Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E-BulletinVaar08

E-BulletinVaar08

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by boaadmin

More info:

Published by: boaadmin on Apr 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
B O A b u l l e t i n Vår 2008
 
Leder 
Bulletin nr 1, 2008Denne Bulletinen inneholder innkalling til årsmøte 2008 og årsrapporten for 2007Når årsrapporter skal skrives er det også tid til å oppsummere, har vi oppnådd noen av de målene vi satte oss for 2007? Det ser oppløftende ut.Vi ville arbeide for atelier og kompetansesentersaken, det er en lengre prosess men vi har funnet gehør i Oslo Kommune og har fått økonomisk
støtte til å fortsette arbeidet med å utrede. Vi ville utvikle mulighetene i Galleri BOA, vi ser at galleriet stadig får ere søknader om utstillingsplass
og at renommeet til galleriet øker. I 2008 får vi en ansatt en dag i uken til den praktiske driften av galleriet. Vi ville revidere og oppgraderenettsiden, nå er vi snart på nettet med helt nytt design.Taket på 500 000.- for kunstnerisk utsmykkinger på skoler i Oslo er løftet. Og vi ville utvikle kontakten med samarbeidspartnere med tanke påformidling; Oslo Open vil fra 2008 ha kontor hos BOA.Oslo og Akershus er for oss kunstnere en region som henger sammen. For politikerne er det to atskilte fylker. BOA faller lett mellom stolene, vimå være enda tydeligere på hva vi yter og bidrar med som fagforening i begge fylkene. Vi utfordrer våre medlemmer i både Akershus og Oslo tilå melde fra om saker det er naturlig at BOA griper fatt i. Etter årsmøtet er det et medlemsmøte der alle kan få luftet sine tanker og ideer.Vi håper det kommer mange, en god dialog er første forutsetning for en god fagforening.Vårens medlemstreff;Lørdag 5.april kl.14 vil Kari Glomsaas fortelle om kunst og kunstneres kår i Tanzania.Lørdag 31.mai kl.14 vil Steffen Myklebust holde et kurs i det å lage blogg på nettet. Slike blogger kan brukes som “hjemmeside” for å presentereegen kunstnerisk aktivitet.Med bulletinen når vi ut til alle medlemmer, også de som ikke har e-postadresse. Vi henstiller til dere å gå inn på BOAs nettsider, under Infoligger alle nyhetsbrevene og annen viktig informasjon.
Eva E. Schjetlein går ut av styret og vil takke for seg. Vi andre vil takke Eva ES for en kjempeott innsats i styret. Med presisjon og nøyaktighet
har hun gått hele organisasjonen etter i sømmene for at alt skal være oppdatert og riktig. Hun har vært sterkt engasjert i BOAs nettsider og at vinå får ny design, foruten å ha vært ansvarlig for medlemskontakten.
Vel møtt på årsmøtet torsdag den 6. mars kl. 18.30. Det er medlemsmøte med varm suppe etterpå.
På vegne av styret i BOA
Elisabeth Medbøe
Styreleder i 2007
 
ÅRSMØTE BOA 2008
Torsdag 6. mars 2008 kl. 18.0 i Rådhusgt.19, Oslo.Medlemmer kan møte med inntil  skriftlige fullmakter.
Dagsorden:1. Valg av møteleder, en referent og to somunderskriver protokollen.2. Årsmelding fra styret/kunstnerisk råd, BOA3. Rapport fra styret/ kunstnerisk råd AKS4. Rapport fra kontrollutvalget5. Årsmelding fra RSU Akershus og RSU Oslo6. Rapport og regnskap fra oslo Bildende Kunstneres Husfond7. Årsregnskap 2007 BOA8. Saker fremmet for årsmøtet.9. Handlingsplan for BOA10. Budsjett 2008 BOA11. Valg2. Årsmelding 2007 fra styret / kunstnerisk råd i BOA
Styret i BOA har bestått av:Elisabeth T. Medbøe, styreleder ( valgt for 2006 - 2008)Eva Fagerli Sæthren, nestleder,( valgt for 2007- 2009Eva E. Schjetlein, medlemskontakt og sekretær ( valgt for 2006 – 2008)Mamta B. Herland, økonomi, ( valgt for 2006 - 2008)Gro Finne, galleriansvarlig ( valgt for 2007 – 2009)Else Kjersti Gürgens, varamedl. ( valgt for 2007- 2008)Styre i Akershus Kunstnersenter (AKS):Tonje Gjevjon styreleder (valgt for 2006 – 2008)Elin Drougge (Valgt for 2005-2007. Gjenvalgt for 2007-2009)Mamta B. Herland, varamedl. (Valgt for 2006-2008)Terje Lerberg, varamedl. (Valgt for 2007-2009)Kunstnerisk råd (AKS):Elin Drougge, (Valgt for 2005-2007. Gjenvalgt for 2007-2009)Hennie Ann Isdahl, (Valgt for 2006-2008)Guri Svindahl, varamedl. (Valgt for 2005-2007. Gjenvalgt for 2007-2009)Susanne Kathlen Mader, varamedl. (Valgt for 2007-2009)RSU Akershus:Torun Katarina Linge Valgt for 2005-2007. Gjenvalgt for 2007-2009Åse Liv Hauan, vara, (Valgt for 2007-2009)RSU Oslo: Karin M. Valum, Valgt for 2005-2007. Gjenvalgt for 2007-2008Guro Giske, varamedl. Oppnevnt 2007-2008AKS representantskap:Torun Katarina Linge, Valgt for 2006-2008Mona Grønstad, Valgt for 2006-2008Åse Liv Hauan, Valgt for 2007-2009Irene Rasmussen, Valgt for 2007-2009Morten Gran, (1. vara) Valgt for 2006-2008Mona K. Lalim, (2. vara)Valgt for 2007-2009Fondsstyret:Grete Marstein, (Valgt for 2006-2008)Ingela Adamson, Valgt for 2006-2008Line Fasteraune, Valgt for 2007-2009Kontrollutvalg:Thomas Knarvik, Valgt for 2006-2007. Gjenvalgt for 2007-2008Ragnhild Steig Svenningsen, Valgt for 2007-2008Valgkomite:Wendelmoed Van Der Veen, Valgt for 2007-2008Eva Jing Xiuxia, Oppnevnt 2006-2007. Valgt for 2007-2008Østlandsutstillingens styre Ove Bang Nørgaard, Valgt for 2006-2008Eva Fagerli Sæthren, Valgt for 2007-2009 (vara)Regnskapsfører:Kirsten Karlsen

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->