Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
269Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pengakap kanak-kanak

pengakap kanak-kanak

Ratings:

4.94

(33)
|Views: 21,226 |Likes:
Published by mazni bin othman
perihal pengakap
perihal pengakap

More info:

Published by: mazni bin othman on Apr 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
PENGAKAP KANAK-KANAK 
Pergerakan Pengakap Kanak-kanak merupakan salah satu badan beruniform(berpakaian seragam) yang giat bergerak di negara ini. Salah satu cabang dalampergerakan ini ialah Pengakap Kanak-kanak. Pengakap Kanak-kanak mengandungiahli-ahli yang berumur antara (8) lapan tahun hingga (12) dua belas tahun (murid-murid sekolah rendah)Pergerakan Pengakap Kanak-kanak menjadi salah satu gerakerja kumpulanyang memberi khidmat kepada sekolah dan masyarakat. Di bawah program KBSRPergerakan Pengakap Kanak-kanak telah dipilih sebagai salah satu gerakerjakokurikulum yang diwajibkan di semua sekolah rendah. Ini disebabkan ianya didapatiamat sesuai dijalankan oleh murid-murid pada peringkat ini.Pergerakan Pengakap Kanak-kanak merupakan satu cara didikan yangboleh dijalankan di dalam dan di luar sekolah. Aktiviti Pergerakan Pengakap Kanak-kanak mudah diikuti dan menarik minat murid-murid. Di samping itu, ia dapat pulamenyemaikan sifat-sifat kepemimpinan, bekerjasama, tolong-menolong dan sediaberkhidmat di kalangan mereka.
MATLAMAT PERGERAKAN PENGAKAP KANAK-KANAK 
Mengembangkan kebolehan mental, minat, bakat serta perkembangan rohanidan jasmani mereka;
 
Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang dipelajari di dalam bilikdarjah;
 
Menyediakan mereka dalam proses penyesuaian bermasyarakat dengan caramemberi pengalaman untuk berhubung, bergaul dan bekerjasama;
 
Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran muri-murid dalambidang-bidang tertentu;
 
Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif di kalangan merekaselaras dengan hasrat Rukunegara;
 
Melatih murid mengisi masa lapang dengan gerakerja yang berfaedah disamping dapat meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan diri mereka; dan
 
Menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dan memberi sumbangankepada sekolah dan masyarakat.
 
 
PERLEMBAGAAN
Fasal 1 :
Nama dan Alamat.
i. Persatuan ini adalah dikenali dengan nama
PERTUBUHAN PENGAKAP KANAK-KANAK (PKK)SEKOLAH ....................................
ii. Alamat yang didaftarkan bagi persatuan ini adalah
SEKOLAH ...........................
Fasal 2 :
Tujuan Persatuan
i. Untuk melatih dan menonjolkan bakat kepimpinan.ii. Untuk membantu program peningkatan kurikulum, motivasi dan mengurangkan masalah disiplinmurid.iii. Memberi peluang murid mengambil bahagian secara aktif melalui aktiviti yang disediakan.Fasal 3 :
Keahlian
i. Ahli persatuan ini adalah terdiri daripada murid-murid tahap 2 (tahun 4, 5 dan 6).ii. Pemilihan ahli dibuat berdasarkan minat dan bakat pelajar pada awal tahun.iii. Guru penasihat boleh mempengaruhi murid bagi tujuan menambah bilangan ahli persatuan.Fasal 4 :
Tanggungjawab dan Hak Ahli.
i. Setiap ahli bertanggungjawab untuk menghadiri mesyuarat dan mengambil bahagian dalamsemua aktiviti persatuan.ii. Setiap ahli juga berhak untuk bersuara, memilih dan dilantik memegang sebarang jawatan dalampersatuan.Fasal 5 :
Mesyuarat.
i. Satu mesyuarat agung perlu diadakan dalam perjumpaan pertama iaitu pada awal tahun untuk:- memilih ahli Jawatan Kuasa persatuan.- kewangan- ucapan penangguhan- cadangan-cadanganii. Ahli Jawatan Kuasa adalah terdiri daripada:a. Pengerusib. Setiausahac. Bendaharid. Enam orang AJK (mewakili murid tahun 4, 5 dan 6)iii. Mesyuarat AJK perlu diadakan dua kali setahun iaitu pada awal tahun dan pada akhir tahunberkenaan.iv. Mesyuarat kali pertama akan memberi tumpuan untuk merancang aktiviti tahunan persatuan.
 
v. Korum-korum bagi mesyuarat agung hendaklah sebanyak 2/3 daripada jumlah keseluruhan ahli.vi. Korum bagi mesyuarat AJK hendaklah sebanyak 2/3 daripada bilangan ahli-ahli jawatankuasa.Fasal 6 :
Tugas Pegawai Atau AJK Persatuan.
i. Pengerusi - menjadi pengerusi mesyuarat, bertanggungjawab untuk memastikan segalamesyuarat dan aktiviti dijalankan mengikut perlembagaan.ii. Setiausaha - menjalankan urusan persatuan mengikut perlembagaan, menyimpan minit dansurat, menulis laporan mingguan, menyimpan segala rekod dan menyediakanlaporan tahunan persatuan.iii. Bendahari - bertanggungjawab dalam hal kutipan kewangan persatuan, apabila ada kutipanberlaku beliau perlu menyerahkan wang dan senarai nama ahli terlibat kepada GuruPenasihat.Fasal 7 :
Punca Kewangan / Pendapatan.
i. Kewangan persatuan ini diperolehi melalui :a. wang SUWA (Kokurikulum).b. sumbangan PIBG.c. derma daripada ahli dan orang ramai.ii. Semua kutipan dan perbelanjaan wang untuk sebarang aktiviti persatuan perlu mendapatkelulusan pihak pentadbir sekolah dan rekod perbelanjaan mesti disediakan.Fasal 8 :
Pindaan Perlembagaan Persatuan.
i. Perlembagaan persatuan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusanmesyuarat agung.ii. Perubahan atau pindaan itu hanya berkuatkuasa setelah mendapat persetujuan Guru Besar.Fasal 9 :
Tafsiran.
i. Sekiranya timbul sesuatu yang tidak jelas mengenai tafsiran dalam perlembagaan ini, perkara ituhendaklah dirujukkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa. Keputusan Jawatankuasa mengenaiperkara itu adalah muktamad.Fasal 10 :
Pembubaran.
i. Persatuan ini tidak boleh dibubarkan kecuali dengan persetujuan Guru Besar atau Pentadbir Sekolah.

Activity (269)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mustakim260984 added this note
SAYA GUNAKAN SEBAGAI PANDUAN UNTUK PENGAKAP SEKOLAH SAYA YA CIKGU?
Nurisq Emma liked this
Noor Mardiana liked this
Azie Zainal liked this
fieqa liked this
Bly Bit liked this
Wein Lau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->