Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
P. 1
peranan internet sebagai sumber belajar alternatif

peranan internet sebagai sumber belajar alternatif

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,502|Likes:
Published by akumanojigoku

More info:

Published by: akumanojigoku on Dec 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/03/2015

 
W@[MAMA HAU@[A@U V@KMJMH VPNK@[ K@LMOM[ MLU@[AMUHD KMJH VHVZM
Cmapaj Nmajjmlm Wpu{m=!W`aemcplpma
W`{b`nkmajma u`bailijh hadi{nmvh ema binpahbmvh k`{b`nkmaj vmajmu w`vmu v`bm{maj kmhb eh a`jm{m nmop nmpwpa a`jm{m xmaj v`emaj k`{b`nkmajv`w`{uh Haeia`vhm! Vmlmc vmup u`bailijh hadi{nmvh ema binpahbmvh xmaj k`{b`nkmaj memlmc Hau`{a`u! B`cmeh{ma hau`{a`u u`lmc n`{pkmc v`kmjhma k`vm{ fm{m chepw ema mbuhdhumv nmapvhm v`cm{h.cm{h! Hau`{a`u v`kmjmh n`ehm hau`{mbuhemwmu ehjpambma v`uhmw i{maj paupb n`aemwmubma hadi{nmvh em{h v`lp{pc epahm!Vmlmc vmup w`ajjpamaxm memlmc vhvzm)w`v`{um ehehb! W`v`{um ehehb emwmun`ajjpambma hau`{a`u v`kmjmh vpnk`{ k`lmom{ mlu`{amuhd v`lmha kpbp paupb n`aemwmubma hadi{nmvh l`khc kmaxmb!E`ajma n`ahajbmuaxm opnlmc w`ajjpam hau`{a`u eh Haeia`vhm,nplmh kmaxmb vhupv.vhupv xmaj n`ax`ehmbma
fiau`au.fiau`au 
paupb k`lmom{! N`ap{puEhfbx Ni`fcum{,eh{`bup{ Nm{b`uhaj Dh{vu N`ehm, opnlmc w`ajjpam hau`{a`u ehHaeia`vhm n`ajmlmnh w`{upnkpcma xmaj vmajmu w`vmu xmhup v`k`vm{ ==07% wmemumcpa ;777.;773! Nmbm e`ajma dmbui{ u`{v`kpu nplmh kmaxmb k`{npafplma w`ax`ehm
civuhaj 
vhupv emlmn a`j`{h xmaj vmlmc vmupaxm memlmc vhupv e`ajma
fiau`au 
k`{hvh w`aehehbma! Cml hah n`nkpmu wm{m w`ajjpam hau`{a`u xmaj v`kmjhma k`vm{ memlmc w`lmom{ emwmu n`nmadmmubma v`kmjmh vpnk`{ k`lmom{ mwmkhlm n`{`bmhajha n`aemwmubma hadi{nmh l`khc kmaxmb em{hwmem xmaj ehmom{bma eh v`bilmcnmpwpa paupb n`nkmaup n`aj`{ombma upjmv.upjmv xmaj ehk`{hbma il`c jp{p!Vmmu hah e`ajma opnlmc w`{wpvumbmma pnpn v`bhum{ ;077 pahu v`{um w`ax`km{maaxm xmaj uhemb n`{mum ema bil`bvh kpbpaxm xmaj u`{kmumv n`nkpmu w`lmom{ cm{pv l`khc `d`buhd lmjh emlmn n`afm{h vpnk`{ k`lmom{axm! Mbma u`umwhe`ajma b`cmeh{ma hau`{a`u n`nkpmu n`{`bm uhemb lmjh b`vplhuma emlmn n`afm{hvpnk`{ k`lmom{axm! N`{`bm emwmu n`ajmnkhl {`d`{`avh em{h klij.klij mump vhupv
=
 
;
xmaj k`{hvh w`aehehbma! B`aemlm om{mb, zmbup ema libmvh u`lmc ehnhahnmlbmae`ajma memaxm hau`{a`u! V`lmha hup b`{mjmnma o`ahv hadi{nmvh xmaj u`{emwmuehemlmnaxm bmemaj n`l`khch w`aj`umcpma v`i{maj jp{p nmpwpa kpbp!E`ajma b`k`{memma hau`{a`u u`lmc n`nw`{npemc w`lmom{ emlmn n`nmcmnhv`kpmc nmu`{h bm{`am hau`{a`u memlmc v`kpmc cmvhl em{h w`{b`nkmajma u`bailijhema hadi{nmvh xmaj k`{upopma n`nw`{npemc nmapvhm emlmn b`jhmumaaxm! V`kmjmh w`lmom{, hau`{a`u n`nwpaxmh b`jpamma.b`jpamma lmha! D`ain`am hau`{a`u w`{lpehbmoh l`khc n`aemlmn u`aumaj b`jpammaaxm n`ajhajmu b`jpamma xmaj vmajmu kmaxmb eh nmvxm{mbmu! Nmbm em{h hup,w`ajmohma b`jpamma hau`{a`u ehw`{lpbmav`kmjmh b`mbp{muma hadi{nmvh xmaj w`{lp ehw`{umajjpajomzmkbma umawm memaxm{`bmma
!
;! W`nkmcmvma;!=
!
W`{mama ema W`ajjpamma Hau`{a`u
W`{mama ema w`ajjpamma hau`{a`u u`lmc nplmh ehb`aml wmvuh emwmun`nkmaup w`ajp{pvma emlmn vhvu`n w`aehehbma a`jm{m bcpvpvaxm emlmn w`lmbvmamma w{iv`v w`ajmom{ma w`nk`lmom{ma eh emlmn ema lpm{ xmaj v`fm{mlmajvpaj n`lhkmubma wm{m w`aehehb, w`lmom{ ema i{majupm v`{um nmvxm{mbmu xmaj w`eplh e`ajma w`aehehbma!Bmohma il`c Fc{hvuh` #=884( u`{cmemw w`ajjpamma nmhl `l`u{iahb #`.nmhl(ema w`a`{bmma u`{cmemw nmu`{h eh bmlmajma wm{m w`lmom{ v`bilmc {`aemc n`aemwmuh kmczm, v`lmha em{hwmem v`nmajmu k`lmom{ v`fm{m bpnwplma #fiiw`{muht` l`m{ahaj(, wm{m w`lmom{ opjm v`nmbha n`v{m e`ajma mlmu u`bailijh hah ema v`auhmvm k`{pvmcmpaupb n`a`{bm mlmn xmaj km{p ehu`nph* #th{upml {`mlhux(! N`{`bm v`auhmvmn`a`nph nmu`{h ema kmcma.kmcma xmaj mnmu n`am{hb w`{cmuhma! Ailma emaNm{uha #=885( n`axmumbma kmcmzm w`nk`lmom{ma emlmn vpmvmam km{p v`w`{uhn`ajjpambma hau`{a`u eh v`bilmc u`lmc n`nkmzm kmaxmb w`{pkmcma b`wmem w`lmom{! W`lmom{ ehemwmuh l`khc nmch{ n`nkpmu bmohma ema l`khc k`{dhbh{ma v`fm{mb{huhv! Zmlmp kmjmhnmamwpa op{maj w`{k`emma vivhml `biainh eh bmlmajma w`lmom{ cm{pv ehmnkhl bh{m v`nmvm w`aemlmnma u`bailijh binwpu`{ ema hau`{a`u ehk`{hbma#Kh`{ `u! ml, =884(!
 
6
V`vpajjpcaxm b`cmeh{ma hau`{a`u emlmn epahm w`aehehbma n`nwpaxmh m{uhxmaj vmajmu lpmv! Hau`{a`u u`lmc n`{pkmc fm{m w`aehehbma u{mehvhiaml n`apop m{mcxmaj l`khc nie`{a! B`mbuhdma v`i{maj vhvzm ehupaupu l`khc emlmn n`nmcmnhv`vpmup bm{`am b`u`{kmumvma xmaj u`{emwmu wmem vhvu`n w`nk`lmom{ma u{mehvhiamlv`w`{uh b`u`{kmumvma om{mb ema vpnk`{ hadi{nmvh u`lmc u`{mumvh e`ajma b`npafplmahau`{a`u! W`{mama hau`{a`u ehvhah v`aeh{h kmjh w`lmom{ jpam w`aj`nkmajma emxmmump b`nmnwpma k`{whbh{ b{huhvaxm xmhup v`kmjmh k`{hbpu #Cm{eohui,;770(
?m!
Mbv`v b` vpnk`{ hadi{nmvhV`k`lpn memaxm hau`{a`u, nmvmlmc pumnm xmaj ehcmemwh il`c epahm w`aehehbma bcpvpvaxm wmem w`lmom{ #ehv`lp{pc epahm( memlmc mbv`vb`vpnk`{ hadi{nmvh! W`{wpvumbmma biat`avhiaml n`{pwmbma vpnk`{ hadi{nmvh xmaj vmxmajaxm uhemb np{mc! Kpbp.kpbp ema op{aml cm{pvehk`lh e`ajma cm{jm nmcml! W`aj`lilmma xmaj kmhb u`{cmemw kpbp opjmuhemb npemc! V`chajjm mbhkmuaxm kmaxmb u`nwmu ehk`{kmjmh libmvh ehepahm xmaj uhemb n`nhlhbh w`{wpvummbmma xmaj l`ajbmw! Memaxmhau`{a`u n`npajbhabma n`ajmbv`v b`wmem vpnk`{ hadi{nmvh xmajnplmh u`{v`ehm kmaxmb! Eh Haeia`vhm, nmvmlmc b`lmajbmma vpnk`hadi{nmvh biat`avhiaml #w`{wpvumbmma( l`khc k`{mu ehkmaehajbmae`ajma ehu`nwmu lmha! Memaxm hau`{a`u n`{pwmbma vmup vilpvh wmnpajbmv paupb n`ajmumvh nmvmlmc hah emma opjm khvm n`nkmaup w`lmom{ paupb n`aeemwmubma hadi{nmvh v`kmaxmb.kmaxmbaxm paupb b`w`{lpma w`aj`nkmajma kmjh eh{h n`{`bm v`aeh{h!
k!
Mbv`v b` wmbm{ Hau`{a`u kil`c ehbmumbma u`lmc n`ajchlmajbma mumv maum{m {pmaj emazmbup v`chajjm n`npajbhabma v`i{maj w`lmom{ ehvmup u`nwmu emwmu k`{binpahbmvh e`ajma v`i{maj wmbm{ mump mclh xmaj npajbha khvmn`nkmaup emlmn w`aj`nkmajma emxm mump b`nmnwpma k`{whbh{ b{huhvaxm!

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
Aro liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nurul Kemprruut liked this
ChuyRa JRs SowaXers Cosaio liked this
Zen Syaifudin liked this
Muhammad Imran liked this
Jao Ataromba liked this
Ruli Adi Nugroho liked this
Fathu Rahman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->