Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
178Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul riscului

Managementul riscului

Ratings: (0)|Views: 6,618 |Likes:
Published by ramona_pal
note de curs
note de curs

More info:

Published by: ramona_pal on Dec 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

 
CUPRINS
 
 
1. Privire de ansamblu asupra riscului
În dimensiunea sa istoric
ă
, riscul este un concept tân
ă
ş
i în acela
ş
i timpunul din pu
ţ
inii termeni de afaceri cu origini directe în mediul comercial
ş
ifinanciar 
ş
i nu derivat din vocabularul militar, psihologic sau
ş
tiin
ţ
ific.În timp ce în anii ‘70 “riscul” era o no
ţ
iune asociat
ă
în special cu
ş
tiin
ţ
elenaturii
ş
i mai pu
ţ
in cu teoria financiar 
ă
 
ş
i a asigur 
ă
rilor, în ultimii ani, conceptulde risc a câ
ş
tigat importan
ţă
în rândul deciden
ţ
ilor din lumea afacerilor. În acestcontext, economi
ş
tii americani
 Harry M. Markovitz 
 
ş
i
 James Tobin
, laurea
ţ
i ai premiului Nobel, au jucat rolul de pionieri. Lucr 
ă
rile acestora s-au concentrat peconceptele de portofolii eficiente (portofoliul care asigur 
ă
cel mai mare profit pentru un nivel dat de risc sau, echivalent, cel mai mic nivel de risc pentru un profit a
ş
teptat).Oricum, pe m
ă
sur 
ă
ce metodele de evaluare
ş
tiin
ţ
ific
ă
a riscului au devenitmai sofisticate, societatea a acordat aten
ţ
ia cuvenit
ă
conflictelor cu privire laacceptarea riscului
ş
i tehnologiile de evaluare. Conceptul de risc a câ
ş
tigatconota
ţ
ii generale care i-au permis expandarea c
ă
tre domenii diverse înstructurile societ
ăţ
ii moderne.
 De ce a câ
 ş
tigat conceptul de risc o importan
 ţă 
atât de mare în societateamodern
ă 
? De ce se define
 ş
te societatea modern
ă 
ca o societate ” riscant 
ă 
?
 Sociologul german
 Nicklas Luhman
a adus o contribu
ţ
ie instrumental
ă
 substan
ţ
ial
ă
prin lansarea ideii c
ă
“riscul” reprezint
ă
o form
ă
general
ă
prin caresocietatea î
ş
i descrie viitorul. Potrivit lui Luhmann, riscul este un concept caretrebuie deosebit de pericol. În timp ce riscul indic
ă
o pierdere posibil
ă
viitoaredatorit
ă
deciziei unui alt agent, pericolul se rela
ţ
ioneaz
ă
cu posibilitatea unei pierderi cauzate de indecizie. Pe scurt, teza lui Luhmann sus
ţ
ine c
ă
viitorul estetotal dependent de deciziile prezente. Aceast
ă
abordare are implica
ţ
ii importante pentru analiza riscului.În acest context, riscul este o problem
ă
rela
ţ
ionat
ă
cu procesul de luare adeciziilor. Analiza este, deci, conectat
ă
cu problema general
ă
de luare a deciziilor în condi
ţ
ii de incertitudine. Riscurile nu exist
ă
obiectiv, ci sunt construite dec
ă
tre agen
ţ
ii care iau decizii, în timp ce p
ă
ţ
ile implicate în procesul de decizie, posibili neparticipan
ţ
i la proces dar 
ţ
inte ale efectelor acestuia, ar putea percepeacest fenomen ca pericol. Precum indic
ă
studiile psihologice ale percep
ţ
ieiriscului, aceast
ă
analiz
ă
are un impact semnificativ asupra atitudinii în fa
ţ
ahazardul poten
ţ
ial. Posibilitatea de a ajunge la un consens în ceea ce prive
ş
teriscul scade semnificativ. Volumul mai mare de informa
ţ
ie, transparen
ţ
a
ş
icomunicarea activ
ă
cu audien
ţ
a nu poate s
ă
rezolve, ci doar s
ă
reduc
ă
conflictele privitoare la risc, întrucât problema rezid
ă
în diferen
ţ
a de con
ţ
inut al fenomenuluiabordat de c
ă
tre emiten
ţ
ii de decizii
ş
i receptorii de decizii.Din perspectiva corpora
ţ
iei, este esen
ţ
ial
ă
notarea faptului c
ă
riscul nuface parte din know-how-ul organiza
ţ
ional, deoarece acestea nu descoper 
ă
 

Activity (178)

You've already reviewed this. Edit your review.
crisnaid liked this
Eremia Andreea liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Alina Munteanu liked this
sabyeu liked this
Ioana Ciorogariu liked this
Ioana Ciorogariu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->