Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hung Tram Cam

Hung Tram Cam

Ratings:
(0)
|Views: 472|Likes:
Published by huekhong
Hưng trầm cảm là một loại bệnh tâm thần nặng thuộc về cảm
xúc (mood), cảm xúc thay đổi giữa hai thái cực, khi thì
buồn chán, lúc lại có tinh thần phấn chấn cao độ. Hai trạng
thái này xen kẽ với nhau, hưng cảm đến sau vài ba lần buồn chán,
ở khoảng giữa bệnh nhân tương đối ổn định và có thể sinh hoạt
bình thường. Khoảng này sẽ ngày càng ngắn đi nếu không được
chữa trị tốt.

Hưng trầm cảm là một loại bệnh tâm thần nặng thuộc về cảm
xúc (mood), cảm xúc thay đổi giữa hai thái cực, khi thì
buồn chán, lúc lại có tinh thần phấn chấn cao độ. Hai trạng
thái này xen kẽ với nhau, hưng cảm đến sau vài ba lần buồn chán,
ở khoảng giữa bệnh nhân tương đối ổn định và có thể sinh hoạt
bình thường. Khoảng này sẽ ngày càng ngắn đi nếu không được
chữa trị tốt.

More info:

Published by: huekhong on Dec 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
H
ư 
ng Tr
m C
mH
ư 
ng Tr
m C
m 
(Manic depression)
 Bác s
 ĩ 
Nguy
n Xuân C
m biên so
n
 
L
ờ 
i xin phép tr
ướ 
c
 
Advanced permission Request
Kính g
ở 
i Qúy Báo, T
 p chí, Tác gi
cùng nh
ng công trìnhnghiên c
u Vi
t Anh Pháp và Hoa ng
có bài
đượ 
c trích
đă
ng. Chúng tôi m
n phép trích
đă
ng ho
c d
ch nh
ng bài cógiá tr 
y t
ế
cao nh
m ph
c v
 
đồ
ng h
ươ 
ng Vi
t nam t
i VQAtrong chi
u h
ướ 
ng thông tin giáo d
c và qu
ng bá tin t
ckhông v
l
ợ 
i.We would like to ask in advance permission of Newspapers,magazines and researchers that have valuable articles or studies published in this booklet. Our aim is to serve theVietnamese Communities in the UK in terms of publicity,health education, and dissemination of information withoutmaking profits.
 
ư
ng tr 
m c
m là m
t lo
i b
nh tâm th
n n
ng thu
c v
c
mxúc (mood), c
m xúc thay
đổ
i gi
a hai thái c
c, khi thì bu
n chán, lúc l
i có tinh th
n ph
n ch
n cao
độ
. Hai tr 
ngthái này xen k 
v
ớ 
i nhau, h
ư
ng c
m
đế
n sau vài ba l
n bu
n chán,
ở 
kho
ng gi
a b
nh nhân t
ươ 
ng
đố
i
n
đị
nh và có th
sinh ho
t bình th
ườ 
ng. Kho
ng này s
ngày càng ng
n
đ
i n
ế
u không
đượ 
cch
a tr 
t
t.
Tri
u ch
ứ 
ng
Th
hi
n m
t cách rõ r 
t tùy theo tình tr 
ng c
m xúc :
H
ư
ng c
m
 
B
nh nhân c
m th
y sung s
ướ 
ng và ph
n khích m
nh m
, có nhi
un
ă
ng l
c nên làm vi
c không ng
ng ngh
,
ă
n ít ng
ít. H
nói r 
tnhanh và nói nhi
u,
đ
i t
 
đề
tài này sang
đề
tài khác thi
ế
u m
chl
c, b
gì nói n
y không kiêng dè n
nang ai c
. C
ch
hành
độ
ngth
ườ 
ng hay vi ph
m
đế
n l
thói xã h
i, nh
ư
t
n công h
ă
m d
a, xâm ph
m ti
ế
t h
nh ng
ườ 
i khác,
đ
ôi khi k 
qu
c nh
ư
 
ă
n m
c diêm dúa,múa may
ở 
ch
 
đ
ông ng
ườ 
i.V
phán xét thì thi
ế
u minh m
n, m
t s
ng
ườ 
i còn có hoang t
ưở 
ngv
 ĩ 
 
đạ
i nh
ư
cho mình là m
t nhân v
t quan tr 
ng, là thân nhân c
aHoàng gia Anh, s
khác l
i có ý ngh
 ĩ 
 
đượ 
c Tr 
ờ 
i phú cho m
tquy
n l
c, m
t tài n
ă
ng
đặ
c bi
t, ho
c
t giàu có. Vì th
ế
, h
laovào nh
ng
ế
ho
ch làm
ă
n m
c dù không có m
t chút kinhnghi
m nào c
, mua s
m hàng lo
t v
t d
ng
đắ
t ti
n và không c
nthi
ế
t, cho
đế
n khi c
n túi thì d
ở 
trò d
i trá l
ườ 
ng g
t.Sau m
t th
ờ 
i gian ph
ớ 
n ph
ở 
, hao phí n
ă
ng l
c và c
ti
n b
c n
a -n
ế
u có - gây phi
n hà cho gia
đ
ình và ng
ườ 
i khác, b
nh nhân r 
ơ 
ivào m
t tr 
ng thái hoàn toàn trái ng
ượ 
c h
n :
Tr 
m c
m
 
Tình tr 
ng này gây ra s
trì tr 
và thoái tri
n c
v
th
ch
t l
n tinhth
n cho h
:
H  
 1

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vương Xuân Trung liked this
Kiet Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->