Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hrvatska enciklopedija Sv.III Burn-Cleveland

Hrvatska enciklopedija Sv.III Burn-Cleveland

Ratings: (0)|Views: 5,704 |Likes:
Published by urlika_krik
Treći dio trećeg sveska enciklopedije, vrhunskog enciklopedijskog djela koje je nažalost realizirano tijekom II. svjetskog rata zbog čega su izašla samo četiri sveska.
Treći dio trećeg sveska enciklopedije, vrhunskog enciklopedijskog djela koje je nažalost realizirano tijekom II. svjetskog rata zbog čega su izašla samo četiri sveska.

More info:

Published by: urlika_krik on Dec 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

 
538
BURN
-
BURNE-JONES
EDWARD BURNE-JONES,
KraljKofetua
j
prosjakinja
BURN,
Amos,
*
1848,
t
1925,engleski
šahovski
vele
majstor,
umni pozicioni
i g r a č .
 
Osvojio
je
15
nagrada
na
turnirima.
Pobjednik
u
Nottinghamu
1886,
Amsterdamu
1889i
Kolnu
1898.
Đ .
 
B.
BURNACINI,
porodica talijanskihkazališnih
arhitekata
i
g r a f i č a r a
 
podrijetlom
iz Bologne,
koje
su
č l a n o v i
 
djelo
vali
na
b e č k o m
 
carskom
dvoru.
L
GiovannI,
*
1610,
t
B e č
 
1653,
imao
je oko
1642
u
Mlecimasvoje
vlastito
kazalište. Kasnije
dolazi
u
B e č .
 
gdje je
za
carski dvor
sagradio
prvo
velikoslobodno
kazalište
i
uprizorio
opere
La
Gara
i
L'lnganno
d'Amore,
2.
LudovicoOttavio,
*
1636,
t
B e č
 
12.
XII.
1707,
njegov sin, dolazi
1652
u
B e č ,
 
gdje
je izveo golem broj
dekoracija
za opere,
balete.
oratorije
i
drame (od
kojih
se
s a Č U V a o
 
tek nerazmjerno
malen
broj
II
bakrorezima
i
crtežima),
nacrte
za
kostime
i
groteske
i
sagradio
izvje
stan broj
novihkazališta.
Dok
se
II
svojim ranim radovima do
1659
još
povodi za
svojim
ocem, doseže on
II
svom drugom
razdoblju,
koje
traje
do
1667.
vrhunac
svoga
u m i j e ć a
 
u
mnogolikim
i
složenim djelima.
T r e ć e
 
razdoblje
njegova
rada,
koje
p o č i n j e
 
njegovim glavnim djelom,
opremom
za
s v e č a n u
 
operu
Il
Pomo d'Oro,
traje
do
1680, a
odlikuje
se
izvanrednim bogatstvom
raskošnih
i
n e s l u ć e n i h
 
domišljaja. Opremio je,
' ! l e đ u
 
ostalim, ove opere,
balete
i
drame:
II
Pe/ope
geloso
(1659),
La
torza
dellaFortuna
e
della
Virtli
(1661),
La Zenobia
di
Radaminto
(1662),
II
Pomo
d'Oro
(1668),
lItuoca
eterno
custodito
dalle
Vestali
(1674),
II
ratto
delle
Sabine, La
monarchia
latina
triontante, L'Evleo
feste
gg
ian
te
nel
rilorna
d' Alessandro
Magno
dell'lndia,
La
constanza
d Ulisse.
Od
svih ovih
oprema
s a č u v a n e
 
su
u
bakrorezima
r a z l i č n i h
 
umjetnika
slike
pojedinih
prizora,
a
od
njega
samog
crteži.
Sve
drugenjegove
brojne
opreme
poznajemo
samo
po
s a č u v a n i m
 
libretima.
Po
njegovoj
zamisli
izveden
je
poznati
kip sv.
Trojstva
na
b e č k o m
 
Grabenu, dok
se
o
njegovoj
djelatnosti
kao
arhitekta
profani
h
g r a đ e v i n a
 
nisu
s a č u v a l e
 
dokumentarne
vijesti.Giovanni
i
Ludovico
Ottavio
B.
nastavljaju tradiciju
veliketalijanske
kasnorenesansne
kazališne
tradi
cije,
koju
Ludovico
Ottavio
nagenijalan
n a č i n
 
prožimanovim
barok.
nim
ukrasnim elementima.
Uz
to
se
u
njegovoj
umjetnostizapažaju
tragovimanirizma
Berninijeva
i
utjecaji
francuskog
i
nizozemskog kazališnog
u m i j e ć a .
 
Ll
T.:
F.
Biach-Schiffmann,
GiovanniundLudovico
Burnacini,
Theater
und
Feste am
Wiener
Hofe,
B e č - B e r l i n
 
1931.
A.
Seh.
B U R N A Ć ,
 
Ivan
Batori,
·ot
17.
V.
1841,
Budimpešta
1900,
s v e ć e n i k ,
 
i z d a v a č
 
novina.
Z a r e đ e n
 
je
za
s v e ć e n i k a
 
1868. Po
slije
prestanka
A n t u n o v i ć e v e
 
» B u n j e v a č k e
 
i
Š o k a č k e
 
Vile«
1876
pokrenuo
je
list
»Bunjevac«
(Sombor,
1882),
koji
je
bio
namijenjen prosvjetnompodizanju
Bunjevaca
iŠokaca.
LIT.:
Neven,
Subotica
1900,
br.
6.
M. E.
BURNAND,
Eugene,
*
Moudon (kanton
Waadt)
30,
VIII.
1850,
t
Pariz
5.
II.
1921,
švicarski slikar
i
g r a f i č a r .
 
U č i o
 
je
u
Zurichu (arhitekturu),
a
poslije slikarstvo
u Že
nevi
i
Parizu
kod
L.
Ger6mea,
a
grafiku kod
Girardeta
u
Versaillesu,
Od
1875
dalje
izlagao
jeredovno
u
pariskom
Salonu.
Ilustrirao
je djela
sv.
Franje
Asiškog
(Fioretti),
F.
Mistrala
(MireilIe),
Daudeta
(Contes
choisies)
i
GeorgeSandove
(Franc;ois le
Champi),
Na
svojim slikama
prikazuje
ponajviše motive
iz
sela svoga
z a v i č a j a ,
 
iz
doline Camar
gue
i
Bas-Languedoca
u
okolini Montpelliera. Poslije jeslikao
i s k l j u č i v o
 
religiozne slike.
Njegova
se
djela nalaze
u
švicarskim javnim
i
privatnim
galerijama.
B.
je
jedan
od
najznatnijih
švicarskih slikara
novijeg
vremena.
Znatno
je
na
nj utjecalo francusko
plein-air-slil
arstvo.
LIT,: H,
Grimm,
Fragmental.
(Der
Maler
E.
B.),
Berlin
Stuttgart
1900;
C.
Mandach,
Les Paraboles
d'E.
B,
(Revue
de
l'art
ancien
et
moderne,
XXIV), Pariz
1908; F.
Manad
u
Thiemc-Beckerovu
ALBK,
V..
Leipzig
1911.
A,Seh.
BURNE-JONES,
Sir
Edward
Coley,
*
Bir
mingham
28.
VIII.
1833,
t
London
17.
VI.
1898,
engleski
slikar
i grafi
č a r .
 
O d r e đ e n
 
za
s v e ć e 
n i č k o
 
zvanje odgojenje
u
King
Edwards
Collegeu
u
Birmingha
mu.
G.
1853
ušao
je
u
Exeter
College
u
Oxfordu
istog
dana, kad
i
William
Morris,
s
kojim
ga
jeza
č i t a v a
 
života
vezalo
tijesno
prijatelj
stvo,
pa je
s
njim
pu
tovao
po Francuskoj,
gdje
su
ga
se
presudno
E.
BURNE-JONES, G.
F.
Wats
dojmilestare
g o t i č k e
 
katedrale.
O d l u č n o
 
jena
nj
utjecao
D. G.
Rossetti. G.
1857
dobivaju
Rossetti, Morris
i
B.-J.
nalog,
da
u
č i -
taonici oxfordskog
Union
SocietyHallanaslikaju
niz
fresaka
(B.-J.
izveo
je fresku
Merlin
and
Nimue),
ali
je
v e ć i
 
dio
tih fresaka propao,
jer
su
mladi ljudi
bili
nevještitoj
tehnici.
Od
1860živi u
Fulhamu,
a
1861
polazi
s Ru
skinom
u
Italiju, Sve
do
1870
radio
je
i s k l j u č i v o
 
u
tehniciakvarela,
tek
kasnije
je
slikao
i
uljenim bojama.
M e đ u
 
njegovim
ranim
djelima
važnija
su:
The
Forge
of
Cupid
(1861),
The
MercifulKnight
(1863),
Cupid andPsyche
(1865-72),
St. George
and the
Dragon
(serijaod
sedam
slika,
1865-66),
Le
Chant
d'
Amour
(1868-77),
The Wineof
Circe
(1869),a
m e đ u
 
kasnijima:
The
Prioress'
Tale
(1869-98),
The
Hours
(1870-83),
Love
amongthe Ruins
(1873),
The
Golden
Stairs
(1876-80),
The
Mirror
of
Venus
(1877),
KingCophetua
and
the
Beggar-Maid
(1883),
Vesper-
tina
Quies
(1893),
The
Star
of
Betlehem
(1891),
Aurora
(1896).
Na
trideset
i
šest
mjesta
nalaze
se
slikaniprozori,izvedeni
po
njegovim crtežima. Brojni su
i
gobelini
izve
deni
po
njegovimnacrtima.
 
539
URNE-JONES
-
BURNS
B.-J.
ostao
je
za
svega svog
života
vjeran
sljedbeniksvojih
prijatelja
prerafaelita
i
njihove
p j e s n i č k o - r o m a n t i č n e
 
umjetnosti
o b r a đ u j u ć i
 
n a j v e ć i m
 
dijelom
motive
iz kla
s i č n e
 
antike,
s r e d o v j e č n i h
 
legenda
i
djela
starijih pjesnika
engleskih
( n a r o č i t o
 
Chaucera),
c r p e ć i
 
slikarske
pobude
iz
djela velikih
majstora
rane firentinske renesanse (osobitoBotticellija)
i
p r e r a đ u j u ć i
 
ih
č e s t o
 
u
slatku dekorativnost.
Ne
može
se
p o r e ć i ,
 
da
je
obrazovao
svoj zasebni
l i č n i
 
stil,
koji
je
uvijek izvanredno
otmjen
i
ukusan.Svakako
je
B.-J.
sasvim
osebujna
u m j e t n i č k a
 
l i č n o s t
 
nesamo
u engle
skom, nego
i u
evropskom slikarstvu
u
drugoj
polovini
19.
st.
LIT.:
J.
Cartwright,
Sir E.
B.-J., his
life
and work,
London
1894;
M.Bell,
Sir E. B.-J.,
Record and
a
Review,
London
1898;
O.
v.
Sehleinitz,
B.-J.,
Bielefeld-Leipzig
1901.
A.
Seh.
BURNET,Gilbert,
*
Edinburgh
18.
IX.
1643,
t
London
17.
III.
1715,
engleski
propovjednik,
biskup
i
povjesnik.
R o đ e n
 
i
odgojen
u
škotskoj.
Putuje
u
London,
Oxford
i
Cambridge;
p o s j e ć u j e
 
Nizozemsku
(1664)
i
Francusku, gdjedolazi
u
vezu
s
protestantskim
v o đ a m a .
 
G.
1669
postaje
profesor bogoslovlja
na
s v e u č i l i š t u
 
u
Glasgowu,
a
1674
propovjednik
u
Londonu, gdje
stekne
veliku
popularnost
i
naklonost kralja.
G.
1689
postaje
biskup od Salisburya.
Njegovo je
životno djelo
History
of
the
Reformation
inEngland
(3
sv.
1679-1714).
U
djelu
Some
passages in
the
Life
and Death
of
the
right honourable John Earl
of
Rochester
(1680)
opisao
je pokajanje
pjesnika
J.
Wilmota nasmrtnoj
postelji.
Najpoznatije
djelo
The History of
My
Own
Time,
pisano
1685,
objavljeno nakon
p i š č e v e
 
smrti
(1724-34),
iznosi
mnoge
važneautobiografske
podatke
i
pojedinosti
tadašnjega
života.
B.
je
osimtoga napisaoživotopise
vojvoda
od
Hamiltona
(1677),
Sir M.
Halea
(1682)
i
Lorda
Russella
(1739).
LIT.:
T.
E. S.
Clarke
i H.
C.Foxcroft,
A
Life
of
G.
B., Bishop
of
Salisbury,
1907,
s
predgovorom C.
H. Firtha,sadržava
kronološki popissvih
B-ovih
objavljenih
djela.
R.
F.
BURNETT,
Frances
Eliza
Hodgson,
*
Manchester
(En
gleska)
1849,
t
Plandome(New
York)
1924,
englesko-ame
r i č k a
 
spisateljica. G.
1865
preseli
se iz
Engleske
u
USA,gdje
i z i đ e
 
na
glas
svojim
popularnim
pripovijetkama.
Od
njezinih
brojnih
r o m a n t i č n i h
 
pripovijesti
treba snomenuti
That
Lass
o'
Lowrie's
(New
York,
1877),
Through
One
administration
(1883),
A
Ladyof
Quality
(1896),
TheShuttle
(1907)
i
The
Head
of
the
House
of
Coombe
(1922).
Najpoznatijeje
njezino djelo
LittleLord
Fauntleroy
(1886),
koje
joj jepronijelo
slavu
daleko
izvan
granicaSjedinjenih Država. Knjigu
je
za
hrvatsku
djecupriredioMilan
O g r i z o v i ć .
 
Još je
v e ć i
 
uspjehpostigla
B.
na
pozor
nici
dramatizacijom
Malog Lorda
i
Sare
Crewe
pod
na
slovom
Mala princesa
(1888).
U
suradnji
sasvojim drugimmužem
S.
Townsendom
napisala
je
nekoliko
pripovijedaka
i
romana.
LIT.:
F.
Burnett, One
/
knew the best of
all
(1904,
autobiografija);
V.
Burnett,
The
Romantic Lady
(1928). R.
F.
BURNEY,
Charles,
*
Shrewsbury
7.
IV.
1726,
t
Chelsea(London)
12.
IV.
1814,
engleski glazbeni
p o v j e s n i č a r .
 
Najprije
orguljaš
u
Londonu, Lynn-Regisu
i
opet
u
Londonu.Okušao
se i
kaokazališni
i
koncertni
skladatelj.
V e ć
 
je
za svoga
boravka
II
Lynn-Regisu
p o č e o
 
sabirati
glazbeno
povijesnu
g r a đ u .
 
Zbog
istog
je
razloga
putovao
1770
u
Francusku
i
Italiju,
a
1772
u
Nizozemsku
i
N j e m a č k u .
 
Utiske
s
tih svojih
putovanja
s
dragocjenim bilješkama
o
suvremenom glazbenom životu napisao
je
u
dvije vrlo
za
pažene
knjige,
The
present
state
of
Music in France
and
Italy,
T.
p. s.
o.
M. in
Germany,
the Netherlands
and Uni
ted
Provinces
(prevedene na
n j e m a č k i ,
 
francuski
i nizo
zemski).
Glavno
je djelo
B-a
A general
History
of
Music
u
4
sveska
(1776-89).
Od
1782
do
smrti
bio
je
B.
orguljaš
li
Chelsea
Collegeu.
Napisao je
i
životopis
P.
Metastasija,
znamenitog libretista,
studiju
o
Hiindelu,
a
izdavao
je
i
starije
skladbe,
na
pr.
one,
koje
se za
vrijeme
velikog
tjedna
pjevaju
u
Sikstinskoj kapeli
u Rimu.
LIT.:
F.
d'Arblay,
Memoirs
of
Dr.
B.,
3
sv.
1882
(to
je
k ć e r k a
 
B-ova);
A.
R.
Ellis,
Early Diary of
Frances B.,
2
sv.
1889.
B.
Š.
BURNHAM,
SherburneWesley,
Thetford
12.
XII.
1838,
t
Chicago
ll.
III.
1921,
a m e r i č k i
 
astronom.
Bio
je amateur,
ali
je kasnije
postao
profesor
p r a k t i č n e
 
astronomije
na
s v e u č i l i š t u
 
u
Chicagu,
Otkrio je
i
katalogizirao
1274
nove
dvostruke
zvijezde.
Objavio je
General Catalogue
of
Double
Stars
within
121
0
of
the
North
Pole
(1906)
i
Measures
of
Proper Motion Stars
(1913). R. F.
BURNICE
(Procellariidae),
ptice
s l i č n e
 
galebovima,
s ku
kastim,
nakraju
svinutim kljunom,
na
kojem
su
cjevasto
produžene nozdrve;
noge
su
im udešene
za
plivanje.
B.
žive
nad
oceanima
u
ustrajnom
letu,
a
gnijezde
se
na
klisura
stim
obalama, gdje
ženka
snese
jedno
jaje.
B.
su:
malaburnica
(Hydrobates
pelagicus)
na
sjevernom Atlantskom
oceanu
i
zapadnom
Sredozemnom moru; zovoji
(Puffinus)
po Sredozemnom moru;
sjeverni
burnjak
(Fulmarus glacialis)
na sjevernom
Ledenommoru;
albatros
(v.). K.
B.
BURNISTA
(Burnistae),
jedna
od
14
civitates
Liburnjana.
Spominje
je natpis
CIL
III, 2809.
Njezino
p r e d g r a đ e
 
bijaše
Burnum
(v.).
Z.
D.
BURNLEY,
engleski
grad
u
grofovijiLancaster,
35
km
sjeverno
od Manchestera,
na
rijeci Burn
i
na
kanalu
Leeds-Liverpool,
nazapadnompodnožju
brijega
Bouls
worth-Hills
98.259
stan.
(1931),
ima predionice
i
tkaonicevune
i
pamuka, tvornice
strojeva
i
ljevaonice
željeza,
kamenolome
i
ugljenokope.
BURNO
NIT
(bournonit), olovno
bakarna ruda
iz
odjela
sulfosoli.
Kristalizira rompski. Kristali
su
v e ć i n o m
 
kratko
s t u p i ć a s t i ,
 
a
rijetko
p l o č a s t i .
 
Javlja
se
v e ć i n o m
 
jedar,
gust
i
zrnast.
Dosta
krhak.
T v r d o ć a
 
mu
je
2,5-3,
a speci
f i č n a
 
težina
5,81-5,829.
Jakaje
kovna
sjaja;neproziran;
ocaIno siv
s
prijelazom
u
olovno
sivu
il!
željezno crnu boju.
Spoj
je
olova
,i
bakra
s
antimonom
i
sumporom
PbCuSbS3.
Nalazi
se
po
rudnim
žilama
u
društvu
galenita, sfalerita,
halkopirita,
antimonita
i
sinjavaca. Kod
nas
je
n a đ e n
 
uBosni
kod
Srebrenice.
Važna je
olovna
i
bakarna
ruda.
Ime
mu
je
po francuskom mineralogu
J.
Bournonu.
F.
T.
BURNOUF,
Eugene,
*
Pariz
12.
VIII.
1801,
t
Pariz
28.
V.
1852,
francuskiiranista
i
indolog,
profesor
sanskrta
na
College de
France
u
Parizu.
O p ć e
 
r o m a n t i č k o
 
oduševljenje
za
Indiju
i
Orijent,kojeje
vladalo
u
Evropi
na
p o č e t k u
 
19.
st.,
zahvatilo
je
i
njega.
Zbog
toga
je
napustio
odvjetni
štvo
i
posvetio
se
posve orijentalistici,
n a r o č i t o
 
i z u č a v a n j u
 
rukopisaAveste
(Vendidad-Sade,
['un des livres de
20
roastre,
1829--43;
Commentaire
sur le
Y a ~ n a ,
 
1833-35)
i
dešifriranju
(1836)
klinovi
tih natpisa
najstarijeg
spomenikaperzijskog
u
Perzepolisu
iz
5.
i
6.
st.
pr. Kr.
Ovim
radovima
otvorio je
iranisticinoveputove. Kao indolog
i z u č a v a o
 
je
sveti jezik
pali
(1826)
i
na
osnovurukopisa
iz N
epala
razvi
tak
Budhine
doktrine
(Introduction
II
['histoire du
Buddhi
srne indien,
1844).
Ovo posljednje
djelo
smatra
se temelj
nim.
Pored
toga
izdao
je
i
preveo pjesmu
Bhagavata Puranaou histoire
poetique
de Krichna
(1840-44)
i
Le Lotus
de la
bonne
Loi,
traduit du
sanscrit, accompagne d'un
commen
taire
et
vingt
et
unmemoires
relatifs au
Buddhisme
(1852).
Jedan je
od
n a j z n a č a j n i j i h
 
predstavnika
francuske znanosti
u
prvoj polovini
19.
st.
LIT.:
Cfi.
Lenormant,
Eugene Burnouf,
Pariz
1852;
Ph.
Berger,
E.
B.
d'apres
sa
correspondance,
Pariz
1892
(Revue des
Deux
Mondesl.
XII.
1892);
E.
Windisch,
Geschichte der Sanscrit-Philologie,
1917-20. P.
S.
BURNS,Robert,
*
Alloway,
Ayrshire
25.
I.
1759,
t
Dumfries
21.
VII.
1796,
n a j v e ć i
 
škotski pjesnik.Kao
se
l j a č k i
 
sin
u
mladosti
i
sam
o b r a đ u j e
 
zemlju,
ali
v e ć
 
se
rano
u
njemu
razvija ljubav
prema
književnosti
i
pustopašnom
životu. G.
1784
uzimasa
svo
jim
bratom Gilbertom
u za
kup
imanje
u
Mossgielu
i
za
č e t i r i
 
s l i j e d e ć e
 
godine
piše
svoja
najboljadjela:
The
Cotter's
Saturday Night,
The
Twa
Dogs,
The
Jolly
Beggars
(kantata,
u
kojoj
se
opisuježivot lutalica),
To
a
Mouse,
To
a
Mountain Daisy
(na
hrvatski
preveo
G.
Manojlo
v i ć ) .
 
U
tosuvrijeme
nastale
i
nekeod
B-ovih
najboljihsatira:
Deathand
Dr. Horn
book
i
Holy
Willie's
Prayer.
Da
bi
sakupio
potreban
no
vac
za
put
u
Jamaicu,gdjemu je
p o n u đ e n o
 
mjesto
na
ROBERT BURNS
plantaži
š e ć e r n e
 
trske, izdao
je
1786
prvu
zbirku pjesama:
Poems
Chiefly
in
the
Scottish
Dialect.
Sad
B.
preko
n o ć i
 
postaje
slavan
i
mjesto
u
Jamaicu,
krene
u
Edinburgh.
Doskora
je kupio
imanje
u
Ellislandu
i
zatim
uzeoza
ženu
Jean Armour.
B-a
jenadahnjivalo
više
žena,
osobitoAlison
Begbie(»Mary
Morison«
iz
njegovihpjesama)
i
Mary
Campbell,
koja
mu
je nadahnula poznatu
pjesmu
To
Mary
in Heaven.
Kad
mu
je
farma
u
Ellislandu
uskoro propala,
morao je prihvatiti
 
540
BURNS
-
BURRA
BURNUM,
Rimski lukovi
skromnomjestocarinika, što je bio njegov glavni
prihoddo
smrti.
V e ć
 
1787
B.
razvijaveliku
djelatnost
kao saku·
p l j a č ,
 
i z d a v a č
 
i
pjesnik škotskih
p u č k i h
 
popjevaka.
G.
1787-96
objelodanio
je oko
200
popjevaka, štovlastitih,
a
što
p r e r a đ e n i h .
 
M e đ u
 
njima
su
nekeod najboljih
i
najvažnijihnjegovih pjesama, kao što
su
Seots wha
hae, A Red,
Red
Rose
i
glasovita
Auld
Lang
Syne.
Oko
1790
nastala
je
i
p j e s n i č k a
 
pripovijest
o
vješticama
i
vilenjacima
Tam
o'Shanter.
Od
1792
s u r a đ u j e
 
na zbirci
»Scottish
Airs
with
Poetry«
GeorgeaThomsona.
Tu
su se
prvi
put
pojavilenjegove pjesme:
John
Anderson,
my
Jo'
(preveo
G.
Manoj
l o v i ć ) ,
 
Coming
thro'
the
Rye,Mary
Morison
i
mncgedruge,
koje
su
prešle
u
narodkao
p u č k e
 
popijevke.
Tu
su
objavljene
i
šaljive pjesme
u
škotskom
n a r j e č j u :
 
Address
to
theDei/,
To
a Louse
i
The
Auld
Farmer's
New
Year
Salutation
to
his Mare
Maggie,
gdje
dolazi do izražaja njegova
ljubavprema
životinjama.
B.
je
nekovrijemepokazivao
simpatijeprema
francuskoj revoluciji
i zbog
toga došao
u
sukob
s
vlastima, ali
je
kasnijepromijenio mišljenje
te
je
1794služio
kaodobrovoljac
u
jednoj
škotskoj
pukovniji; kad je
poslije
dvije
godine umro,
pokopan je
s
v o j n i č k i m
 
p o č a 
stima.
B.
je bio
g r a đ a n i n
 
svijeta,
i
njegova roditeljska koliba
kao da
je
bila
II
vezi
s dogac.1ajima
II
Evropi
i
Americi.
l
tako je knjižica stihova
mladoga
škotskog ratara
dobila
svjetsko
z n a č e n j e .
 
B.
je
pjevao
o
osje
ć a j i m a ,
 
koje je
sam
o s j e ć a o
 
i
zapažaokod svojih
s e l j a č k i h