Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skim Kerja Tahun 8 2010[1]

Skim Kerja Tahun 8 2010[1]

Ratings: (0)|Views: 454|Likes:
Published by Mohd Syawal

More info:

Published by: Mohd Syawal on Dec 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2010

pdf

text

original

 
BULAN /MINGGUTAJUK /ISI PELAJARANKECEKAPAN /KEMAHIRANHURAIANPEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITICATATANMUST DOSHOULD DOCOULD DO
1
4/1/109/1/10
A. Lisan :
FaktaSukan
(MS 44 – 45 ) _____________________  
RUJUKAN
:
MB BM 2
FokusKemahiran:
Mendengar Bertutur 
KemahiranSampingan :
Menulis
Mengenali jenis sukanyang terdapat di NegaraBrunei Darussalam.
Menyatakan aspek jenissukan seperti jumlahpemain, tempatpermainan, waktu danaspek kewangan.
Membina ayat tanyauntuk mengetahuimaklumat tentang sukan.
Kerja projek: membuatbuku skrap yang bertajuk“Sukan Saya minati”
Aktiviti berkumpulan:meneliti gambar sukan(ms 44).
Menceritakan kepadarakan tentang sukanyang dipilih.
Mencatat isi-isipenting yangdibincangkan olehkumpulan ’should do’ dan’could do’
Wakil kumpulanmenceritakan tentangsukan yang digemari.
Aktiviti berkumpulan:meneliti gambar sukan(ms 44).
Memilih satu ataudua sukan untukdibincangkan
Menghuraikan carasukan tersebutdimainkan.
Wakil dari kumpulanmembentangkan isiyang dibincangkan.
Aktiviti berkumpulan:meneliti gambar sukan(ms 44).
Menghuraikan carasukan-sukan tersebutdimainkan.
Wakil dari kumpulanmembentangkan isi yangdibincangkan.B. Pemahaman:Teks:
Fakta‘Taklimat Mengenai SkimPenggalak KecemerlanganSukan’
(ms 46 – 47) ______________________  _ 
RUJUKAN:
BM MB 2
Keratan akhbar 
Rakaman (jika ada)
FokusKemahiran:
Mendengar Bertutur 
KemahiranSampingan :
Menulis
Memahami isi-isi ataumaklumat dalam teks.
Menyusun isi-isimengikut ururtan.
Menakul isi tersurat dantersirat yang terkandungdalam teks.
Membaca kuat bahanfakta dengan sebutan,intonasi dan gayapembacaan yang baik.
Membaca senyapuntuk memahami isi /idea yang terdapat dalampetikan.
Mencari maksudpekataan-perkataansukar (merujuk kamus)
Aktiviti bertulis:membuat latihankefahaman.
Membaca kuat bahanfakta dengan sebutan,intonasi dan gayapembacaan yang baik.
Aktiviti kumpulan:membuat rumusan isi-isipenting.
Membentangkan hasilaktiviti.
Aktiviti bertulis:membuat latihankefahaman
Membaca kuat bahanfakta dengan sebutan,intonasi dan gayapembacaan yang baik.
Aktiviti bertulis:Membina ayatmenggunakan perkataandari teksMenjawab soalanpemahamanmenggunakan ayat yanggramatis.
 
kkkkkkkkkkikim
 
BULAN /MINGGUTAJUK /ISI PELAJARANKECEKAPAN /KEMAHIRANHURAIANPEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITICATATANMUST DOSHOULD DOCOULD DO
2
11/1/1016/1/10
A.
Tatabahasa :
Pola Ayat Dasar 
i. Pola ayat dasar:
Frasa nama+ Frasa nama
Frasa nama+ Frasa kerja
Frasa nama+ Frasaadjektif 
Frasa nama+ Frasasendinama ______________________ 
RUJUKAN:
BM MB 1 NBD
FokusKemahiran:
PengetahuanBahasa
KemahiranSampingan :
Mendengar Bertutur Menulis
Mengenal pasti binaanayat.
Membezakan pola-polaayat dasar.
Membina ayat mudahmengikut pola ayat dasar. 
Memisahkan binaanayat (subjek & predikat)yang terdapat dalamteks.
Menentukkan binaanayat berdasarkan pola.
Mengenal pastikesalahan dalam binaanayat.
Melengkapkan binaanayat.
Melengkapkan binaanayat (bahagian subjekatau predikat)
Melengkapkan binaanayat berdasarkan 4 polaayat dasar.
Mengenal pasti danmembetulkan kesalahandalam binaan ayat.
Mengketegorikanpola-pola ayat dasar.
Menganalisa binaanayat subjek dan predikat.
Membina ayat yangterdiri daripada subjek danpredikat.
Mengkategorikan pola-pola ayat dasar.
Membina ayat daripada4 pola ayat dasar.
 
BM TB PMR (Malaysia)
TATABAHASA(CD – Multimedia) MalaysiaB. Penulisan:
karangan Jenis Fakta
‘Kegunaan gula kepadamanusia’ 
 _____________________ RUJUKAN:
-
Gambar.
keratan akhbar.
Bantuan Studi LengkapPMR Ceria Bahasa Malaysia
FokusKemahiran:
Menulis
KemahiranSampingan :
Mendengar Bertutur 
Menyatakan maklumatpenting tentang gula dankegunaannya.
Membina ayat tanyayang berkaitan untukmendapatkan maklumattopik berkenaan;
o
Asal gula
o
Nama lain bagi gula
o
Sedikit prosespembuatan gula
o
Kegunaan gula kebaikan dankeburukannya.
Menulis karangan -( 180 patah perkataan).
Membaca teks secarasenyap (bahan cetakboleh diperolehi daripadaakhbar, majalah dll)
Aktiviti berkumpulan:mengenal pasti danmencatat isi-isi pentingdari bahan cetak
Menambah isi-isipenting pada rangkakarangan yangdisediakan oleh guru.
Aktiviti bertulis.
Aktiviti berkumpulan:mengenal pasti isi-isipenting yang berkaitandengan tajuk daripadabahan-bahan cetak.
Mencatat isi-isipenting daripada bahan-bahan cetak.
Menyusun isi-isi yangdiperolehi kepada 3bahagian; pendahuluan,isi dan penutup.
Aktiviti bertulis.
Aktiviti berkumpulan:perbincangan mengenaitajuk karangan.
Mencatat isi-isi pentingyang berkaitan dengantajuk.
Pembentangan pelajar secara berpasangan.
Aktiviti bertulis
BULAN /MINGGUTAJUK /ISI PELAJARANKECEKAPAN /KEMAHIRANHURAIANPEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITICATATANMUST DOSHOULD DOCOULD DO
3
18/1/1023/1/10
A. Tatabahasa :
Binaan Ayat
i.Subjek dan Predikat ______________________ 
RUJUKAN:
BM MB 2 NBD
BM TB PMR (Malaysia)
TATABAHASA(CD – Multimedia) Malaysia
FokusKemahiran:
PengetahuanBahasa
KemahiranSampingan :
Mendengar Bertutur Menulis
Mengenali frasa/ katayang membina ayat.
Memisahkan bahagiansubjek dan predikat.
Menulis ayat yanglengkap.
Aktiviti berkumpulan:membaca petikanpendek.
Meneliti ayat yangdibaca.
Membezakan subjekdan predikat
Aktiviti bertulis:Menyusun ayat
Aktiviti berkumpulan:membaca petikan/rencana pendek
Memisahkanbahagian subjek danpredikat berdasarkanayat yang diberikanmelalui teks
aktiviti bertulis :Membina ayat denganlengkap.
Aktiviti berkumpulan:Meneliti susunan ayatyang trdapat dalampetikan yang diberikan.Mengenalpasti subjek danpredikat ayat
Membina ayat denganlengkap
Fokus
Mengenal pasti idea
Aktiviti berkumpulan:
Aktiviti berkumpulan:
Aktivti berkumpulan:

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Adilah حردي liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->