P. 1
Rüdiger Dahlke - A mandalák világa

Rüdiger Dahlke - A mandalák világa

Ratings: (0)|Views: 283 |Likes:
Published by hogolyo

More info:

Published by: hogolyo on Dec 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

 
 
Rüdiger Dahlke:
A MANDALÁK VILÁGA
Egzotikus kalandozás a mandalák segítségével a világban és önmagunkban* * *Különleges meditációs- és kifest
ı
könyv* * *Fordította: Zornánszky KárolyLektorálta: Kisfaludy György* * *A mandalák világa az a könyv, amit kifesthet, ami mellett ellazulhat, meditálhat.A mandala kört jelent. Minden körnek van középpontja - és ennek elérése a cél. Ez akönyv - egy „csináld magad!” - kifest
ı
könyv. A szerz
ı
a különböz
ı
mandalaformákkal adkeretet, és arra buzdít, hogy használjuk fel saját bels
ı
mintáink felfedezésére a mandalákvilágát, foglalkozzunk velük, formáljuk
ı
ket. Ugyanakkor egy különleges utazásra is hív,végigkísérve az olvasót a nyugati katedrálisok világától - a keleti templomokon át - egészen azindiai rítusokig.E könyv segítségével „megélheti” önmagát, átélheti bels
ı
világának titkait.T
au — Bens
ı
ú
T
-ikalauz könytárából
http://www.
T
au.hu
 
 A MANDALÁK VILÁGA 1Tartalom 2EL
İ
SZÓ 3ÚTMUTATÁS 5EL
İ
TÖRTÉNET 5
 A VÁLASZTÁS  A PARADOXON  A SZIMBÓLUM 9
A MANDALÁK VILÁGA AVILÁG MANDALÁI 10
 A VÖRÖS FONÁL - AHOGY KINT,ÚGY BENT 17 KÉRDÉSEK 20VÁLASZOK 21 AZ EMBER ÉS A KÖZÉPPONT 22
A MANDALA EREDETE 23
TEREMTÉSTÖRTÉNETEK 25 AZ 
İ
SPONT 29 MEDITÁCIÓ 31 A MANDALÁK HAZÁJA 33 A MANDALÁK VIRÁGKORA AZ EMBER VÁLSÁGKORA 33SEGÉDESZKÖZÖK, AMELYEK AKÖZÉPHEZ VEZETNEK 38
MANDALATÖRTÉNETEK 40
 ÁLDOZAT 48 AZ ELÉGETÉS SZERTARTÁSA 50 A KÖZÉP KÖRÜLI TÁNC, ÉS AZ  INTELLEKTUS MINT NÉZ 
İ
56  A KERÉK 58
A RÓZSAABLAKOK VILÁGA 60A SZÍNEK VILÁGA 81
 A SZÍNEK SZIMBOLIKÁJA 89
A SZEMMANDALA 93
 A FORMÁK VILÁGA 97  A SZÁMOK VILÁGA 98GYÓGYÍTÁS RÓZSÁKKAL 104FANTÁZIAMANDALA 106  MEDITÁCIÓ 107  A RÓZSA 112
A LABIRINTUSBELI UTAZÁS 115
 A PONTOK MEDITÁCIÓJA 117  HAZATÉRÉS - VISSZATÉRÉS 126  A MEGFORDULT ID
İ
127  ILLÚZIÓK 127 
A TERMÉSZET MANDALÁI 134
 A BENNÜNK LÉV 
İ
PÓK 138 MEDITÁCIÓ 150 LÁTÁSGYAKORLATOK 165 A FÉLELEM ÉS AZ ÁRNYÉK VILÁGA 171
A MANDALA AZ INDIÁNOKVILÁGÁBAN 173
 NAP-SZÍN-ÓRA 180
A RÍTUS VILÁGA 186
EGY MODERN GYÓGYÍTÓ RÍTUS 192 AZ ENERGIA SZINTJEI 196 
MANDALAJÁTÉKOK 201
 MEDITÁCIÓ A KATEDRÁLISBAN 201
FIGYELMEZTETÉS 253
 HÓPELYHEK 253TÉR AZ ÖN MANDALÁINAK 258
Tartalom
 
 3
EL
İ
SZÓ
Egy kör igazi közepe egy pont. Egy pontnak azonban se kiterjedése, se fizikai helyenincs. Így a pont mind az érzékelésünk, mind a képzel
ı
er
ı
nk számára megfoghatatlan. Nem ami világunkból való, mert a mi világunkban mindennek van kiterjedése és dimenziója, mert avilág: forma. A pont viszont egy másik létezési rendbe tartozik, a világon túl létezik, a szószoros értelmében metafizikai. Egységet, egészséget, tökéletességet szimbolizál, így mindenkultúrában és korban Isten szimbóluma.A pontban benne van minden, de csak mint lehet
ı
ség, mint megvalósulatlan állapot. Körés gömb születik bel
ı
le, ezek a pont megjelenési formái. Ami a pontban még metafizikailehet
ı
ség, az a körben és gömbben formára lel.A kör a pont plusz dimenziója, így a kör a középpontból él, az határozza meg, akkor is,ha ez számunkra megfoghatatlan. A pont és a kör - az Isten és a világ - az egy és a sok, amegnyilvánulatlan és a megnyilvánult, a tartalom és a forma, a metafizikai és a fizikai -fogalmi párok, és ugyanazt jelentik. Hasonlatként a mag és a kifejlett növény viszonyáragondolhatunk. Fel kell ismernünk, hogy a kicsiben, a részben bennfoglaltatik az egész, mertnekünk, embereknek a megismeréshez mindig szükségünk van a dimenzionalitásra (vagyis atérbeli kiterjedés szempontjának figyelembevételére). Azért kell az embernek a látható formákvilága, hogy felismerje benne a Láthatatlant. Azért van szükségünk testre, hogy tudatitapasztalatokat szerezhessünk. A látható világ a transzcendenciával (azaz atapasztalatfelettivel, az érzékfelettivel, a nem anyagival) való kapcsolatfelvétel eszköze. Istena világ által nyilatkoztatja ki magát a - mondják a keresztények, míg a buddhista így fogalmaz:a nirvána és a prakriti azonos. Ugyanígy vélekedik a szufimester, Ibn Arabi is, amikor aztmondja: „Bizonyossággal nem létezik semmi más, mint Isten, a Legfels
ı
bb, az
ı
tulajdonságaiés az
ı
cselekedetei. Minden az övé, minden t
ı
le származik, és felé halad. Ha csak egyszempillantásra is elválna a világtól, úgy a világ abban a pillanatban elt
ő
nne. A világ csak úgymaradhat meg, hogy
ı
fenntartja és meg
ı
rzi. A lényéb
ı
l áradó fény pedig olyan hatalmas,hogy túllépi felfogóképességünk határait, és mi csak a teremtését ismerhetjük fel, amely
ı
telfedi.”
(Ibn Arabi: Utazás a hatalom urához)
 Az Isten és a világ, a valóság és az illúzió azonossága egy nagy titkot rejt magában,amely mellett sokan túl gyorsan elmennek. E paradox összefüggés helyes ismerete két extrémviselkedésmódtól óvhat meg bennünket:Vagy elveszünk az anyagi világban (materializmus), vagy megkíséreljük a menekülést aformák világából, abban a tévhitben, hogy a spiritualitást a világon kívül találjuk meg. De avilágból nem menekülhetünk, hiszen az csak a tudatunkban létezik. A világot fel kell teháthasználni a Középponthoz vezet
ı
úthoz; a megváltáshoz. A világ felhasználása azt jelenti,hogy élünk benne, tudatosan megküzdünk vele, táncolunk, dolgozunk, játszunk, és etevékenységeket segédeszközként használjuk fel a pont megtalálásához, amelyben egyesül asokféleség.A világ törvénye a mozgás, a Közép törvénye a nyugalom. A világban az élet mozgás,aktivitás, tánc. Életünk állandó tánc a Közép körül, állandó körözés a láthatatlan Egy körül,akinek mi - mint kör létünket köszönjük. A Középpontból élünk akkor is, ha nem tudjuk

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rácz Nóri liked this
Monika Husznay liked this
Chinadoll1vlm liked this
Djdodoka liked this
Melinda Tokes liked this
Már Ágnes liked this
arinka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->