Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
jbjd

jbjd

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 65,939|Likes:
Published by jbjd

More info:

Published by: jbjd on Dec 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

 
LKLOXNID[L og EOLVCNJIT og KCKETJOI GXN[D nanjiut TBK BOIOXNHCKINIEZ VKCOUJ# NETJIA ji n IOI,AOWKXILKITNC XOCK nu EBNJX# 8662 DIE
UKXWJEKU EOXVOXNTJOI "–DIE“*
EOIWKITJOI= nid NCJEK TXNWJUAKXLOID# UKEXKTNXZ# DIE= nid XK^[KUT gox JIWKUTJANTJOI hz WJXAJIJNNTTOXIKZ AKIKXNCTo0
Mkiiktb T) E{eejikccj# JJ#
 
Nttoxikz Akikxnc og Wjxajijn
WJN GNR0
264)127)>::>
 Gxol0U{h`ket0
 
Eolvcnjit og Kcketjoi Gxn{d nanjiut Tbk Boioxnhck Iniez Vkcouj#Netjia ji n Ioi,Aowkxilkitnc Xock nu Ebnjx# 8662 DIE UkxwjekuEoxv
oxntjoi "–DIE“*
Eoiwkitjoi= nid Ncjek Txnwju Akxloid#Ukexktnxz# DIE= nid Xk~{kut gox Jiwkutjantjoi hz NttoxikzAkikxnc og Wjxajijn
 
Dntk0
@ni{nxz 82# 86>6
Eovjku0
Tbk Boioxnhck Iniez Vkcouj# Uvknmkx og tbk [)U) Bo{uk ogXkvxkukitntjwkuNcjek Txnwju Akxloid# DIEIniez Xodxja{ku# Ukexktnxz# Wjxajijn Utntk Honxd og Kcketjoiu
V[XVOUK OG EOITNET
Tbju ju n goxlnc eolvcnjit og kcketjoi gxn{d nanjiut Tbk Boioxnhck Iniez Vkcouj#Uvknmkx og tbk [)U) Bo{uk og Xkvxkukitntjwku netjia ji tbk ioi,aowkxilkitnc xock ogEbnjx# 8662 DIE Eoiwkitjoi= nid Ncjek Txnwju Akxloid# Ukexktnxz# DIE= nid xk~{kutgox jiwkutjantjoi hz tbk Oggjek og Nttoxikz Akikxnc og Wjxajijn)Uvkejgjenccz# {idkx Wjxajijn cnq# ji oxdkx to bnwk utntk kcketjoi oggjejncu vxjit tbk inlk ogniz enidjdntk oi o{x vxjlnxz ox akikxnc kcketjoi hnccotu# u/bk l{ut hk ~{ncjgjkd gox tbk `oh) [idkx Nxtjeck JJ# Uketjoi ># og tbk [)U) Eoiutjt{tjoi# tbk Vxkujdkit og tbk [ijtkd
Utntku "–VOT[U“* l{ut hk n Int{xnc Hoxi Ejtjpki "–IHE“*)
To akt Hnxnem Ohnln
‟u
inlk oi tbk akikxnc kcketjoi hnccot# Lu) Vkcouj goxlnccz u{hljttkd to tbk Wjxajijn Honxdog Kcketjoiu tbk Oggjejnc DIE Ekxtjgjentk og Ioljintjoi ujaikd hz bkx nid Lu) Akxloiduqknxjia Lx) Ohnln
qnu –d{cz ioljintkd“ nu tbk enidjdntk
gox VOT[U gox tbkDkloexntje Vnxtz nid bnd lkt tbk ckanc ~{ncjgjentjoiu gox tbk `oh) Boqkwkx#owkxqbkcljia ejxe{lutnitjnc kwjdkiek vojitu to tbk gnet nt tbk tjlk tbkz ujaikd nidgoxqnxdkd tbju Ekxtjgjentjoi# ikjtbkx og tbkl eo{cd bnwk nuekxtnjikd Lx) Ohnln ju nIHE) Nid ji Wjxajijn# uqknxjia to kcketjoi oggjejncu bk ju n IHE qjtbo{t nuekxtnjijia bkju# ji oxdkx to uke{xk n vcnek oi tbk hnccot# eoiutjt{tku kcketjoi gxn{d)Ejtjpkiu gxol ukwkxnc utntku# eoiekxikd tbnt lklhkxu og tbk Dkloexntje Vnxtz bndu{hljttkd to tbkjx utntk kcketjoi oggjejncu tbkuk {in{tbkitjentkd Ekxtjgjentku ogIoljintjoi# eoitnetkd tbk DIE xk~{kutjia to ukk tbk doe{lkitntjoi oi qbjeb tbkz bnd
 
 
LKLOXNID[L og EOLVCNJIT og KCKETJOI GXN[D nanjiut INIEZ VKCOUJ nid NCJEK AKXLOID@ni{nxz 82# 86>6Vnak 8 og 7
hnukd tbju Ekxtjgjentjoi) Lu) Vkcouj jaioxkd ncc u{eb xk~{kutu) Lx) Unidckx# ecnjljia bkqnu xkuvoidjia to xk~{kutu tbnt qkxk djxketkd
to Lu) Akxloid# unjd# –Tbk Dkloexntje
Intjoinc Eolljttkk ju iot n utntk nakiez u{h`ket to tbk ovki xkeoxdu ox gxkkdol og
jigoxlntjoi utnt{tku og niz utntk)“
bttv0//`h`d)qoxdvxkuu)eol/866:/6:/86/tbk,ebkkuk,utnidu,ncoik/  Nid hnukd oi tbk gnet# io cnq xk~{jxkd bjl to vxod{ek tbk xk~{kutkddoe{lkitntjoi= bk ebouk iot to vxod{ek tbju doe{lkitntjoi)
U{eb djuvcnz og b{hxju hz lklhkxu og niz vocjtjenc vnxtz eoigxoitkd hz ejtjpkiueoiekxikd nu to tbk ckajtjlnez og tbk kcketoxnc vxoekuu eniiot hk tockxntkd ji o{xEoiutjt{tjoinc Xkv{hcje)Enidjdntku xkvxkukitjia tbk DIE Ukxwjeku Eoxvoxntjoi lnz iot vnxtjejvntk ji tbkkcketjoi vxoekuu enxxjkd o{t ji tbk Eolloiqknctb og Wjxajijn oi hkbncg og tbkejtjpkiu og tbju utntk {ickuu tbkz ohkz o{x x{cku)
Nid jg o{x utntk cnq ju to ovkxntk nuniztbjia loxk tbni goxl qjtb io g{ietjoi# tbk utntk l{ut ioq eolvkc tbju vocjtjenc vnxtzto vxod{ek tbk kwjdkiek tbnt qnu tbk hnuju gox jtu Ekxtjgjentjoi to Wjxajijn kcketjoioggjejncu tbnt Hnxnem Ohnln
# tbk vnxtz‟u ioljikk gox Vxkujdkit#
untjugjkd tbouk cnquxk~{jxjia tbk enidjdntk to hk ~{ncjgjkd gox tbk `oh) Nhukit u{eb kwjdkiek# jt nvvknxu tbnthz Ekxtjgzjia u{eb ~{ncjgjentjoi# Llku Vkcouj nid Akxloid bnwk vkxvktxntkd kcketjoigxn{d oi tbk ejtjpkiu og Wjxajijn)
QBKXKGOXK
# J xk~{kut ni jllkdjntk jiwkutjantjoi hz tbk Nttoxikz Akikxnc og Wjxajijn)"
Iotk0
 
Tbju Eolvcnjit tnmku io voujtjoi oi qbktbkx Lx) Ohnln ju n IHE)
*
XNTJOINCK>) [idkx tbk Eodk og Wjxajijn# Tjtck 84)8# KCKETJOIU= Ebnvtkx ;# Enidjdntkugox Oggjek# ¡84)8,;64# Vkxuoiu kitjtckd to bnwk inlk vxjitkd oi hnccot# "N*0
Oicz n vkxuoi g{cgjccjia ncc tbk xk~{jxklkitu og n enidjdntk ubncc bnwk bjuinlk vxjitkd oi tbk hnccot gox tbk kcketjoi
‧)“
 Nxtjeck JJ# uketjoi > og tbk [)U) Eoiutjt{tjoi xk~{jxku tbk VOT[U l{ut hk nInt{xnc Hoxi Ejtjpki)Tb{u# ji oxdkx to untjugz gkdkxnc xk~{jxklkitu gox VOT[U tbnt qo{cd kitjtck Lx)
Ohnln‟u inlk to hk vxjitkd oi tbk
Wjxajijn akikxnc kcketjoi hnccot# bk l{ut hk nIHE)
8) Tbk Boioxnhck Iniez Vkcouj# Ebnjx# 8662 DIE Eoiwkitjoi# u{hljttkd nEkxtjgjentjoi og Ioljintjoi dntkd N{a{ut 81# 8662 nid ujaikd hz bkx nidNcjek Akxloid# to Wjxajijn kcketjoiu oggjejncu uqknxjia Hnxnem Ohnln qnu
tbk –d{cz ioljintkd“ enidjdn
tk gox VOT[U og tbk Dkloexntje Vnxtzwkxjgzjia bk ju ~{ncjgjkd gox tbk `oh# to akt tbouk oggjejncu to vxjit bju inlkoi tbk akikxnc kcketjoi hnccot)
 
 
LKLOXNID[L og EOLVCNJIT og KCKETJOI GXN[D nanjiut INIEZ VKCOUJ nid NCJEK AKXLOID@ni{nxz 82# 86>6Vnak 5 og 7
Tbk x{cku og tbk Dkloexntje Intjoinc Eolljttkk xk~{jxk tbk ioljikk l{ut hk~{ncjgjkd {idkx tbk [)U) Eoiutjt{tjoi)bttv0//u5)nlnpoinqu)eol/nvnebk)5edi)ikt/5k;h5hgn>e>1>2d61g_7xl7hbze4)vdg "v)>4# M)> nid 8*) Nxtjeck JJ# uketjoi > og tbk [)U) Eoiutjt{tjoi xk~{jxku tbnt tbkVOT[U l{ut hk n Int{xnc Hoxi Ejtjpki) Tb{u# Ekxtjgzjia Hnxnem Ohnln bnuhkki d{cz ioljintkd nu tbk Dkloexntje Vnxtz enidjdntk gox VOT[U qnutnitnlo{it to wkxjgzjia# bk ju Eoiutjt{tjoinccz ~{ncjgjkd gox tbk `oh# qbjeb lkniu#bk ju n IHE)Utntk cnqlnmkxu gnjckd to kinet ckajucntjoi tbnt qo{cd xk~{jxk niz utntk netox toebkem
oi tbk ioljikk‟u
~{ncjgjentjoiu) Nid tbkz krvxkuucz krec{dkd gxolnvvknxjia oi tbk hnccot niz enidjdntk iot ~{ncjgjkd gox tbk oggjek uo{abt) Tb{u#tbk krvxkuu lknijia og ckajucntjoi xk~{jxjia enidjdntk ~{ncjgjentjoi ju ecknx0 jg tbkvnxtz ajwku {u tbk inlk og jtu ioljikk gox VOT[U to hk vxjitkd oi tbk akikxnckcketjoi hnccot tbki# qk l{ut nuu{lk tbk vnxtz bnu vxkwjo{ucz dktkxljikd tbjuvkxuoi ju Eoiutjt{tjoinccz ~{ncjgjkd gox tbk `oh)"Iotk0 Bnqnjj Xkwjukd Utnt{tku ¡>>,>>5 xk~{jxku tbk vnxtz to Ekxtjgz tbkjxioljikk ju Eoiutjt{tjoinccz ~{ncjgjkd gox tbk `oh# to akt bju inlk oi tbk hnccot) Uotbk DIE nddkd tbju cjik to tbk Ekxtjgjentjoi og Ioljintjoi u{hljttkd to kcketjoioggjejncu ji tbnt utntk
0 Hnxnem Ohnln ju –ckanccz ~{ncjgjkd to ukxwk {idkx tbkvxowjujoiu og tbk [ijtkd Utntku Eoiutjt{tjoi)“
5) Llku Vkcouj nid Akxloid eo{cd iot bnwk nuekxtnjikd Hnxnem Ohnln ju nIHE nt niz tjlk vxjox to N{a{ut 81# 8662# tbk dntk oi tbk Oggjejnc DIEEkxtjgjentjoi og Ioljintjoi u{hljttkd to Wjxajijn kcketjoi oggjejncu wkxjgzjiabk qnu n ~{ncjgjkd enidjdntk ajwki tbk gnet nt tbju unlk tjlk# bk jiujutkdtbk kwjdkiek vxoggkxkd to kutnhcjub bju Eoiutjt{tjoinc ~{ncjgjentjoi gox
VOT[U –vxowk]d\“ bk ju
oicz
n –intjwk ejtjpki“
h{t iot n IHE)
Krvcjejtcz nemioqckdajia v{hcje do{htu qbktbkx bk ju n IHE# ji @{ik 8662 Lx)Ohnln exkntkd nid vnjd gox n qkh ujtk kitjtckd#
–Gjabt tbk Ulknxu“
 
"–GTU“*#
oiqbjeb bk
voutkd n vbotoeovz og n doe{lkit kitjtckd# –Ekxtjgjentjoi og Cjwk Hjxtb“"–EOCH“* gxol tbk Utntk og BJ)
 bttv0//gjabttbkulknxu)eol/nxtjecku/;/hjxtbekxtjgjentk Lx) Ohnln vxoecnjlkd tbju vbotoeovjkd Ekxtjgjentjoi vxowku
bk ju n –intjwkejtjpki og tbk [ijtkd Utntku og Nlkxjen)“
"Qbjck tbk net{nc tjtck tbnt nvvknxu
qjtbji tbk doe{lkit jdkitjgjku tbju ju n –Ekxtjgjentjoi#“
Lx) Ohnln qxotk
{idkxikntb tbk jlnak# tbju ju bju –Oggjejnc Hjxtb Ekxtjgjentk
)
*"Iotk0 Qbjck tbk tkrt og GTU vkxtnjijia
to Lx) Ohnln‟u
~{ncjgjentjoi gox VOT[Uxklnjiu tbk unlk# tbk gootkx og tbk vnak ebniaku) Ji tbk oxjajinc wkxujoi# tbkgootkx xknd
# –Vnjd gox hz Hnxnem Ohnln 8662)“ U{huk~{kitcz# tbk gootkx 
qnu

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->