Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
8Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A=Jocul Vietii A5

A=Jocul Vietii A5

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 853|Likes:
Published by Mihail
prezentarea cartii "JOCUL VIETII", carte cu explicatii clare pt rezolvarea tuturor problemelor
prezentarea cartii "JOCUL VIETII", carte cu explicatii clare pt rezolvarea tuturor problemelor

More info:

categoriesTypes, Brochures
Published by: Mihail on Dec 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/19/2012

pdf

text

original

 
Jocul Vie]ii 
 “ 
Bun`voin]a 
produce o aur` de protec]ie \n jurul celui care o cultiv`.
Iubirea [i bun`voin]a 
\i distrug pe du[manii care sunt \n noi \n[ine [i, prin urmare, nu mai avem du[mani \n exterior!” 
 “Pentru reu[it` \n afacer
trebuie s` \nl`turi orice team` [i s` crezi c` Dumnezeu 
(din tine, Supracon[tientul, Hristul l`untric) 
\]i protejeazinteresele 
.” 
 “Nu v` l`sa]i impresiona]i de r`u, ci 
\nvinge]i r`ul  prin Bine 
. |n realitate nu exist` r`u, prin urmare nu este motiv s`-i rezi[ti. R`ul iese din imagina]ia omului, adic`din credin]a \n dou` puteri: Binele [i r`ul. R`ul este o lege   fals`, pe care omul a elaborat-o din cauza adormirii sufletului (subcon[tientului) s`u, ceea ce \nseamn` c` omul a fost hipnotizat de credin]a \n p`cat, boal`, moarte – deci de g\ndirea carnal`, astfel c` via]a [i corpul s`u au luat   forma iluziilor sale.
Dac` nu v` dirija]i singur
(sufletul) 
subcon[tientul 
 ,
atunci altcineva o va face 
pentru voi.” 
 
“Trebuie s` afirma]i mereu:
<<
Orice om este o verig` de aur \n lan]ul Binelui meu!
>>
,c`ci orice om este o manifestare a lui Dumnezeu,a[tept\nd ocazia de a servi planul divin privindvia]a ta.”
Binecuv\nta]i pe du[manul vostru [i \i ve]i lua s`ge]ile.
Ele se vor transforma \nbinecuv\nt`ri.”
“Sunt condus prin Har [i nu prin lege!”
“Niciodat` nu ve]i face o demonstra]iepecuniar` at\ta timp c\t v` ve]i pl\nge (cer[indmil`) [i ve]i tr`i doar \n trecut! Trecutul [iviitorul \]i fur` timpul. Mai bine
s` binecuv\ntezi trecutul [i s`-l ui]i 
,
s` binecuv\ntezi viitorul cucertitudinea c`-]i va aduce bucurii f`r` de sf\r[it
,
[i s` tr`ie[ti din plin prezentul.
Tr`i]i din plinmomentul prezent [i preg`ti]i-v` s` oferi]icadouri!
Preg`ti]i-v` s` primi]i bani [i ei vor sosi!
Dar
trebuie s` da]i dovad` de curaj [i credin]` \n Dumnezeu
, deoarece ra]iunea v` va sf`tui
<<
P`streaz`-]i banii! Nu po]i s` [tii c\nd vei primi al]ii! 
>>
.
Alege ast`zi 
,
acum 
,
pe cine vrei s` sluje[ti: teama sau credin]a!
”.
“Este necesar
s` \ncepi ziua cu cuvinteadev`rate. De cum v` trezi]i, face]i o afirma]ieoptimist` 
, de exemplu:
<<
Fac`-se voia Ta,Doamne! Azi este o zi plin` de realiz`ri pentrumine! Mul]umesc pentru aceast` zi perfect`!Miracolele se succed [i nu se mai opresc!
>>
.
F`ce]i-v` din aceasta o obi[nuin]` [i ve]i vedeaminunile ap`r\nd \n via]a voastr`.
Afirma]iilespuse \n versuri p`trund mai u[or \nsubcon[tient. |n scurt timp,
afirma]iile setransform` \n manifestare
. Fiecare afirma]ietrebuie s` fie alc`tuit` cu grij` [i trebuie s`exprime tot ceea ce este necesar.”
Omul nu trebuie s` cear` niciodat` altcevadec\t ceea ce-i apar]ine prin drept divin!
Abunden]a este dreptul divin al omului.
El are dreptul la mare abunden]`.
Hambarele saletrebuie s` fie pline [i chiar s`-i prisoseasc`!Aceasta este ideea lui Dumnezeu pentru om, [ic\nd acesta va \ndep`rta barierele s`r`ciei (pe
 
care el \nsu[i [i le-a format \n con[tiin]`), V\rstade Aur va str`luci pentru el, [i fiecare dintredorin]ele sale va fi \ndeplinit`.”
URMA}I CALEA IUBIRII {I TOATELUCRURILE V< VOR FI DATE CU SURPLUS
,
C<CI DUMNEZEU ESTE IUBIRE
,
{IDUMNEZEU ESTE BOG<-}IA NOASTR<!
DAC< URMA}I CALEA EGOISMULUI,ABUNDEN}A VA DIS-PARE, C<CI ASTFELV< SEPARA}I DE EA.”
“Mul]i ignor` c`
A DA \nseamn` a face un plasament la Marea Banc` Spiritual
, iar
atezauriza
(a economisi \n exces)
duce inevitabil la pierderi 
.
CEL CARE D<
(bani sau cadouri)
F<R< CONSTR|NGERE, VA DEVENI MAIBOGAT
, iar cel care econo-mise[te prea mult,va s`r`ci.”
 
Legea Spiritual` sus]ine \ntotdeauna pecel care cheltuie[te f`r` team`, dar cu\n]elepciune.
Iubirea este \mplinirea Legii.
Nimic nu este imposibil!
 
Abunden]aDivin` r`spunde la toate cererile.
 
Cere]i [i ve]i primi!
Omul trebuie s` fac` primul pas. Apropie-te de Dumnezeu [i El va fi aproape de tine.”
Iat` cum se face o demonstra]ie, un miracol 
:
pronun]a]i cuv\ntul, apoi cere]i astfel 
<<
Spirit Infinit, arat`-mi ce trebuie s` fac! 
>>
.Nu trebuie s` mai face]i altceva p\n` c\nd nuave]i o direc]ie precis`.
R`spunsul va veni prin intui]ie, printr-o fraz` citit` deschiz\nd o cartesau prin p`rerea cuiva
.
De exemplu, dac` dori]i o mare sum` de bani, pronun]a]i acestecuvinte:
<<
Spirit Infinit, deschide calea spreimediata mea abunden]`, pentru ca tot ce-mi apar]ine prin drept divin s`-mi parvin` din plin!
>>
.
 
Apoi ad`uga]i:
<<
D`-mi, te rog, o indica]ieprecis`, arat`-mi ce trebuie s` fac!
>>
”.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Burcan Adrian liked this
ariana liked this
RO-AM-BD liked this
tarfadingherla liked this
tarfadingherla liked this
pisicaravasita liked this
crestin ion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->