Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề thi HSG Hà Tĩnh

Đề thi HSG Hà Tĩnh

Ratings: (0)|Views: 1,624 |Likes:
Published by Nghĩa Còi

More info:

Published by: Nghĩa Còi on Dec 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2012

pdf

text

original

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÀ TĨNHĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10NĂM HỌC 1997-1998MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút  Bài 1:
Giải phương trình:
2(x
2
+2)
= 5
1
2
+
 x
 Bài 2:
Cho x
[ ]
3;1
và y
[ ]
4;0
.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:A= (
x
3
)(
y
4
)(
y x
32
+
)
 Bài 3:
Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để đường cao AH, trung tuyến AM và phân giác CD của tamgiác ABC đồng quy là sinA = cosB.tanC
 Bài 4:
Xét tất cả các hàm số bậc hai f(x) = ax
2
+ bx + c cho a < b và f(x)
0
với mọi x. Tìm giá trị nhỏ nhấtcủa biểu thứcM =
abcba
++
 Bài 5:
Cho tứ giác ABCD và E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD. Tìm tập hợp các điểm M sao cho
MDMMBMA
+
.
 
21
=
EF
2
……………………Hết……………………Họ và tên thí sinh :……………………………………... Số báo danh: ………..
Ghi chú:
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÀ TĨNHĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10NĂM HỌC 1999 – 2000MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút 
Bài 1: Cho hàm số f(x)
2234
)2()4(42
aa xa xa x x
+++=
với a là tham số.a)Giải và biện luận phương trình f(x) = 0 b)m điều kiện của a để f(x)
0
với
x
.Bài 2: Cho tam giác ABC, Chứng minh bất đẳng thức:
 B A A B B A
sinsinsin1sinsinsin1sinsinsin1
+++++
 B A
sin1sin1sin1
++
Bài 3: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Hãy xác định các điểm M, N, P trên đườngtròn sao cho:
2222
6
 RMC MBMA
=++
222
 NC  NB NA
++
lớn nhất  PA
2
+ PB
2
+ PC 
2
nhỏ nhất 
Bài 4: Cho f(x), g(x), h(x) là các tam thức bậc hai. Chứng minh rằng phương trình f(g(h(x))) = 0 không thể cótập nghiệmlà:
{ }
8,7,6,5,4,3,2,1
.Bài 5: Hãy dựng điểm M thuộc miền của tam giác ABC cho trước sao cho M là trọng tâm của tam giác tạo bởi chân cácđường vuông góc hạ từ M xuống các cạnh của tam giác ABC.……………………Hết……………………Họ và tên thí sinh :……………………………………... Số báo danh: ………..
Ghi chú:
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÀ TĨNHĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10NĂM HỌC 2002 – 2003MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút 
Bài 1:a)Giải bất phương tnh:
3211
22
++++
x x x x x x
 b)Giải phương tnh:
23223
9936189
x x x x x
+=+
Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:a.
114
22
++++=
 x x x x y
 b.
1233
2422
++++=
 x xmx x y
,
với m
6
Bài 3: Cho tam giác ABC có trọng tâm G, biết rằng AB là tiếp tuyến của đường ngoại tiếp tam giác ACG.Đặt BC = a, CA = b,AB = c, độ dài các trung tuyến ứng với các cạnh a, b, c lầ lượt là m
a
, m
 b
, m
c
. Chứng minh rằng:a)
 A Bmm
ba
sinsin
=
 b)
¼ ¼
2sinsin3
CAGCBG
+
.Bài 4: Cho tứ giác lồi ABCD nội tiếp đường tròn (O; R), M là một diểm thay đổi trên đường tròn.Đặt S =MA
2
+ MB
2
+ MC
2
+ MD
2
a)Chứng minh rằng tứ giác ABCD là một hình chữ nhật khi và chỉ khi S là một hằng số (khi M thay dổitrên đường tròn). b)Khi ABCD không phải là hình chữ nhật hãy xác định vj trí của điểm M sao cho: S lớn nhất, nhỏ nhất.……………………Hết……………………Họ và tên thí sinh :……………………………………... Số báo danh: ………..
Ghi chú:
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tinhhl2011 liked this
gaara280396 liked this
nghia2106 liked this
nghia2106 liked this
Oanh Nguyễn liked this
nhat10a1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->