Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metropola tjednik - broj 196

Metropola tjednik - broj 196

Ratings:
(0)
|Views: 3,127|Likes:
Published by Metropola

More info:

Published by: Metropola on Dec 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

metropola

U Zagrebu
nema kruha za
veterinarke

ZAPO\u0160LJAVANJE
ZAGREB\u010cETVRTAK, 10. 12. 2009. GOD. 4. BR. 196
Grad ZET-u du\u017ean
760 milijuna kn
ZET je manjak od 2007. pokrivao novcem drugih podru\u017enica, a to,
priznaju u komunalnom divu, ugro\u017eava poslovanje cijelog Holdinga
Str. 2.
besplatni tjednik
POSLOVI
NEKRETNINE
AUTO MOTO
USLUGE
SVE ZA DOM

Kazne za
petarde do
40.000 kuna

Str. 4.

Svi u Muzej
suvremene
umjetnosti

Dimnja\u010dari
su zlatni

Klara Naka, Klaudija Juri\u0107
i Klara \u0160ilovi\u0107 prve u
njema\u010dkom gradu Riesi

Str. 8.
Str. 15.
NOVI ZAGREB
UPOZORENJE
AUTOMOBILIZAM
Prvaci, a
nemaju stazeStr. 14.
TOMISLAVOV TRG
Na Dane meda
po zdravlje
Od petka do ponedjeljka
sajam radi od 8 do 19
Str. 5.
SP U STEPU
SANJINSTRUK
I\u0106/PIXSELL
Str. 7.

ZET u bankrotu jer
mu je Grad du\u017ean
760 milijuna kuna

2
\u010detvrtak, 10. prosinca 2009.

Zagreba\u010dki holding nala- zi se doslovno pred finan- cijskim kolapsom! Gra- dona\u010delnik Milan Bandi\u0107 vode\u0107i ve\u0107 godinamap o t -

puno nerazumnu populi-

sti\u010dku politiku prema kojoj nitko osim zaposlenih ne treba pla\u0107ati vo\u017enju auto- busima i tramvajima odveo je ZET u bankrot!

S\ue004r\u017e\ue002l\ue002 300 \ue003\ue002l. \ue001ur\ue000

Bankrot te najzna\u010dajnije Holdingove podru\u017enice sa- nirao se novcem drugih po- dru\u017enica, kreditima, nov- cem od obveznica... No, sav novac od kredita i obveznica ve\u0107 je potro\u0161en i ZET bi, do- znajemo iz Holdinga, mo- gao cijelu tvrtku povu\u0107i sa sobom u provaliju. Grado- na\u010delnik Milan Bandi\u0107 sve manje ugovorenog novca proslje\u0111uje na ra\u010dun ZET-a.

Od 2007. godine do da- nas Grad je ZET-u uplatio \u010dak 760 milijuna kuna ma- nje od dogovorene svote! Taj manjak ZET-a pokrivao se \u201ctu\u0111im\u201d novcima, odnosno novcem drugih podru\u017eni- ca. To, priznaju u Holdingu, ugro\u017eava poslovanje cije- log Holdinga. Jo\u0161 je drama-

ti\u010dnija \u010dinjenica da \u0107e Hol- dingu u idu\u0107ih \u0161est mjeseci samo za realizaciju zapo- \u010detih projekata trebati oko 1,1 milijarda kuna! Kako je sav novac od prodaje ob- veznica (300 milijuna eura) potro\u0161en, uprava Holdinga

sve je nade polo\u017eila u priljev novca od prodaje stanova u naselju Sopnica (prodaja je potpuno zaustavljena, op. a.) i od prodaje idealne po- lovice zemlji\u0161ta biv\u0161e me- sne industrije Zagrep\u010danka. Me\u0111utim, IGH je prije tje- dan dana odustao od posla a Holding je ostavio bez pla- nirane zarade od 300 miliju- na kuna.

D\ue002v n\ue000 \ue002zd\ue002s\ue000ju

Velika ve\u0107ina ekonomista sla\u017ee se da Holdingu spasa nema ako se ne u\u010dini zao- kret u poslovanju od 180 stupnjeva. S njima se sla-

\u017ee i ve\u0107ina politi\u010dara u ne- slu\u017ebenom dijelu razgovora tvrde\u0107i da se samo posku- pljenjem komunalnih uslu- ga, odustajanjem od be- splatnog javnog prijevoza i dodatnim zadu\u017eenjem Holding mo\u017ee spasiti od si- gurne smrti. Jedini koji ima- ju hrabrosti to javno re\u0107i su Darinko Kosor (HSLS) i Dra- gan Kova\u010devi\u0107 (HNS).

Marko \u0160poljar
marko.spoljar@vecernji.net
R\ue000\ue008\ue001 z\ue000 \ue004u\ue007lj\ue001n\ue001 \ue008r\ue000\ue005v\ue000j\ue001 s\ue008\ue003\u017eu, \ue000 H\ue006ld\ue003n\ue002 srlj\ue000 \ue007r\ue001\ue005\ue000 \ue007r\ue006v\ue000l\ue003j\ue003...
gRaDSke teme

Ove godine Gradu su na naplatu po\u010dele stizati prve rate za najam objekata (vr- ti\u0107i, \u0161kole, Arena, stanovi u Sopnici...) koje je umjesto Grada izgradio Zagreba\u010dki holding. Ove godine Grad bi na ra\u010dun Holdinga trebao uplatiti 230 milijuna kuna, a idu\u0107e 370 milijuna. Ho\u0107e li Grad svoje obveze mo\u0107i servisirati tek treba vidje- ti. Uprava Holdinga nema ama ba\u0161 nikakvog razloga

za optimizam jer im Grad jo\u0161 nije uplatio 32,7 miliju- na kuna depozita za Arenu. Umjesto Grada novac je na ra\u010dun vlasnika Arene, tvrtke Lani\u0161te d.o.o., uplatio Hol- ding. Iako je \u0161ef Holdinga Ivo \u010covi\u0107 prije par mjese- ci upoznao gradona\u010delnika sa svim problemima koje ta tvrtka ima zbog toga \u0161to im Grad ne pla\u0107a sve dogovo- rene obaveze, Bandi\u0107 do da- nas nije u\u010dinio ba\u0161 ni\u0161ta.

Bandi\u0107 ne pla\u0107a Arenu

Holding se od sigurne
propasti mo\u017ee spasiti
samo poskupljenjem
komunalnih usluga i
ukidanjem besplat-
nog javnog prijevoza

J\ue001dn\ue000\ue004\ue006 b\ue000h\ue000\ue008\ue006 \ue003 n\ue001\ue006d\ue002\ue006-
v\ue006rn\ue006 \ue007\ue006n\ue000\u0161\ue000nj\ue001 \ue002r\ue000d\ue006n\ue000-
\u010d\ue001ln\ue003\ue004\ue000 m\ue003l\ue000n\ue000 B\ue000nd\ue003\u0107\ue000 \ue007r\ue001-
\ue005\ue000 H\ue006ld\ue003n\ue002u v\ue003dlj\ue003v\ue006 j\ue001 \ue003 \ue003z
\ue007\ue006sl\ue006v\ue000nj\ue000 \ue007\ue006dru\u017en\ue003c\ue001
U\ue007r\ue000vlj\ue000nj\ue001 s\ue007\ue006r\ue008s\ue004\ue003\ue005
\ue006bj\ue001\ue004\ue008\ue003\ue005\ue000 \ue004\ue006j\ue000 j\ue001 u \ue007\ue006slj\ue001d-
nj\ue001 dv\ue003j\ue001 \ue002\ue006d\ue003n\ue001 \ue006s\ue008v\ue000r\ue003l\ue000
\ue005\ue003nus \ue006d 132 \ue005\ue003l\ue003jun\ue000
\ue004un\ue000! gub\ue003c\ue003 su s\ue000n\ue003r\ue000n\ue003
n\ue006vc\ue001\ue005 \ue006s\ue008\ue000l\ue003h \ue007\ue006dru\u017en\ue003c\ue000 \ue003
n\ue001n\ue000\ue005j\ue001ns\ue004\ue003\ue005 \ue008r\ue006\u0161\ue001nj\ue001\ue005
n\ue006vc\ue000 \ue006d \ue006bv\ue001zn\ue003c\ue000.
N\ue000jv\ue001\u0107\ue003 \ue004r\ue003v\ue000c z\ue000 \ue006v\ue001 \ue004\ue000\ue008\ue000-
s\ue008r\ue006f\ue000ln\ue001 \ue002ub\ue003\ue008\ue004\ue001 j\ue001 gr\ue000d
\ue004\ue006j\ue003 n\ue001 u\ue007l\ue000\u0107uj\ue001 d\ue006\ue002\ue006v\ue006r\ue001-
n\ue001 \ue003zn\ue006s\ue001 u c\ue003j\ue001l\ue006s\ue008\ue003, \ue000 z\ue000
\ue006dr\u017e\ue000v\ue000nj\ue001 s\ue004\ue003j\ue000\u0161\ue004\ue003h s\ue008\ue000z\ue000,
t\ue006\ue005\ue003sl\ue000v\ue006v\ue000 d\ue006\ue005\ue000 \ue003 Snj\ue001\u017e-
n\ue001 \ue004r\ue000lj\ue003c\ue001 \ue006d gr\ue000d\ue000 n\ue003su
d\ue006b\ue003l\ue003 n\ue003\ue008\ue003 l\ue003\ue007\ue001. S\ue000\ue005\ue006 t\ue006\ue005\ue003-
sl\ue000v\ue000c \ue003 Snj\ue001\u017en\ue000 \ue004r\ue000lj\ue003c\ue000 \ue002\ue006-
d\ue003\u0161nj\ue001 \ue007\ue006sluju s \ue002ub\ue003\ue008\ue004\ue006\ue005
\ue006d \ue006\ue004\ue006 15 \ue005\ue003l\ue003jun\ue000 \ue004un\ue000.

SpoRtSki oBJekti
SlavkoMid\u017do
r/PiXSEll
Minus od 132
milijuna kuna
Do sada se \u201crupa\u201d krpala novcem od drugih Holdingovih podru\u017enica, kredita i
obveznica. Dalje vi\u0161e ne\u0107e i\u0107i jer od prodanih obveznica nije ostala niti lipa

\u201cKorak u \u017eivot\u201d, akcija na-
mijenjena \u0161ti\u0107enicima do-
mova za nezbrinutu djecu i
udomiteljskih obitelji koji
\u017eele upisati fakultet, napra-
vila je svoj novi korak. Dru-
gi put zaredom Rotary klub
Zagreb Kaptol humanitar-
nom \u0107e akcijom, koncer-
tom u Areni Zagreb i huma-
nitarnim brojem telefona
060 9008 pomo\u0107u kojeg
\u0107e gra\u0111ani do 31. prosinca
svakim pozivom donirati
pet kuna, pomo\u0107i u priku-
pljanju novca za njihovo sti-

pendiranje.
Ulaznice za koncert na ko-
jem \u0107e 19. prosinca nastu-
piti proslavljeni tenor Jos\u00e9

Carreras, sopranistica Celi-
ne Byrne, Zagreba\u010dka fil-
harmonija pod ravnanjem
maestra Ive Lipanovi\u0107a,
zborovi \u201cIvan Goran Kova-
\u010di\u0107\u201d i \u201cZvjezdice\u201d te Tony
Cetinski, stajat \u0107e izme\u0111u
100 i 800 kuna, a na Trgu
bana Jela\u010di\u0107a u subotu \u0107e
ih od 11 do 14 sati gra\u0111a-
nima ponuditi osobe iz jav-
nog \u017eivota. (ir/VLM)

Omogu\u0107imo im
da studiraju
impReSUm
iZDaVa\u010c: Ve\u010dernji list d.d.
Slavonska av. 4
10000 Zagreb
UpRaVa:

Marjan Jurleka
Mario Vrgo\u010d
uprava@vecernji.net

UReDNi\u0160tVo:01/6500-988
metropola@vecernji.net
urednica: Branka Osmec
ogLa\u0160aVaNJe
komercijalni oglasi: Prodaja
i ogla\u0161avanje Ve\u010dernjeg lista,

01/6300-588, display oglasi: 01/6300-680, 01/6300-618, 01/6300-479

mali oglasi gra\u0111ana: pozivni cen-
tar, 060/600 800 (6,88 kn/min za
fiksne telefone, a za mobilne telefone
8,28 kn/min; PDV je uklju\u010den u cijenu)
tiSak: Tiskara Zagreb d.o.o.
Radni\u010dka cesta 210, Zagreb
iSSN:1845-9978
koRak U \u017diVot
3
\u010detvrtak, 10. prosinca 2009.

Zagrep\u010danin Elvis Luka \u0160tajduhar tra\u017ei da se sankci- oniraju upravitelj \u0160portsko- rekreacijskog centra \u0160alata, lije\u010dnik i direktorica Hol- dingove podru\u017enice Uprav- ljanje sportskim objektima Gordana Pokraj\u010di\u0107 te da mu se isplati od\u0161teta od 57.000 kuna.

Mor\ue000 n\ue000 oper\ue000ciju

\u0160tajduhar to zahtijeva zbog ozljede vratne kralje\u0161- nice zbog koje mu je lije\u010dnik savjetovao operaciju te \u201cdo- bivene\u201d dioptrije na lijevom oku nakon \u0161to ga je 15. srp-

nja ove godine pliva\u010d u ba- zenu na \u0160alati slu\u010dajno uda- rio nogom u glavu.

\u2013 Pisao sam Uredu gra- dona\u010delnika, direktoru Za- greba\u010dkog holdinga Ivi \u010co- vi\u0107u, dogradona\u010delniku Ivi Jelu\u0161i\u0107u, Gradskom uredu za sport i Gordani Pokraj\u010di\u0107 no nitko ne reagira, a gospo- \u0111a Pokraj\u010di\u0107 \u0161titi svoje ljude. Lije\u010dnik se ponio neprofesi- onalno, nije me dobro pre- gledao i iako sam imao po- tres mozga rekao mi je da pje\u0161ice odem u bolnicu te mi nije htio pozvati Hitnu pomo\u0107. Pitao je \u017eelim li ja da on da 1500 kuna iz svo- ga d\u017eepa ako pozove Hitnu. U\u010dinio je to tek na inzistira-

nje upravitelja \u2013 ka\u017ee \u0160taj-
duhar.

U Croatia osiguranju, ka\u017ee, ne \u017eele mu prizna- ti ozljedu. Direktorica Hol- dingove podru\u017enice Uprav- ljanje sportskim objektima Gordana Pokraj\u010di\u0107 posla- la je Ve\u010dernjem listu \u201ctran- skript\u201d prepiske sa \u0160tajdu- harom i tvrdi da su joj svi proslijedili dopise koje im je slao \u0160tajduhar.

Propu\ue001\ue002\ue000 nem\ue000

\u2013 Pravnici rade na tom slu- \u010daju. Nije nam cilj zakinu- ti gra\u0111anina. Lije\u010dnika smo ispitali i provjerili dnevnik rada. Propusta nema \u2013 tvrdi Gordana Pokraj\u010di\u0107.

Velinka Kne\u017eevi\u0107/VLM
velinka.knezevic@vecernji.net
Doktor na bazenu
nije htio zvati Hitnu
Elvi\ue003 Lu\ue002\ue000 \u0160\ue004\ue000j\ue001uh\ue000r \ue004r\ue000\u017ei \ue003mjene upr\ue000vi\ue004elj\ue000 \u0160RC-\ue000 \u0160\ue000l\ue000\ue004\ue000, lije\u010dni\ue002\ue000 i \ue001ire\ue002\ue004orice \ue003por\ue004\ue003\ue002ih obje\ue002\ue000\ue004\ue000
gRadskE tEME

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je na svojoj internetskoj strani- ci www.mobilnost.hr poziv na natje\u010daj za sudjelovanje u Programu za cjelo\u017eivot- no u\u010denje za 2010. Program za cjelo\u017eivotno u\u010denje na- mijenjen je nastavnicima, profesorima, odgojiteljima,

studentima, u\u010denicima, andragozima, donositelji- ma odluka u obrazovanju, predstavnicima obrazovnih ustanova, gospodarskog sektora i tr\u017ei\u0161ta rada. Agen- cija provodi potprograme Comenius (pred\u0161kolsko i \u0161kolsko obrazovanje), Era- smus (visoko\u0161kolsko obra-

zovanje), Leonardo da Vin- ci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), Grun- dtvig (obrazovanje odraslih) te Studijske posjete na koje se zainteresirani prijavlju- ju izravno agenciji. Ukupna sredstva za sudjelovanje Hr- vatske u natje\u010daju iznose 1,9 milijuna eura. (m)

Za cjelo\u017eivotno u\u010denje
LUKAKLUN/PI
XSELL
\ue000 vijesti
Bo\u017ei\u0107njaci: Darujmo djeci
u bolnicama i domovima
Besplatna astrolo\u0161ka
predavanja subotom

Skupina prijatelja iz okolice Zapre\u0161i\u0107a ve\u0107 tri godine na
Badnjak dariva djecu u domovima Ladu\u010d i A. G. Mato\u0161 te
male pacijente Klinike za dje\u010dje bolesti Zagreb u Klai\u0107evoj i
Specijalnoj bolnici za kroni\u010dne bolesti dje\u010dje dobi u Gornjoj
Bistri. Budu\u0107i da zapre\u0161i\u0107ki bo\u017ei\u0107njaci nemaju sponzora
pod geslom \u201cMi ne \u017eelimo novac\u201d, pozivaju gra\u0111ane koji to
\u017eele da doniraju barem jednu \u010dokoladu, igra\u010dku, loptu, sli-
kovnicu ili knjigu jer \u0107e takav skromni dar razveseliti neko
dijete koje je samo ili bolesno na sam Bo\u017ei\u0107. Detaljne infor-
macije o potrebama Specijalne bolnice za kroni\u010dne bolesti
dje\u010dje dobi u Gornjoj Bistri, Klinike za dje\u010dje bolesti Zagreb
u Klai\u0107evoj te domova u Ladu\u010du i A. G. Mato\u0161 mogu se do-
biti na e-mail: veseli.djed.bozicnjaci@gmail.com. (m)

Udruga astrologa Hrvatske poziva na subotnja dru\u017eenja u
Centar za ljudska prava, Ulica kralja Dr\u017eislava 6, od 15.30
do 20.30 sati. Rije\u010d je o tri predavanja, astrolo\u0161kim razgo-
vorima i odgovorima na pitanja. Ove subote od 15.30 do
16.30 sati na programu je astrolo\u0161ka igra \u201cNa\u0111ite vuka
me\u0111u ovcama\u201d u kojoj se tra\u017ei iznimka me\u0111u \u010detiri sli\u010dna
horoskopa i vje\u017ebaju se astrolo\u0161ka znanja. Od 17 do 18.30
sati Julia Pintar govorit \u0107e o asteroidima i njihovu utjecaju
na na\u0161e \u017eivote. Od 19 do 20.30 sati Kre\u0161imir Rajki u seri-
jalu o znakovima zodijaka govorit \u0107e o mitologiji i karakteri-
stikama znaka Strijelca.Informacije o besplatnim predava-
njima na telefon 098 995 33 10 ili web www.uah.hr. (m)

Elvis L. \u0160tajduhar tra\u017ei od\u0161tetu od 57.000 kuna jer ga je
na \u0160alati 15. srpnja slu\u010dajno nogom u glavu udario pliva\u010d

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ozzytz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->