Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Caminul Dec 2009 - Ian 2010

Revista Caminul Dec 2009 - Ian 2010

Ratings: (0)|Views: 4,069 |Likes:
Published by casamea.ro
Vin Sarbatorile!


Pe bulevard s-au aprins deja ghirlandele de lumina, iar Bucurestiul, impodobit de sarbatoare, pulseaza de viata indiferent de ora. Marile supermarketuri si-au prelungit programul pentru ca noi sa avem si mai mult timp pentru cumparaturi. Cum altfel? Decembrie este luna cadourilor pentru noi, pentru casa, pentru cei mici, pentru cei dragi! Desi este criza, Craciunul vine doar o data pe an si merita primit asa cum se cuvine. In fond, si „criza” isi poate lua acum vacanta!
Daca nu te-ai hotarat cum sa aranjezi masa dintre ani, iti recomandam sa mergi la Azay. Portelanul fin, cupele de sampanie Vera Wang si tacamurile argintate Arthur Price sunt cea mai potrivita alegere pentru o masa sofisticata, cu aer de sarbatoare.
Si livingul are nevoie de o schimbare. In Lectia de stil, auriul propus de Christopher Guy induce o atmosfera feerica, ideala pentru o casa gatita de petrecere.
Ar mai trebui impodobit bradul de Craciun, pregatite cadourile si planuita o mica evadare in natura, ca doar e vacanta. Suplimentul nostru de Cadouri & Vacante iti da zeci de idei pentru a face daruri deosebite si o multime de sugestii inspirate pentru a-ti petrece timpul liber. Esti amator de ski? Iti oferim cele mai interesante locatii de vacanta si ultimele noutati legate de echipamentul potrivit. Esti dornic sa te reculegi, departe de agitatia marilor orase? Cateva zile de sarbatoare la manastirile din Bucovina iti vor aduce liniste sufleteasca si te vor incarca de energie pozitiva.
Ai decis sa ramai in Bucuresti? Atunci cu siguranta iti va face placere sa vizitezi galeriile si expozitiile de arta. Pentru a te ajuta, iti oferim o agenda a manifestarilor din Capitala. Mai mult decat atat, in acest numar iti prezentam Galeria Ana, atelierul artistei ceramiste Doina Stici si un loc cu puternice rezonante istorice, Cetatea Barbu Druga.
Iubitorii de echitatie vor gasi in paginile revistei noastre noutati de la concursul de calarie de la Campina.
Pana la anul, cand ne vom reintalni, intreaga noastra echipa va doreste sarbatori fericite si imbelsugate!
Vin Sarbatorile!


Pe bulevard s-au aprins deja ghirlandele de lumina, iar Bucurestiul, impodobit de sarbatoare, pulseaza de viata indiferent de ora. Marile supermarketuri si-au prelungit programul pentru ca noi sa avem si mai mult timp pentru cumparaturi. Cum altfel? Decembrie este luna cadourilor pentru noi, pentru casa, pentru cei mici, pentru cei dragi! Desi este criza, Craciunul vine doar o data pe an si merita primit asa cum se cuvine. In fond, si „criza” isi poate lua acum vacanta!
Daca nu te-ai hotarat cum sa aranjezi masa dintre ani, iti recomandam sa mergi la Azay. Portelanul fin, cupele de sampanie Vera Wang si tacamurile argintate Arthur Price sunt cea mai potrivita alegere pentru o masa sofisticata, cu aer de sarbatoare.
Si livingul are nevoie de o schimbare. In Lectia de stil, auriul propus de Christopher Guy induce o atmosfera feerica, ideala pentru o casa gatita de petrecere.
Ar mai trebui impodobit bradul de Craciun, pregatite cadourile si planuita o mica evadare in natura, ca doar e vacanta. Suplimentul nostru de Cadouri & Vacante iti da zeci de idei pentru a face daruri deosebite si o multime de sugestii inspirate pentru a-ti petrece timpul liber. Esti amator de ski? Iti oferim cele mai interesante locatii de vacanta si ultimele noutati legate de echipamentul potrivit. Esti dornic sa te reculegi, departe de agitatia marilor orase? Cateva zile de sarbatoare la manastirile din Bucovina iti vor aduce liniste sufleteasca si te vor incarca de energie pozitiva.
Ai decis sa ramai in Bucuresti? Atunci cu siguranta iti va face placere sa vizitezi galeriile si expozitiile de arta. Pentru a te ajuta, iti oferim o agenda a manifestarilor din Capitala. Mai mult decat atat, in acest numar iti prezentam Galeria Ana, atelierul artistei ceramiste Doina Stici si un loc cu puternice rezonante istorice, Cetatea Barbu Druga.
Iubitorii de echitatie vor gasi in paginile revistei noastre noutati de la concursul de calarie de la Campina.
Pana la anul, cand ne vom reintalni, intreaga noastra echipa va doreste sarbatori fericite si imbelsugate!

More info:

Published by: casamea.ro on Dec 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
LEC
Ț
IA DE STIL:
Cr
ă
ciun glamour
Conacul Barbu Drug 
ă 
 ,istoria unei 
fi 
guri emblematice 
ART
Ă
 
Ş
I DESIGN PENTRU CASA TA
ANUL XIII, NR.12, Dec. 2009 - Ian. 2010
AR
Ă  
 
  Ş 
I  D S I   G N NR U CA S AA w w w .i   p ai   on . c  omAn ul  XI  I  I   ,n . , d  e  c  e m b i   e  0  0  9 -i   an u ai   e  0  0 
  Ț  
  6  . 9  5   O  N 
Stop&Shop:
• G 
ă 
titul, o pl 
ă 
cere! • Finisaje ceramice de lux 
40
de pagini
SUPLIMENT
GRATUIT
Cadouri 
Azay: por 
ţ 
elanul la rang de art 
ă 
Designul viitorului în viziunea luiMircea Schlotter
    P    R    E
        Ț
     6 .    9    5     R    O    N
 
144070
Sumar 
 PE COPERT 
 Ă 
: Imagine: Fantasia Interiors,Cornelio Cappellini
ART 
Ă 
 
Ș 
I DESIGN PENTRU CASA TA
10
– DECEMBRIE 2009 IANUARIE 2010
14
Trend 
AZAYPor
ţ
elanul la rang de art
ă
26
Stop & Shop 
PL
Ă
CI CERAMICEFinisaje ceramice de lux
40
Lec 
ț 
ia de stil 
SCLIPIRI DE POVESTE PENTRU CR
Ă
CIUNAm pres
ă
rat str
ă
luciri într-un decor special,l
ă
sând imagina
ţ
ia s
ă
creeze un ambient pentrunoaptealui Mo
ş
Cr
ă
ciun
46
ă 
minul meu 
 ÎN DULCELE STIL CLASIC...
50
Povestea unui brand 
SVEA60 de ani de experien
ţă
 
ş
i profesionalism
52
ă 
minul meu 
VIITORUL ESTE AICI
62
Design aplicat 
3 MODELE DE DORMITOARE
70
Arta Aranj 
ă 
rii Mesei 
DECOR GLAMOUR PENTRU MASA DINTRE ANIDe anul nou v
ă
suger
ă
m s
ă
preg
ă
ti
ţ
i o mas
ă
 pre
ţ
ioas
ă
cu aer de s
ă
rb
ă
toare.
74
Stop & Shop 
TIG
Ă
I, OALE
Ş
I FORME PENTRU PR
Ă
 JITURITransform
ă
g
ă
titul într-o pl
ă
cere!
80
ă 
minul istoric 
CONACUL BARBU DRUG
Ă
Istoria unei
guri emblematice
84
Galerie de art 
ă 
GALERIA ANAArt
ă
, via
ţă
, creatori
88
Atelier 
DOINA STICIIrezistibila frumuse
ţ
e a ceramicii
90
ă 
minul lui 
ECHITA
Ţ
IEEchipa României de Tineret, Campioan
ă
Balcanic
ă
2009
 
 Editorial
Vin S 
ă 
rb 
ă 
torile! 
Pe bulevard s-au aprins deja ghirlandele de lumin
ă
, iar Bucure
ş
tiul, împodobit des
ă
rb
ă
toare, pulseaz
ă
de via
ţă
indiferent de or
ă
. Marile supermarketuri
ş
i-au prelungitprogramul pentru ca noi s
ă
avem
ş
i mai mult timp pentru cump
ă
r
ă
turi. Cum altfel?Decembrie este luna cadourilor pentru noi, pentru cas
ă
, pentru cei mici, pentru cei dragi!De
ş
i este criz
ă
, Cr
ă
ciunul vine doar o dat
ă
pe an
ş
i merit
ă
primit a
ş
a cum se cuvine. Înfond,
ş
i „criza” î 
ş
i poate lua acum vacan
ţă
!Dac
ă
nu te-ai hot
ă
rât cum s
ă
aranjezi masa dintre ani, î 
ţ
i recomand
ă
m s
ă
mergi la Azay.Por
ţ
elanul
n, cupele de
ş
ampanie Vera Wang
ş
i tacâmurile argintate Arthur Price suntcea mai potrivit
ă
alegere pentru o mas
ă
so
sticat
ă
, cu aer de s
ă
rb
ă
toare.
Ş
i livingul are nevoie de o schimbare. În
Lec 
ţ 
ia de stil 
, auriul propus de Christopher Guyinduce o atmosfer
ă
feeric
ă
, ideal
ă
pentru o cas
ă
g
ă
tit
ă
de petrecere.Ar mai trebui împodobit bradul de Cr
ă
ciun, preg
ă
tite cadourile
ş
i pl
ă
nuit
ă
o mic
ă
evadare înnatur
ă
, c
ă
doar e vacan
ţă
. Suplimentul nostru de
Cadouri & Vacan
ţ 
 î 
ţ
i d
ă
zeci de ideipentru a face daruri deosebite
ş
i o mul
ţ
ime de sugestii inspirate pentru a-
ţ
i petrece timpulliber. E
ş
ti amator de ski? Π
ţ
i oferim cele mai interesante loca
ţ
ii de vacan
ţă
 
ş
i ultimelenout
ăţ
i legate de echipamentul potrivit. E
ş
ti dornic s
ă
te reculegi, departe de agita
ţ
iamarilor ora
ş
e? Câteva zile de s
ă
rb
ă
toare la m
ă
n
ă
stirile din Bucovina î 
ţ
i vor aduce lini
ş
tesu
eteasc
ă
 
ş
i te vor înc
ă
rca de energie pozitiv
ă
.Ai decis s
ă
r
ă
mâi în Bucure
ş
ti? Atunci cu siguran
ţă
î 
ţ
i va face pl
ă
cere s
ă
vizitezi galeriile
ş
iexpozi
ţ
iile de art
ă
. Pentru a te ajuta, î 
ţ
i oferim o agend
ă
a manifest
ă
rilor din Capital
ă
. Maimult decât atât, în acest num
ă
r î 
ţ
i prezent
ă
m Galeria Ana, atelierul artistei ceramisteDoina Stici
ş
i un loc cu puternice rezonan
ţ
e istorice, Cetatea Barbu Drug
ă
.Iubitorii de echita
ţ
ie vor g
ă
si în paginile revistei noastre nout
ăţ
i de la concursul de c
ă
l
ă
riede la Câmpina.Pân
ă
la anul, când ne vom reîntâlni, întreaga noastr
ă
echip
ă
v
ă
dore
ş
te s
ă
rb
ă
tori fericite
ş
i îmbel
ş
ugate!
Cristina Butaru 
REDACTOR-
Ș
EF
cristina.butaru@hiparion.com 
12
– DECEMBRIE 2009 IANUARIE 2010
Vaz
ă
Poesia
cristal Florentin,lucrat manualPre
ţ
: 1430 RON+TVA,Azay
Suport argintatpentru înc
ă
lzitpahar coniac+pahar
Pre
ţ
: 354 RON+TVA,Azay
Obiectele lunii.Pentru el & pentru ea.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aicacs liked this
Olivia Vereha liked this
Moraru Vlad liked this
pansil liked this
ufitza2006 liked this
Potra CArmen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->