Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
92Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FIDIC Roşu Condiţiile Generale

FIDIC Roşu Condiţiile Generale

Ratings: (0)|Views: 9,369 |Likes:
Published by Jacob Garcia

More info:

Published by: Jacob Garcia on Dec 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
ANEXA nr. 1a la Ordinul nr. ………/………pentru aprobarea condiţiilor contractualegenerale si speciale la încheierea contractelorde lucrări
FIDIC 1999
Condiţii de Contract pentru
Construcţii
PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTIPROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR 
79
 
Condiţii Generale
1. Prevederi Generale
1.1.Definiţii
 În Condiţiile de Contract („aceste Condiţii”), care includ Condiţiile Speciale şiaceste Condii Generale, urtoarele cuvinte şi expresii vor aveasemnificaţiile de mai jos. Cuvintele care indică persoane sau părţi includsocietăţi sau alte entităţi legale, cu excepţia cazurilor în care contextul cerealtfel.
1.1.1Contractul
1.1.1.1
„Contract”
înseamAcordul Contractual, Scrisoarea deAcceptare, Scrisoarea de Ofer, Condiile de Contract,Specificaţiile, Planşele, Listele şi alte documente (dacă există) caresunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea deAcceptare.1.1.1.2
„Acord Contractual”
înseamacordul contractual (dacă există)la care se face referire în Sub-Clauza 1.6 [
 Acordul Contractual 
]1.1.1.3
„Scrisoare de Acceptare”
înseamscrisoarea de acceptareoficială a Scrisorii de Ofertă, semnată de către Beneficiar, inclusivorice memorandum anexat care cuprinde acordurile între Părţi,semnate de acestea. Dacă nu există o astfel de scrisoare deacceptare, expresia „Scrisoare de Acceptare” înseamnă AcordulContractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii deAcceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual.1.1.1.4
„Scrisoare de Ofertă”
înseamnă documentul intitulat scrisoare deofertă, care a fost completat de către Antreprenor şi include ofertapentru Lucrări, semnată şi adresată Beneficiarului.1.1.1.5
„Specificaţii”
 înseamnă documentul intitulat Specificaţii, aşa cumeste inclus în Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri aleSpecificaţiilor în conformitate cu prevederile Contractului. Un astfelde document explicitează caracteristicile Lucrărilor.1.1.1.6
„Planşe”
 înseamnă planşele aferente Lucrărilor, aşa cum suntincluse în Contract, precum şi orice alte planşe modificate sausuplimentare emise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) înconformitate cu prevederile Contractului.1.1.1.7
„Liste”
înseamdocumentul(ele) intitulat(e) liste, completate decătre Antreprenor şi transmise împreuna cu Scrisoarea de Ofertă,a cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente potinclude Liste de Cantităţi, date, tabele şi liste cu tarife şi/saupreţuri.1.1.1.8
„Ofertă”
înseamScrisoarea de Ofertă şi toate documenteleincluse în Contract, pe care Antreprenorul le-a depus împreună cuScrisoarea de Ofertă.1.1.1.9
„Anela Ofertă”
 înseamnă formularele completate, intitulateAnexa la Ofertă, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi facparte din aceasta.1.1.1.10
„Liste de Cantităţi”
şi
„Liste de Lucrări în Regie”
înseamnădocumentele numite astfel (dacă există), care sunt cuprinse în
80
 
Liste.
1.1.2Părţi şi Persoane
1.1.2.1
„Parte”
 înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul, după cum cerecontextul.1.1.2.2
„Beneficiar”
înseamnă persoana numită beneficiar în Anexa laOfertă şi succesorii legali ai acestei persoane.1.1.2.3
„Antreprenor”
 înseamnă persoana(ele) numită(e) antreprenor înScrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesoriilegali ai acestei persoane.1.1.2.4
„Inginer”
înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar săacţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care estenominalizată în Anexa la Ofertă, sau altă persoană desemnată dincând în când de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului,potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [
Înlocuirea Inginerului 
].1.1.2.5
„Reprezentantul Antreprenorului”
 înseamnă persoana numide către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în cândde tre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3[
Reprezentantul Antreprenorului 
], care acţioneaîn numeleAntreprenorului.1.1.2.6
„Personalul Beneficiarului”
înseamnă Inginerul, asistenţii la carese face referire în Sub-Clauza 3.2 [
Delegarea de către Inginer 
] şitot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Ingineruluisau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificatAntreprenorului, de către Beneficiar sau Inginer, ca Personal alBeneficiarului.1.1.2.7
„Personalul Antreprenorului
înseamReprezentantulAntreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îlfoloseşte pe Şantier, care poate include personalul, foa demuncă, alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturoSubantreprenorilor şi orice alt personal care asistă Antreprenorul laexecuţia Lucrărilor.1.1.2.8
„Subantreprenor”
 înseamnă orice persoană numită în ContractSubantreprenor, sau orice persoană desemnată ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.1.1.2.9
„CAD”
înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel înContract, sau altă persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [
Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor 
]sau Sub-Clauzei 20.3 [
Eşecul Numirii Comisiei de Adjudecare aDisputelor 
].1.1.2.10
„FIDIC”
 înseamnă Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, federaţia internaţională a inginerilor consultanţi.
1.1.3Date, Teste,
Perioade
şi Terminare
1.1.3.1
„Dată de Bază”
înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă deultima dată de depunere a Ofertei.1.1.3.2
„Dată de Începere a Lucrărilor”
înseamnă data notificată, potrivitprevederilor Sub-Clauzei 8.1 [
Începerea Lucrărilor 
].1.1.3.3
„Durată de Execie
înseamtimpul necesar finalirii
81

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Girba Andrei liked this
Georgiana Sava liked this
vastasig liked this
Sergiu Terec liked this
ana_mircioi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->