Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ekonomija_poduzetnistvo _menadzment

Ekonomija_poduzetnistvo _menadzment

Ratings:
(0)
|Views: 897|Likes:
Published by teletovic

More info:

Published by: teletovic on Dec 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
EKONOMIJA, PODUZETNIŠTVO I MENADŽMENT
III razred
(2 časa sedmično – 70 časova godišnje)A.
CILJ nastave:
Razviti kod učenika shvatanje o potrebi usvajanja osnovnih pojmova i kategorija iz područja ekonomije, poduzetništva i menadžmenta koja će im omogućiti stvaranjefundementa za dalje obrazovanje i praktično djelovanje.B.
ZADACI nastave su:
Upoznati učenike sa temeljnim znanstvenim kategorijama iz područja ekonomije, poduzetništva i menadžmenta;
Razviti sposobnosti učenika za razumijenvanje uzajamnog dejstva ekonomskihkategorija i njihovog uticaja na svakodnevni život u organizacijama i privatnomživotu.
Podsticati učenike na prektično provjeravanje usvojenih teorijskih znanja kako bisami osjetili neposredne koristi te na takav način doprinijeli popularizacijeekonomije, poduzetništva i menadžmenta.
C.TEMATSKE CJELINE: ____________________________________________________________________ 
1.Definisanje, struktura i priroda ekonomije 8 časova2.Uvod u mikroekonomiju 8 časova3.Osnovni pojmovi o privredi 38 časova4.Poduzetništvo i poduzetnik 8 časova5.Uvod u menadžment 8 časova
 _________________________________________________________________________________________________________ 
D.SADRŽAJ TEMATSKIH CJELINA
1.
D
EFINISANJE
,
STRUKTURA
 
I
 
PRIRODA
 
EKONOMIJE
(8 časova)
Predmet ekonomije kao nauke
Definisanje ekonomije
Područje ekonomije
Makroekonomija i Mikroekonomija
Pozitivna i normativna ekonomija
Ekonomski modeli i ekonomske tehnike
REZULTATI UČENJA
Poslije obrade ove tematske cjeline, učenik treba da:
Može definisati područje izučavanja ekonomske nauke kao i samu ekonomskunauku.
 
Zna osnovne karakteristike ekonomske nauke i najvažnije ekonomskediscipline koje proizilaze iz podjele ekonomske nauke.
Može razlikovati područje proučavanja mikroekonomije i makroekonomije.
Razumije ulogu ekonomskih modela i njihov teorijski i praktični značaj zaizučavanje ekonomskih fenomena.
Može identifikovati najvažnije tehnike kojima se služe ekonomska nauka u proučavanju pojava iz područja ekonomije.2.
U
VOD
 
U
 
MIKROEKONOMIJU
(8 časa)
Ekonomski problemi
Ekonomski sistem
Evolucija ekonomskog sistema
Ciljevi ekonomskog sistema
Tok ekonomske aktivnosti
REZULTATI UČENJA
Poslije obrade ove tematske cjeline, učenik treba da:
Zna koji su to centralni ekonomski problemi kojima se bavi ekonomskanauka.
Razumije ulogu i značaj strukturnih elemenata ekonomskog sistema.
Može jasno identifikovati strateške i operativne ciljeve ekonomskog sistema.
Razumije proces ekonomskih aktivnosti, u smislu identifikacije pojedinih fatau tom procesu.3.
OSNOVNI
 
POJMOVI
 
U
 
PRIVREDI
(38 časova)
Osnovni pojmovi u privredi
Faze privređivanja
Preduzeće (pojam i vrste)
Reprodukcija (pojam, vrste i elementi reprodukcije)
Sredstva preduzeća (pojam, vrste i izvori sredstava)
Troškovi reprodukcije (pojam i kriteriji podjele troškova)
Rezultati reprodukcije
Ekonomski principi reprodukcije
IZRADA SEMINARSKOG RADA
REZULTATI UČENJA
Poslije obrade ove tematske cjeline, učenik treba da:
Može nabrojati najvažnije pojmove koje ekonomska teorija koristi uobjašnjavanju privrednih tokova.
Razumije značaj i ulogu preduzeća kao nosioca privređivanja i to: pojam ikarakteristike preduzeća, njegove zadatke i elemente kao i vrste preduzeća.
 
Zna faze proste i proširene reprodukcije kao i elemente reprodukcije.
Može jasno identificirati razliku između pojedinih vrsta sredstava preduzeća,kao što su: fizička sredstva, finansijska sredstva, ljudski potencijali.
Zna razlikovati utroške i troškove. Uoči razliku između fiksnih, relativnofiksnih i varijabilnih troškova, kao i razliku između pojedinačnih i ukupnihtroškova.
 Nabrojati rezultate reprodukcije i istaći njihove osnovne atribute.
Jasno razgraničiti osnovne principe reprodukcije
Može napisati seminarski rad te u njemu prepoznati glavne strukturnedijelove. Dati svoje viđenje o razmatranoj temi u seminarskom radu čijisadržaj treba biti zasnovan na izučavanju predhodnih tematskih cjelina. Temuza izradu seminarskog rada predlažu učenici a nastavnik odobrava. Pousvojenoj temi nastavnik daje konkretne upute za izradu rada i usmjeravaučenika ka zadatom cilju.4.
PREDUZETNIŠTVO I PREDUZETNIK (8 časova)
Pojam i definisanje poduzetništva
Pojam i definisanje poduzetnika
Teorije o poduzetništvu
Karakteristike savremenog okuženja i poduzetništva
Karakteristike okruženja i poduzetništva u BiH
REZULTATI UČENJA
Poslije obrade ove tematske cjeline, učenik treba da:
Zna uloge koje je preduzetnik igrao u ekonomskoj teoriji, te na osnovu togarazumije značaj poduzetništva za razvoj društva.
Može na bazi osobina uspješnih preduzetnika dati definiciju preduzetnika.
Može identifikovati osnovna teorisjka polazišta relevantnih teoretičara poduzetništva.
Razumije razliku između tradicionalnih i modernih teorija preduzetništva, tena tim osnovama usvoji definiciju preduzetništva sa svakodnevnu upotrebu
Jasno utvrditi osnovne karakteristike okruženja koje determiniraju razvoj preduzetništva u zemljama tržišne privrede i u tranzicijskim zemljama, kao štosu: globalizacija, internacionalizacija poslovanja, jedinstveno tržište, perfektnost ptoizvoda, kvalitet i sl.
 Nabrojati osnovne karakteristike okruženja koje determiniraju razvoj preduzetništva u Bosni i Hercegovini, kao što su: posljedice ratnog razaranja,rezultati privatizacije, veličina tržišta, makroekonomska politika i sl,5.
UVOD
 
U
 
MENADŽMENT
(8 časova)
Menadžment i okruženje
Razine menadžmenta preduzeća

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jasmin Fajić liked this
corovics liked this
corovics liked this
Nermin Hadžimešić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->