Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sample Long Test of Second Year - Araling Panlipunan - 2nd grading

Sample Long Test of Second Year - Araling Panlipunan - 2nd grading

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 7,032 |Likes:
Published by karendave

More info:

Published by: karendave on Dec 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

 
Pangalan: ____________________________Petsa: ________________Pangkat: _______________________Guro: ________________Test I. Tama o Mali.Iguhit ang masayang mukha
kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama, atmalungkot na mukha
naman kung hindi. _____ 1. Pinanniniwalaan ng mga Hindu ang Transmigrasyon at Reinkarnasyon. _____ 2. Ang Vedas ay nagmula sa mga Aryan. _____ 3. Ang nagsilbing pundasyon ng Buddhismo ay ang mga aral ni Buddha. _____ 4. Ayon sa relihiyong Buddhismo, kung susundin lamang ng tao ang mga aral niBuddha ay maiiwasan niya ang kalungkutan. _____ 5. Ang Karma ay pinaniniwalaan ng lahat ng nilalang. _____ 6. Ang Mahayana Buddhismo ang nauna at mas malapit sa orihinal. _____ 7. Ang Theravada Buddhismo ang lumaganap sa Hilagang Asya, Tobet, Tsina,Hapon Korea at Mongolia. _____ 8. Magkatulad ang dalawang paaralan o sekta ng Buddhismo. _____ 9. Ang mithiin ng Theravada Buddhismo ay pagtanggi ng tagapasligtas namakarating sa Nirvana. _____ 10. Ang nais ng Mahayana Buddhismo ay makasama ang mga mayayaman atmakarating sa Nirvana.Test 2.1.Saan matatagpuan ang kaharian nina Siddharta Gautama?a. Kipalvastub. Kapilvastuc. Kapilvastid. Kapilvistu2. Ano ang ibig sabihin ng Buddha?a. Ang Liwanagb. Ang Naliwanaganc. Ang Maliwanagd. Ang Nagliliwanag3. Ano ang pangalan ng puno kung saan naliwanagan si Gautama?a. Appla Treeb. Fig Treeb. Apricot Treed. Cherry Tree4. Ilang taon si Siddharta Gautama ng siya ay maging Buddha?a. 29b. 35c. 32d. 375. Saan isinilang si Siddharta Gautama?a. Lakambinib. Lambinic. Lumbinid. Lambeni6. Anoi ang relasyon nina Siddharta Gautama at Yasodhara?a. Mag-inab. Mag-amac. Magkapatidd. Magpinsan7. Alin sa mga sumusunod ang hindi tumatalakay sa wastong pnanalita ayon saw alonglandas ng relihiyong Buddhismo?a. Pagpigil sa pagsasabi ng ng hindi totoong pangyayarib. Pagsasabi tungkol sa karanasan o buhay ng iba.
 
c. Pagsasabi ng hindi malalaswang bagayd. Wala sa nabanggit8. Alin sa mga sumusunod ang tumatalakay sa wastong pagkilos ayon saw alonglandas ng relihiyong Buddhismo?a. Pagpigil na manakit ng ibab. Pagpigil sa pagkuha ng gamit ng ibac. Pagpigil sa paggawa ng kahalayand. Lahat ng nabanggit9. Sino ang nagtatag ng relihiyong Hinduismo?a. Aryanb. Brahmac. Buddhad. Dravidian10. Sino ang Diyos ng paglikha ng relihiyong Hinduismo?a. Shivab. Brahmac. Vishnud. Buddha11. Sino ang Diyos ng pagwasak ng relihiyong Hinduismo?a. Shivab. Brahmac. Vishnud. Buddha12. Sino ang Diyos ng tagapagtaguyod ng relihiyong Hinduismo?a. Shivab. Brahmac. Vishnud. Buddha13. Ano ang tawag sa aklat ng karunungan ng relihiyong Hinduismo?a. Vedasb. Upanishadc. Bramanasd. Arankaya14. Ano ang tawag sa tulang ukol sa seremonya at sakripisyo ng relihiyong Hinduismo?a. Vedasb. Upanishadc. Bramanasd. Arankaya15. Anong panitikan ng mga Hindu ang tumutukoy sa aral ng buhay sa dapat ituro ngama ng tahanan sa kanyang mga anak?a. Vedasb. Upanishadc. Bramanasd. Arankaya16. Anong aklat ng mga Hindu ang tunutukoy sa pagtuturo ukol saseremonya atsakripisyo?a. Vedasb. Upanishadc. Bramanasd. Arankaya17. Alin sa mga sumusunod ang hindi pinamanang mga Hindu?a. Aabic Numeralsb. Roman Numeralsc. Paraan ng pagooperad. wala sa nabanggit18. Alin sa mga sumusunodang hindi naaayon sa relihiyong Buddhismo?a. Pagtatrabahi sa pagawaan ng patalimb. Pagtatrabaho sa produksyon ng karnec. Pagbebenta bf nakalalasong bagay at inumind. Lahat ng nabanggit19. Ilang araw nagmuni-muni si SiddhartaGautama sa ilalim ng puno?a. 29b. 39c. 49d. 5920. Anong Piliosopiya ng mga Hindu ang tumutukoy sa pag-aaral sa wastongpangangatwiran?
 
a. Vaiseshikab. Mimansac. Sankhyad. Nyaya21. Anong pilosopiya ng mga Hindu ang nagbibigay paliwanag sa pinagmulan ngdaigdig?TEST III.Panuto: Ibigay ang lungsod-estado ng mga sumusunod.Phoenician1. ______________2. _______________ Assyrian3. ______________Babylonian4. ______________Sumerian5. ______________TEST IV. ____________________ 1. Ito ang mabuting kaasalan sa loob ng korte at palasyo. ____________________ 2. Siya ang kinikilalang Diyos ng katotohanan atkaliwanagan ng relihiyong Zoroasterismo. ____________________ 3. Siya ang kinikilalang Diyos ng kadiliman gn relihiyongZoroasterismo. ____________________ 4. Siya ay isang ispiritwal na guro ng mga Persian nanangaral ukol sa pagsamba sa iisang Diyos. ____________________ 5. Ang dalawang mahalagang ilog sa Mesopotamia ____________________ 6. ____________________ 7. Ang simula at hangganan ng Royal Road. ____________________ 8. ____________________ 9. Sila ang tinaguriang Babylonian II. ____________________ 10. Ito ang nagsilbing dausan ng gawaing panrelihiyon atmga sakripisyo ng mga Sumerian.TEST V.Ibigay ang antas ng lipunan sa unang sibilisasyon ng India mula sa pinakamataaspababa.1.____________________ 2.____________________ 3.____________________ 4.____________________ 5.____________________ TEST VI1.Ano ang katangian nng Mesopotamia kaya ditto nagsimula ang unangkabihasnan sa buong mundo? Ipaliwanag.

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
ShaVyn liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
CSilva liked this
roijen liked this
Alec Adonis Sheen Ugaban added this note
ano po ang reference nito? ((: reply asap.
Jan Zedrick Liu liked this
Warren Aviso liked this
T-Ara Aguilar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->