundrasjuttiofem(577.175) kr6.Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel medetthundratrettiosjutusenniohundrafemtiofem (137.955) kr7.De kostnader som utgått av allmänna medel i målet för försvarare ochmålsägandebiträde skall stanna på staten

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->