P. 1
marketingpolitic

marketingpolitic

Ratings:
(0)
|Views: 2,423|Likes:
Published by nicolaie67

More info:

Published by: nicolaie67 on Dec 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 1
Marketing politic
ş
i electoral
Autori:
Bogdan TeodorescuDorina Gu
ţ
uRadu Enache
Cuprins:
Cuvânt înainte
Capitolul 1. Propaganda
 
1.1. Defini
ţ
ii1.2. Scurt istoric al propagandei1.3. Propaganda
ş
i totalitarismul1.4. Regulile propagandei
Capitolul 2. Campaniile electorale din România. Prezentare cronologic
ă
 
2.1. De la totalitarism la democra
ţ
ie2.2. Decembrie 1989 – mai 19902.3. Mai 1990 – septembrie 19922.4. Septembrie 1992 – noiembrie 19962.5. Perioada 1996 – 20002.6. Perioada 2000 – 2004
 
Capitolul 3. Marketingul electoral
3.1. Introducere3.2. Resursele folosite într-o campanie electoral
ă
 3.3. Tipologia campaniilor electorale3.4. Mesajul electoral3.5. Imaginea public
ă
 
ş
i portretul media3.6. M
ă
surarea imaginii în contextul politic3.7. Dezbaterile electorale3.8. Echipa de campanie
 
 
 2
Capitolul 4. Marketingul institu
ţ
ional
4.1. De la marketingul electoral la marketingul institu
ţ
ional4.2. Institu
ţ
iile sociale4.3. Imaginea – o percep
ţ
ie social
ă
 4.4. Imaginea institu
ţ
ional
ă
 4.5. Încrederea în institu
ţ
ii
Capitolul 5. Schi
ţă
a imaginarului politic românesc
5.1. Cultura ca mediu al comunic
ă
rii5.2. Miturile fondatoare5.3. Personaje exemplare
 
 
 3
Capitolul 1
 
Propaganda
 
1.1. Defini
ţ
ii
Cuvântul „propagand
ă
“, a
ş
a cum a fost folosit în ultimele secole, provine din denumireaCongrega
ţ
iei pentru Propagarea Credin
ţ
ei (
Congregatio de Propaganda Fide
), o organiza
ţ
ie acardinalilor romano-catolici fondat
ă
în 1622. Confruntat
ă
cu trei provoc
ă
ri majore – existen
ţ
a unei presiuni islamice în sud-estul european, proasp
ă
t izbucnitul R 
ă
zboi de 30 de ani (1618-1648) ca expresiea sucesului Reformei protestante
ş
i, nu în ultimul rând, necesitatea misionariatului pe continentulamerican, descoperit de Columb cu 130 de ani în urm
ă
, dominat înc
ă
de religiile considerate p
ă
gâne – Biserica Romano-Catolic
ă
înfiin
ţ
eaz
ă
o institu
ţ
ie al c
ă
rei rol vizeaz
ă
tocmai coordonarea ac
ţ
iunilor învederea unei mai bune r 
ă
spândiri (propag
ă
ri) a dogmei catolice. Urcat în scaunul pontifical la 67 de ani,Alessandro Lodovisi – papa Grigore XV – emite la 22 iunie 1622 bula papal
ă
 
 Inscrutabili divinae
, careinstitu
ţ
ionalizeaz
ă
Congrega
ţ
ia. Organiza
ţ
ia a num
ă
rat, la început, 16 persoane – 13 cardinali, doiepiscopi
ş
i un secretar – 
ş
i a func
ţ
ionat din 1622 într-o cl
ă
dire aflat
ă
în Roma, în Piazza di Spagna, laintersec
ţ
ia dintre Via Due Macelli
ş
i Via di Propaganda.
1
 Propaganda a cunoscut o multitudine de defini
ţ
ii datorit
ă
, în primul rând, modului diferit de analiz
ă
afenomenului
ş
i de plasare în contextul general al comunic
ă
rii de mas
ă
. Jack Plano
ş
i Milton Greenbergconsider 
ă
propaganda ca fiind
comunicarea al c
ă
rei scop este s
ă
influen
ţ
eze gândirea, emo
ţ
iile
ş
iac
ţ
iunile unui grup prin selectarea
ş
i manipularea atent
ă
a informa
ţ
iilor“
2
.
 
Harold Lasswell o define
ş
te cafiind
 prezentarea deliberat
ă
în fa
ţ
a unei mase de oameni a unui punct de vedere subiectiv“
ş
i tot elafirm
ă
c
ă
propaganda este
tehnica de influen
ţ
are a ac
ţ
iunilor umane prin intermediul reprezent
ă
rilor“
3
.Michael Balfour crede c
ă
propaganda este „arta convingerii oamenilor s
ă
treac
ă
la concluzii f 
ă
ă
a maiexamina realitatea problemei“
4
. Anthony Pratkanis
ş
i Elliot Aronson definesc propaganda ca fiind
comunicarea unui punct de vedere, cu scopul de a determina subiectul c
ă
ruia i se adreseaz
ă
 comunicarea s
ă
accepte de bun
ă
voie acest punct de vedere ca
ş
i cum ar fi al lui însu
ş
i“
5
. Lindley Fraser identific
ă
propaganda ca fiind „inducerea comportamentului dorit unui grup folosind doar mijloacecomunica
ţ
ionale“
6
, în timp ce
 Enciclopedia Britanic
ă 
o consider 
ă
 
efortul sistematic de a manipulacredin
ţ
ele, atitudinile sau ac
ţ
iunile altor persoane prin intermediul diverselor simboluri“
7
. J. Schumpeter caracterizeaz
ă
propaganda drept „orice declara
ţ
ie provenit
ă
dintr-o surs
ă
care nu ne place“, iar GarthJowett
ş
i Victoria O’Donnell, ca fiind „planul minu
ţ
ios
ş
i predeterminat de a comunica ceva unui public pe baza manipul
ă
rii unor simboluri, în vederea îndeplinirii unui obiectiv“
8
.

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
VoicuGabi liked this
Ramona Elena liked this
Victo Ria liked this
Hiticas Abel liked this
Victo Ria liked this
Iulia Cristina Ardeleanu liked this
Nikoll Tugearu liked this
Alina Legcobit liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->