Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
BI

BI

Ratings: (0)|Views: 190|Likes:
Published by valym

More info:

Published by: valym on Dec 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2015

 
AIPBCAKBI 
ůď
— ÉI ))) OR\AIB\\
AIPBCCAKBILB
@r`) Umcbipai D
ČwČrbmi
 
Imprm )))
aipbcakbiŬba 
AipbcakbiŬm
moacapmpbm `b m
kïi`a
mo|prmlp# m ea
 éi
|pmrb `b m nrkmiawm uncdb `b
aienrdaaŞa
mvna `b m
rmŬanim
)
)))
aipbcakbiŬm
b|pb 
linŞpaiŬm Şa 
dn`c 
éi
lmrb *vrb!
|adŬad
cdbm `ai grc in|pr 
vrbc`ac `blawaacnr 
Şa mlŬaiacnr 
vncapalabiacnr X)))
 T— 
R)\) Lbiprmc Aipbccakbilb Mkbilq
’AipbcakbiŬm—
vrb|vib
linmŞpbrbmaienrdmŬaacnr 
7
 “
`b|vrb
lndvbpaŬab
*bz) vrneapmoacapmpbm |m ubiapc mlb|pnrm!
 “
`b|vrb lcabip
*édoiČpČŬarbm
|brualaacnr!
 “
`b|vrb
vamŬČ*vnpbiŬamcc
lcabip!
 
Lb b|pb OA>
 “
AipbcakbiŬČ éi memlbra . blnindalČ
 “
\vrmubkjbrb |prmpbkalČ
 “
AipbcakbiŬČ lndvbpapauČ . lnilrbiŬamcČ
–OA éi|bmdiČ
encn|arbm umcnracnr `b pav `mpb vbipr m lrbm `blawaa dma oib) B|pb unrom `b|vrb mllb|#
mimcawČ Şa 
`b|lnvbrarbm `b ina 
nvnrpiapČŬa— 
)
AOD
OA
prmi|enrdČ
`mpbcb
 éiaienrdmŬaa#aienrdmŬaacbéi
`blawaa
Şa
`blawaacb
 éimlŬaib
)

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
partyano liked this
anil20009 liked this
Mathematics22 liked this
adelyna23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->