Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Liturgica 2, Ianuarie 2010, an 4, sem I // Mistagogia in Greaca si Romana

Liturgica 2, Ianuarie 2010, an 4, sem I // Mistagogia in Greaca si Romana

Ratings: (0)|Views: 241 |Likes:
Published by pastorala2006
Liturgica 2, Ianuarie 2010, an 4, sem I
Liturgica 2, Ianuarie 2010, an 4, sem I

More info:

Published by: pastorala2006 on Dec 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
TOU AGIOU MACIMOU MUSTAGWGIAperiìtou=ti¿nwn su/mbola ta\ kata\ th\n a(gi¿an ¹Ekklhsi¿an e)piì th=j suna/cewj telou/mena kaqesth/kv
MISTAGOGIA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORULDespre ale căror lucruri sunt simboluri cele săvârşite/celebrate însfânta biserică la dumnezeiasca adunare/sinaxăDomnului Teoharist Maxim smeritul monah
 
2 3
 
658C660A
  

                     
 658C660A
658C660A
MISTAGOGIA SFÂNTULUI MAXIM M
RTURISITORULDespre ale c
ror lucruri sunt simboluri cele s
vâr
ite/celebrate însfânta biseric
la dumnezeiasca adunare/sinax
 Domnului Teoharist Maxim smeritul monah
PROLOG
Mi-ai ar
tat limpede, tu însu
i, mai cinstit pentru mine decât to
i, prinexperien
a îns

i, cum în
eleptul se face
i mai în
elept folosind orice prilej, iardreptul cunoscând va ad
uga primire [de cunoa
tere], potrivit dumnezeiesculuiproverb [Pilde 9, 9], înv

ând cu fapta ceea ce dumnezeiescul cuvânt sugereaz
  în chip în
elept. C
ci auzindu-m
o dat
povestind în treac
t, pe scurt, precumera cu putin

, cele contemplate frumos
i tainic
i, pe cât era cu putin

, foarte înv

tore
te de un alt mare b
trân, cu adev
rat în
elept în cele dumnezeie
ti,despre sfânta biseric
 
i sfânta adunare [Liturghie] s
vâr
it
în ea,mi-ai cerut st
ruitor s
-
i fac în scris relatarea acestora, vrând s
ai cuvântulscris ca pe un leac al uit
rii
i un ajutor al amintirii, zicând c
pe aceasta[amintirea] în mod natural timpul o subjug
 
i pe nesim
ite o jefuie
te prinuitare de lucrurile bune depuse în ea, putând
terge cu totul întip
ririle
iimaginile;
i de aceea ea are negre
it nevoie de un mod de înnoire pe baza c
ruia putereacuvântului, crescând în toate, poate p
stra în chip natural amintirea neatins
 
inemic
orat
.C
este mai în
elept a c
uta men
inerea nesurpat
a celor auzite decât simplalor auzire o
tie foarte bine tot cel care se îngrije
te
i pu
in de noble
eacuget
rii
i nu e str
in cu totul de familiaritatea discursului.658C660A
 
4 5
 
660B660C660D
                          
 660B660C660D
660B660C660D
 Adresare f 
 
cut 
 
unei comunit 
 
i. Motivele expunerii orale
Iar eu, la început, am ezitat (c
ci adev
rul va fi spus) refuzândpropunerea [acestui subiect]. Nu fiindc
nu voiam, iubi
ilor, s
v
dau, în oricefel, atât cât e cu putin

, ceea ce dori
i, ci ca unul care nici nu m-am împ
rt

itde harul care îi ridic
pe cei vrednici la aceasta, nici nu am experien
a puterii
ipractica vorbirii, fiind crescut în simplitate
i fiind cu des
vâr
ire neini
iat îndiscursuri me
te
ugite, care-
i au harul în singur
rostirea lor,de care cei mul
i se bucur
, mai ales, m
rginindu-
i pl
cerea la auzul lor, chiardac
adeseori ele n-au nimic pre
ios în profunzimea lor.
i, pentru ca s
spun mai la propriu
i mai adev
rat, pentru c
m
temeam s
 nu insult prin s
r
cia cuvântului meu înalta gr
ire
i în
elegere a acelui fericitb
rbat cu privire la cele dumnezeie
ti.Cedând îns
, mai apoi, for
ei [violen
ei] iubirii, care e mai tare decâttoate, am primit de bun
-voie porunca, preferând mai degrab
prin ascultare s
 fiu luat în râs din pricina îndr
znelii
i lipsei de educa
ie de c
tre cei cerepro
eaz
aceasta, decât s
fiu socotit de voi c
prin amânarea mea nu vreaus
v
încurajez spre tot binele; deci aruncând grija pentru felul cum voi vorbila Dumnezeu [Ps 54, 23, I Ptr 5, 7], Singurul Care face minuni [Ps 135, 4]
i înva

pe om cuno
tin

[Ps 93, 10]
i limpede face limba gângavilor [Is 35, 6,În
Sol 10, 21], celor afla
i la strâmtoare le deschide o cale [În
Sol 11, 5. 17],Care ridic
de pe p
mânt pe cel s
rac
i înal

pe cel lipsit din gunoi [Ps 112, 7
i 2 Rg 2, 8], adic
ridic
din cugetul trupesc [Rm 8, 7]
i din mocirla urâtmirositoare a patimilor pe cel s
rac cu duhul [Mt 5, 1] sau pe cel s
rac der
utate
i lipsit de deprinderea ei; sau, dimpotriv
, pe cel
inut înc
de legeatrupului
i de patimi,
i de aceea, s
rac de virtute
i cunoa
tere
i lipsit de har.660B660C660D

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mlbeliever liked this
hi1981 liked this
pastorala2006 liked this
Preot Casian liked this
stefaneduard liked this
dlbostan5154 liked this
emilmanea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->